top of page
fiziskās personas maksātnespēja

Likums aizstāv parādnieku.

Izmanto savas tiesības! 

Mūsu klienti un viņu problēmu risinājumi

maksātnespējas process ļauj nopelnīt

Maksātnespējas process ļauj atkal nopelnīt

  

Klients, kas strādā apsardzes uzņēmumā, 2008.gadā bija paņēmis patēriņa kredītu automašīnas iegādei. Krīzes laikā 2009.gadā viņa ienākumi samazinājās un viņam nepietika naudas ikmēneša maksājumu veikšanai. Lai varētu samaksāt kredīta maksājumu, viņš paņēma vēl vairākus patēriņa kredītus, un nonāca situācijā, ka lielu daļu algas viņam vajadzēja atdot kredīta maksājumos ..

  

Lasīt tālāk..

maksātnespējas process atbrīvo no galvojuma parāda

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no galvojuma

  

Klientam līdz 2010.gadam piederēja ražošanas uzņēmums, kas krīzes laikā pārtrauca savu darbību, palika parādā bankai, un tika likvidēts maksātnespējas procesā, taču klients bija devis galvojumu bankai par uzņēmuma saistībām. Banka pret viņu bija iesniegusi prasību tiesā, tiesu izpildītājs bija pārdevis klientam piederošo māju, taču joprojām viņš bija parādā bankai vairāk nekā 300 000 eiro ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāja

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāja piedziņas

  

Klients 2007.gadā bija ņēmis kredītu dzīvojamās mājas būvniecībai, taču pēc 2009.gada viņa ienākumi bija samazinājušies, un viņš nevarēja veikt ikmēneša kredīta maksājumus, tāpēc banka vienpusēji izbeidza kredīta līgumu un pārdeva kredīta nodrošināšanai ieķīlāto māju, taču no iegūtās naudas nebija iespējams segt visu parādu ..

  

Lasīt tālāk..

maksātnespējas procesā dzēš nodokļu parādu

Maksātnespējas procesā dzēš nodokļu parādu

  

Kliente bija mantojusi no radinieces dzīvokli, pēc dažiem gadiem bija to pārdevusi un visu saņemto naudu pārskaitījusi dēlam, kurš bija pārcēlies uz Krieviju. Tikai vēlāk viņa uzzināja, ka saskaņā ar likumu no pārdošanā saņemtās naudas vajadzēja maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vairāk kā 10 000 eiro apmērā ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespējas uzsākšana

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāpierāda, ka manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai

  

Klientam bija patēriņa kredīti gandrīz 14 000 eiro apmērā, viņš saņēma neto darba algu aptuveni 900 eiro mēnesī, un viņam piederēja vienistabas dzīvoklis Gulbenes rajonā, kura vērtība bija pāris simti eiro. Parādi jau bija piedzīti tiesas ceļā un pie tiesu izpildītājiem atradās divi izpildu raksti, tāpēc tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa darba ienākumiem ..

  

Lasīt tālāk..

patēriņa kredītu dzēšana

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no neapdomīgi paņemtiem patēriņa kredītiem

  

Kliente bija neapdomīgi paņēmusi tik daudz patēriņa kredītus, ka ikmēneša kredīta maksājumi sasniedza viņas darba algas apmēru – 600 eiro mēnesī. Viņai nemitīgi zvanīja un rakstīja parādu piedzinēji, draudot ierasties pie viņas uz mājām, iesniegt prasības tiesā un iesniegt iesniegumu policijā ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja atbrīvo no parādu piedzinējiem

Maksātnespējas process atbrīvo no parādu piedzinēju zvaniem

  

Kliente, kurai bija 60 gadi, bija paņēmusi vairākus patēriņa kredītus, kurus viņa nevarēja samaksāt. Viņai nepārtraukti zvanīja parādu piedzinēji, parādu piedzinēji zvanīja arī uz darba vietu, draudēja noņemt no viņas konta naudu un iesūdzēt viņu tiesā ...

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja, ja ir maza alga

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir maza alga

  

Kliente no Alūksnes, divu mazu bērnu māmiņa,  bija paņēmusi patēriņa kredītu, kuru nevarēja atmaksāt, un kopējais parādu apmērs kopā ar nokavējuma procentiem un līgumsodiem bija sasniedzis gandrīz 6000 eiro. Viņa bija piekritusi tiesu izpildītāja prasībai, ka viņa atļauj atvilkt no savas darba algas 100 eiro katru mēnesi, kaut gan viņa saņēma tikai minimālo darba algu ..

  

Lasīt tālāk..

maksātnespēja, ja ir nelieli ienākumi

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir nelieli ienākumi un nav īpašumi

  

Klients, kam bija 63 gadi, un kurš saņēma minimālo algu, vairākus gadus bija tiesājies, mēģinot pierādīt, ka viņš nav galvojis par citas personas kredītsaistībām, taču viņam tas nebija izdevies un ar tiesas spriedumu no viņa piedzina aptuveni 60 000 eiro ..

  

Lasīt tālāk..

Jums ir parādi, ko nevarat samaksāt? 

Jūs nepārtraukti traucē parādu piedzinēji?

 Tiesu izpildītājs katru mēnesi paņem daļu no jūsu algas?

Jūs lielāko daļu no saviem ienākumiem maksājat parādu vai kredīta samaksai un maksāsiet vēl daudzus gadus?

Fiziskās personas maksātnespējas process var palīdzēt. 

Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com

Veiksmīgs maksātnespējas process

ar mūsu palīdzību

Jūs saņemsiet kvalitatīvu juridisko palīdzību jebkurā maksātnespējas procesa posmā - no uzsākšanas līdz veiksmīgam nobeigumam. Daudzu gadu pieredze kā maksātnespējas administratoriem un juristiem ļauj mums pārzināt visas fizisko personu maksātnespējas procesa nianses, tādēļ spēsim veiksmīgi risināt jebkuru situāciju, kurā esat nonācis vai nonākusi

Patēriņa kredītu parādi 

  

Ja ir 5000 eiro parāds, var uzsākt maksātnespējas procesu. Tomēr viss nav tik vienkārši, ja parādi ir patēriņa kredītu parādi ..

  

Lasīt tālāk ..

Galvojuma parādi

  

Galvojums nav vienkāršs parāds, tāpēc uz to attiecas dažas būtiskas juridiskas nianses, kam ir nozīme maksātnespējas procesā ..

  

Lasīt tālāk ..

Nekustamā īpašuma kredītu parādi

  

Maksātnespējas process parasti ir vienkāršs, to ir viegli uzsākt, ja parādi ir nekustamā īpašuma kredīta parādi, it īpaši, ja kredīts ir ņemts pirms 2009.gada ..

  

Lasīt tālāk ..

Citi parādi

  

Parasti maksātnespējas procesā dzēš kredīta parādus, taču maksātnespējas procesā var dzēst arī citas saistības, bet ne visas ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespēja, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

  

Maksātnespējas process parādniekam, kuram pieder vērtīga manta, norit līdzīgi kā jebkurš maksātnespējas process, taču tam ir dažas atšķirības ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespēja, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

  

Maksātnespējas process parasti ir vienkāršāks un norit ātrāk, ja parādniekam nepieder vērtīga manta. Lai lieki sev un administratoram nesarežģītu maksātnespējas procesu ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespējas process ārzemniekam Latvijā

  

Dzēst parādus maksātnespējas procesā Latvijā var arī ārzemnieki, taču citas valsts pilsonim maksātnespējas process un tā uzsākšana ir sarežģītāka, procesam ir daudzas juridiskas nianses ..

  

Lasīt tālāk ..

Ģimenes maksātnespēja

  

Ģimenes maksātnespēja ir tāds pats maksātnespējas process kā jebkurš cits, taču izņēmums no parastās kārtības ir tas, ka to vienlaicīgi  par vienu samaksu uzsāk divi vai vairāk parādnieki, un ..

  

Lasīt tālāk ..

Jaunumi/raksti

jauns maksātnespējas veids.jpg

Saeima ir apstiprinājusi fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu

 

2021.gada 16.jūnijs

 

Saeima 2021.gada 15.jūnijā apstiprināja likumu, ar kuru tiek ieviests jauns maksātnespējas veids kredītu un citu kreditēšanas pakalpojumu parādu līdz 5000 eiro dzēšanai, un kuru varēs izmantot personas ar nelieliem ienākumiem. Pagaidām jauno likumu vēl nevar izmantot, jo tas stāsies spēkā tikai 2022.gada 1.janvārī ..

  

Lasīt tālāk ...

maksa par kredītu pagarināšanu

Patēriņa kredītu pagarināšanas maksas ir atzītas par nelikumīgām

 

2021.gada 15.janvāris

 

Patērētāju tiesību aizsardzības likums ierobežo procentu un citu maksājumu apmēru, ko kreditori var pieprasīt maksāt patērētājiem, tomēr liela daļa patēriņa kredītu devēji šos likuma noteikumus pārkāpj. Augstākā tiesa ir atzinusi par nelikumīgu vienu no veidiem, ko daudzi kredītu devēji līdz šim izmantoja, lai apietu likuma ierobežojumus – kredīta pagarināšanas maksas, kuras neiekļāva kopējo izmaksu aprēķinā...

  

Lasīt tālāk ...

maksājums kreditoriem maksātnespējas procesā

Sākot ar 2021.gada janvāri maksātnespējīgām fiziskām personām ir jāmaksā kreditoriem ne mazāk kā 166,67 eiro mēnesī

 

2021.gada 3.janvāris

 

Visām maksātnespējīgajām fiziskajām personām, kam norit saistību dzēšanas procedūra, katru mēnesi ir jāmaksā kreditoriem ne mazāk kā 1/3 no savas darba algas, bet ne mazāk ka 1/3 no minimālās mēneša darba algas. 2021.gadā minimālā mēneša darba alga ir palielināta, tāpēc sākot ar janvāri minimālais maksājums kreditoriem ir lielāks – 166,67 eiro mēnesī...

  

Lasīt tālāk ...

Covid-19 un fiziskās personas maksātnespēja

Parādniekiem Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ir iespējams atlikt maksājumus kreditoriem, pagarinot maksātnespējas procesu

 

2020.gada 27.decembris

 

Lai atvieglotu to maksātnespējīgo parādnieku stāvokli, kuri ir zaudējuši ienākumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, likumdevējs jaunajā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ir paredzējis izņēmumus no Maksātnespējas likuma - iespēju kādu laiku nemaksāt kreditoriem ikmēneša maksājumus, attiecīgi pagarinot maksātnespējas procesa norises laiku ...

  

Lasīt tālāk ...

bottom of page