Atbrīvojies no parādiem

maksātnespējas procesā

Mūsu klienti un viņu problēmu risinājumi

Maksātnespējas process ļauj atkal nopelnīt

  

Klients, kas strādā apsardzes uzņēmumā, 2008.gadā bija paņēmis patēriņa kredītu automašīnas iegādei. Krīzes laikā 2009.gadā viņa ienākumi samazinājās un viņam nepietika naudas ikmēneša maksājumu veikšanai. Lai varētu samaksāt kredīta maksājumu, viņš paņēma vēl vairākus patēriņa kredītus, un nonāca situācijā, ka lielu daļu algas viņam vajadzēja atdot kredīta maksājumos ..

  

Lasīt tālāk..

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no galvojuma

  

Klientam līdz 2010.gadam piederēja ražošanas uzņēmums, kas krīzes laikā pārtrauca savu darbību, palika parādā bankai, un tika likvidēts maksātnespējas procesā, taču klients bija devis galvojumu bankai par uzņēmuma saistībām. Banka pret viņu bija iesniegusi prasību tiesā, tiesu izpildītājs bija pārdevis klientam piederošo māju, taču joprojām viņš bija parādā bankai vairāk nekā 300 000 eiro ...

  

Lasīt tālāk..

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāja piedziņas

  

Klients 2007.gadā bija ņēmis kredītu dzīvojamās mājas būvniecībai, taču pēc 2009.gada viņa ienākumi bija samazinājušies, un viņš nevarēja veikt ikmēneša kredīta maksājumus, tāpēc banka vienpusēji izbeidza kredīta līgumu un pārdeva kredīta nodrošināšanai ieķīlāto māju, taču no iegūtās naudas nebija iespējams segt visu parādu ..

  

Lasīt tālāk..

Maksātnespējas procesā dzēš nodokļu parādu

  

Kliente bija mantojusi no radinieces dzīvokli, pēc dažiem gadiem bija to pārdevusi un visu saņemto naudu pārskaitījusi dēlam, kurš bija pārcēlies uz Krieviju. Tikai vēlāk viņa uzzināja, ka saskaņā ar likumu no pārdošanā saņemtās naudas vajadzēja maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vairāk kā 10 000 eiro apmērā ...

  

Lasīt tālāk..

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāpierāda, ka manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai

  

Klientam bija patēriņa kredīti gandrīz 14 000 eiro apmērā, viņš saņēma neto darba algu aptuveni 900 eiro mēnesī, un viņam piederēja vienistabas dzīvoklis Gulbenes rajonā, kura vērtība bija pāris simti eiro. Parādi jau bija piedzīti tiesas ceļā un pie tiesu izpildītājiem atradās divi izpildu raksti, tāpēc tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa darba ienākumiem ..

  

Lasīt tālāk..

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no neapdomīgi paņemtiem patēriņa kredītiem

  

Kliente bija neapdomīgi paņēmusi tik daudz patēriņa kredītus, ka ikmēneša kredīta maksājumi sasniedza viņas darba algas apmēru – 600 eiro mēnesī. Viņai nemitīgi zvanīja un rakstīja parādu piedzinēji, draudot ierasties pie viņas uz mājām, iesniegt prasības tiesā un iesniegt iesniegumu policijā ...

  

Lasīt tālāk..

Maksātnespējas process atbrīvo no parādu piedzinēju zvaniem

  

Kliente, kurai bija 60 gadi, bija paņēmusi vairākus patēriņa kredītus, kurus viņa nevarēja samaksāt. Viņai nepārtraukti zvanīja parādu piedzinēji, parādu piedzinēji zvanīja arī uz darba vietu, draudēja noņemt no viņas konta naudu un iesūdzēt viņu tiesā ...

  

Lasīt tālāk..

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir maza alga

  

Kliente no Alūksnes, divu mazu bērnu māmiņa,  bija paņēmusi patēriņa kredītu, kuru nevarēja atmaksāt, un kopējais parādu apmērs kopā ar nokavējuma procentiem un līgumsodiem bija sasniedzis gandrīz 6000 eiro. Viņa bija piekritusi tiesu izpildītāja prasībai, ka viņa atļauj atvilkt no savas darba algas 100 eiro katru mēnesi, kaut gan viņa saņēma tikai minimālo darba algu ..

  

Lasīt tālāk..

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir nelieli ienākumi un nav īpašumi

  

Klients, kam bija 63 gadi, un kurš saņēma minimālo algu, vairākus gadus bija tiesājies, mēģinot pierādīt, ka viņš nav galvojis par citas personas kredītsaistībām, taču viņam tas nebija izdevies un ar tiesas spriedumu no viņa piedzina aptuveni 60 000 eiro ..

  

Lasīt tālāk..

Jums ir parādi, ko nevarat samaksāt? 

Jūs nepārtraukti traucē parādu piedzinēji?

 Tiesu izpildītājs katru mēnesi paņem daļu no jūsu algas?

Jūs lielāko daļu no saviem ienākumiem maksājat parādu vai kredīta samaksai un maksāsiet vēl daudzus gadus?

Fiziskās personas maksātnespējas process var palīdzēt. 

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv

Veiksmīgs maksātnespējas process

ar mūsu palīdzību

Jūs saņemsiet kvalitatīvu juridisko palīdzību jebkurā maksātnespējas procesa posmā - no uzsākšanas līdz veiksmīgam nobeigumam. Daudzu gadu pieredze kā maksātnespējas administratoriem un juristiem ļauj mums pārzināt visas fizisko personu maksātnespējas procesa nianses, tādēļ spēsim veiksmīgi risināt jebkuru situāciju, kurā esat nonācis vai nonākusi

Patēriņa kredītu parādi 

  

Ja ir 5000 eiro parāds, var uzsākt maksātnespējas procesu. Tomēr viss nav tik vienkārši, ja parādi ir patēriņa kredītu parādi ..

  

Lasīt tālāk ..

Galvojuma parādi

  

Galvojums nav vienkāršs parāds, tāpēc uz to attiecas dažas būtiskas juridiskas nianses, kam ir nozīme maksātnespējas procesā ..

  

Lasīt tālāk ..

Nekustamā īpašuma kredītu parādi

  

Maksātnespējas process parasti ir vienkāršs, to ir viegli uzsākt, ja parādi ir nekustamā īpašuma kredīta parādi, it īpaši, ja kredīts ir ņemts pirms 2009.gada ..

  

Lasīt tālāk ..

Citi parādi

  

Parasti maksātnespējas procesā dzēš kredīta parādus, taču maksātnespējas procesā var dzēst arī citas saistības, bet ne visas ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespēja, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

  

Maksātnespējas process parādniekam, kuram pieder vērtīga manta, norit līdzīgi kā jebkurš maksātnespējas process, taču tam ir dažas atšķirības ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespēja, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

  

Maksātnespējas process parasti ir vienkāršāks un norit ātrāk, ja parādniekam nepieder vērtīga manta. Lai lieki sev un administratoram nesarežģītu maksātnespējas procesu ..

  

Lasīt tālāk ..

Maksātnespējas process ārzemniekam Latvijā

  

Dzēst parādus maksātnespējas procesā Latvijā var arī ārzemnieki, taču citas valsts pilsonim maksātnespējas process un tā uzsākšana ir sarežģītāka, procesam ir daudzas juridiskas nianses ..

  

Lasīt tālāk ..

Ģimenes maksātnespēja

  

Ģimenes maksātnespēja ir tāds pats maksātnespējas process kā jebkurš cits, taču izņēmums no parastās kārtības ir tas, ka to vienlaicīgi  par vienu samaksu uzsāk divi vai vairāk parādnieki, un ..

  

Lasīt tālāk ..

Jaunumi/raksti

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka nebūtiski saistību dzēšanas plāna pārkāpumi nevar būt iemesls, lai nedzēstu saistības

 

2020.gada 4.jūlijs

 

2020.gada 26.maijā Augstākā tiesa ir pieņēmusi lēmumu Lietā Nr. C21041616, SPC-5/2020, kurā tā pasaka, ka, lai gan likums paredz, ka parādnieku nevar atbrīvot no saistībām, ja viņš nav veicis saistību dzēšanas plānā paredzētās darbības (veicis maksājumus kreditoriem atbilstoši plānam un likumu noteikumiem), tomēr nebūtiski pārkāpumi nevar būt iemesls, lai neatbrīvotu parādnieku no saistībām...

  

Lasīt tālāk ...

Saeima 1.lasījumā ir apstiprinājusi likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām"

 

2020.gada 20.jūnijs

 

2020.gada 11.jūnijā Saeima apstiprināja 1.lasījumā likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām".  Likumā paredzētā procedūra būs lēts un atsevišķos gadījumos ļoti izdevīgs veids, kā atbrīvoties no  nelieliem parādiem, nezaudējot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu un automašīnu, tomēr šī procedūra nebūt nebūs tik vienkārša, un to varēs izmantot tikai ļoti ierobežots personu loks....

  

Lasīt tālāk ...

Ārkārtējās situācijas laikā fiziskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt un turpināt neizejot no mājām

 

2020.gada 6.aprīlis

 

Šobrīd daudzas iestādes un uzņēmumi Covid-19 (Corona vīrusa) noteikto ierobežojumu dēļ ir pārtraukuši pieņemt apmeklētājus klātienē vai strādā attālināti, tāpēc var rasties priekšstats, ka fiziskās personas maksātnespējas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu savākšana un maksātnespējas procesa uzsākšana šobrīd nav iespējama vai ir pārāk sarežģīta. Tomēr tas tā nav. Maksātnespējas procesu var veiksmīgi uzsākt un turpināt neizejot no mājām...

  

Lasīt tālāk ...

Likumā ir paredzēta iespēja maksātnespējīgām fiziskām personām atlikt maksājumus kreditoriem Covid-19 (Corona vīrusa) izraisītās krīzes dēļ

 

2020.gada 6.aprīlis

 

Covid-19 (Corona vīrusa) izraisītās krīzes dēļ daudzām maksātnespējīgām fiziskajām personām, kurām šobrīd norit saistību dzēšanas procedūra un ir jāmaksā kreditoriem ikmēneša maksājumi, rodas problēmas veikt šos maksājumus. To beidzot ir atzinis arī likumdevējs, un ir paredzējis iespēju atlikt ikmēneša maksājumu veikšanu.. 

  

Lasīt tālāk ...

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320