question-mark-452707_1920.jpg

Biežāk uzdotie jautājumi par fiziskās personas maksātnespējas procesu

Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

  

Vai administrators nāks pie parādnieka uz mājām?

  

Kādu parādnieka mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

  

Cik ilgi norit maksātnespējas process?

  

Cik izmaksā maksātnespējas process?

   

Kas notiek, ja parādnieks ir aizsmirsis kādu no kreditoriem vai kreditors nepiesaka savu kreditora prasījumu?

Vai parādniekam ir jāstrādā maksātnespējas procesa laikā un pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

Vai visus parādus var dzēst maksātnespējas procesā un kurus parādus nevar dzēst?