Ko paredz likumprojekts "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām"

(saskaņā ar pēdējo likumprojekta redakciju)?

Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?  

Likumprojekts “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” vienkāršā kārtībā ļaus dzēst parādus līdz 5000 eiro cilvēkiem ar maziem ienākumiem. Taču saskaņā ar šobrīdējo likumprojekta redakciju šo procesu varēs izmantot tikai ļoti ierobežots personu loks, kam ir tiešām ļoti nelieli ienākumi ...

  

Lasīt tālāk..

No kādiem parādiem varēs atbrīvoties saskaņā ar jauno likumu?

  

Saskaņā ar jauno likumu nevarēs dzēst visus parādus, bet tikai patērētāju kreditēšanas līgumus, kuru nodrošināšanai nav ieķīlāts nekustamais īpašums vai cita manta. Patērētāju kreditēšanas līgumi ir visi patēriņa kredīti, ko ir devušas bankas vai citi patērētāju kreditētāji ...

  

Lasīt tālāk..

Cik izmaksās atbrīvošanās no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?  

Likumprojekta mērķis ir dot iespēju parādniekiem  atbrīvoties no parādiem līdz 5000 eiro par nelielu samaksu. Likuma izstrādātāji plāno, ka samaksa notāram par atbrīvošanu no parādsaistībām būs 100 eiro, bet ņemot vērā, cik daudz darba būs jāveic notāram, visticamāk, ka izmaksas būs lielākas  ...

  

Lasīt tālāk..

Kādi parādnieki nevarēs atbrīvoties no parādiem saskaņā ar jauno likumu?  

Parādus Likumā par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām noteiktajā kārtībā varēs dzēst tikai ierobežots personu loks, jo likumprojektā ir noteikti daudzi apstākļi, kuru dēļ parādnieks nemaz nevarēs izmantot likumā paredzētās iespējas, piemēram, no parādiem nevarēs atbrivoties parādnieki, kam ir  nodrošināti parādi vai kreditori ārvalstīs  ...

  

Lasīt tālāk..

Kā notiks fizisko personu atbrīvošana no parādsaistībām?  

Atbrīvošana no parādiem saskaņā ar jauno likumu par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām notiks īpašā kārtībā, kurā visas galvenās darbības veiks zvērināts notārs un kas būtiski atšķirsies no maksātnespējas procesa. Procesu varēs uzsākt tikai pats parādnieks, iesniedzot pieteikuma veidlapu notāram ...

  

Lasīt tālāk..

Kā atbrīvošana no parādsaistībām atšķirsies no maksātnespējas?  

Likumprojektā “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” paredzētā atbrīvošana no parādiem būtiski atšķirsies no maksātnespējas procesa, kas notiek saskaņā ar Maksātnespējas likumu. Atbrīvošanu no parādsaistībām varēs izmantot tikai ierobežots personu loks, tā notiks pavisam citā, vienkāršākā kārtībā, tajā nav paredzēta mantas pārdošana ...

  

Lasīt tālāk..

Likumprojekta pieņemšanas gaita

Saeima 1.lasījumā ir apstiprinājusi likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām"

 

2020.gada 20.jūnijs

 

2020.gada 11.jūnijā Saeima apstiprināja 1.lasījumā likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām".  Likumā paredzētā procedūra būs lēts un atsevišķos gadījumos ļoti izdevīgs veids, kā atbrīvoties no  nelieliem parādiem, nezaudējot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu un automašīnu, tomēr šī procedūra nebūt nebūs tik vienkārša, un to varēs izmantot tikai ļoti ierobežots personu loks....

  

Lasīt tālāk ...

2019.gada 21.septembris

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu, kurš ļaus dzēst kredītu parādus un parādus par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti uz parāda, arī personām, kuru parādsaistību kopējais apjoms ir mazāks par 5000 eiro, taču šajā likumā paredzēto iespēju varēs izmantot tikai ļoti ierobežots parādnieku loks.

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320