Cik izmaksā maksātnespējas process?

Fakts, ka jāuzsāk fiziskās personas maksātnespējas process, un pats maksātnespējas process nav nekas patīkams, un daļu no nepatīkamajām sajūtām var izraisīt neskaidrība par maksātnespējas procesa izmaksām. 

Ja vēlaties noskaidrot, kādi ir likumā noteiktie obligātie maksājumi, kas saistīti ar maksātnespējas procesu, lasiet tālāk. 

Par izdevumiem par juridisko palīdzību, kas ir jāmaksā papildus likumā noteiktajiem obligātajiem maksājumiem, var uzzināt šeit.  

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, vai jums ir citi jautājumi par fiziskās personas maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas

Maksātnespējas procesa uzsākšanai ir nepieciešami 934,70 eiro obligāto maksājumu veikšanai:

  • depozīts 860 eiro,

  • valsts nodeva 70 eiro.

  • ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi aptuveni 6 eiro.

Šie trīs maksājumi ir jāsamaksā pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas tiesā

 

Ja vairākas personas vienlaicīgi uzsāk tā saukto ģimenes maksātnespēju, ir jāmaksā tikai viens depozīts un valsts nodeva, kas ģimenes maksātnespējas procesa uzsākšanu padara lētāku.

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāsavāc tiesai iesniedzamās izziņas un citus dokumentus, un par daļu no šiem dokumentiem ir jāmaksā, parasti no aptuveni no 20 eiro līdz vairākiem desmitiem eiro.

Maksātnespējas pieteikums ir juridisks dokuments, kas jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem un tam ir jāpievieno visi nepieciešamie pierādījumi. To kvalitatīvi var izdarīt tikai jurists, tāpēc parādniekam ir jārēķinās arī ar papildus izdevumiem juristam par maksātnespējas pieteikuma sagatavošanu.

    

   

Kam un cik daudz būs jāmaksā pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas?

Maksātnespējas procesa administratoram atlīdzība par viņa darbu nav jāmaksā (izņemot par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu, ja to dara administrators), jo administrators kā atlīdzību par savu darbu saņem parādnieka samaksāto depozītu 860 eiro.

Parādniekam ir jāsedz visas maksātnespējas procesa izmaksas, kas radušās administratoram, un šo izmaksu apmērs ir atkarīgs no tā, vai parādniekam ir pārdodama manta vai nav (sk. Kādu mantu pārdos maksātnespējas procesā un kādu nepārdos?):

  • ja parādniekam nav mantas, ko pārdot, parasti maksātnespējas procesa izmaksas ir ar vēstuļu nosūtīšanu saistītie izdevumi un tie reti pārsniedz 10 eiro,

  • ja parādniekam ir pārdodama manta, izmaksas ir daudz lielākas, sākot no pāris desmit eiro līdz pat vairākiem simtiem eiro, tomēr šīs izmaksas sedz no ieņēmumiem no mantas pārdošanas, tāpēc administrators šos izdevumus vai nu nemaz neprasa parādniekam maksāt vai arī pēc pārdošanas pabeigšanas atmaksā parādniekam atpakaļ.

Piemēram, ar nekustamā īpašuma pārdošanu saistītie izdevumi parasti ir maksa par nekustamā īpašuma vērtēšanu (dzīvoklim aptuveni EUR 100,-, mājai – EUR 150 līdz 250), maksa par sludinājuma izvietošanu Latvijas vēstnesī (aptuveni EUR 30 līdz 70), maksa par elektroniskās izsoles organizēšanu (EUR 15). Tādejādi kopējās ar dzīvokļa pārdošanu saistītās izmaksas bankrota procedūrā būs aptuveni EUR 175.

Bankrota procedūras laikā pirms saistību dzēšanas procedūras uzsākšanas parādniekam ir jāsagatavo saistību dzēšanas plāns un pieteikums tiesai par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu un saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu. Tie ir juridiski dokumenti, kurus apstiprina tiesa un kurus kvalitatīvi sagatavot var tikai jurists, tāpēc ir jārēķinās, ka maksātnespējas procesa sākumā būs jāmaksā administratoram vai citam juristam par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu

Maksātnespējas procesā jurista palīdzība citos jautājumos parasti vairs nav nepieciešama, jo īsas konsultācijas par maksātnespējas procesu, termiņiem, parādnieka tiesībām un pienākumiem parasti sniedz administrators bez papildus samaksas (sk. Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?).  

Izņēmumi, kad ir jārēķinās ar papildus izmaksām juristam, ir gadījumi, kad pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas nav izdarīts “mājasdarbs” – nav noskaidrotas un novērstas visas maksātnespējas procesā iespējamās problēmas un riski. Ja bankrota procedūras laikā kreditori iesniedz administratoram lūgumu izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, vai administrators ceļ prasības tiesā par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem, bez jurista palīdzības nevar iztikt.

Saistību dzēšanas procedūras laikā, kas ilgst no 1 līdz 3 gadiem (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?), parādniekam katru mēnesi ir jāmaksā viena trešdaļa no saviem ienākumiem kreditoriem, bet ne mazāk kā 143,33 eiro un ne mazāk kā ir paredzēts saistību dzēšanas plānā.

   

   

Maksātnespējas procesa pabeigšanas izmaksas

Lai pabeigtu maksātnespējas procesu un dzēstu parādus, parādniekam pēc saistību dzēšanas procedūras beigām ir jāiesniedz tiesai pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu kopā ar pierādījumiem par to, ka saistību dzēšanas plāns ir izpildīts. 

Pieteikums ir juridisks dokuments, kas ir jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma prasībām prasībām, tāpēc to parasti sagatavo administrators vai cits jurists,  kuram ir jāmaksā par šī dokumenta sagatavošanu. Tādēļ, pabeidzot maksātnespējas procesu, ir jārēķinās ar papildus izmaksām juristam par pieteikuma sagatavošu tiesai par maksātnepējas procesa pabeigšanu. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, vai jums ir citi jautājumi par fiziskās personas maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320