© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Cik izmaksā maksātnespējas process?

Ja fiziskās personas maksātnespējas procesa laikā parādnieks neveic visus maksājumus, maksātnespējas procesa uzsākšana ir veltīga, jo maksājumu neveikšana ir iemesls, lai izbeigtu maksātnespējas procesu pirms termiņa,  nedzēšot saistības. 

Tādēļ pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas parādniekam jānoskaidro, cik izmaksās maksātnespējas process, lai varētu izvērtēt, vai visā maksātnespējas procesa laikā pietiks naudas izmaksu segšanai.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, vai jums ir citi jautājumi par fiziskās personas maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas

Maksātnespējas procesa uzsākšanai ir nepieciešami 934,70 eiro obligāto maksājumu veikšanai (depozīts 860 eiro, valsts nodeva 70 eiro un ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi  4,70 eiro).

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāsavāc tiesai iesniedzamās izziņas un citus dokumentus, un par daļu no šiem dokumentiem ir jāmaksā, parasti no aptuveni no 20 eiro līdz vairākiem desmitiem eiro.

Maksātnespējas procesa pieteikums ir juridisks dokuments, kas jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem un tam ir jāpievieno visi nepieciešamie pierādījumi. To kvalitatīvi var izdarīt tikai jurists, tāpēc parādniekam ir jārēķinās arī ar izdevumiem jurista darba apmaksai.

 

Šeit var izlasīt vairāk par fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu.

Kam un cik daudz būs jāmaksā pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas?

Maksātnespējas procesa administratoram atlīdzība par viņa darbu nav jāmaksā (izņemot par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu, ja to dara administrators), jo administrators kā atlīdzību par savu darbu saņem parādnieka samaksāto depozītu 860 eiro.

Parādniekam ir jāsedz visas maksātnespējas procesa izmaksas, kas radušās administratoram. Šo izmaksu apmērs ir atkarīgs no tā, vai parādniekam ir pārdodama manta vai nav.

Ja parādniekam nav mantas, ko pārdot, parasti maksātnespējas procesa izmaksas ir ar vēstuļu nosūtīšanu saistītie izdevumi un tie reti pārsniedz 10 eiro.

Ja parādniekam ir pārdodama manta, izmaksas ir daudz lielākas. Ar nekustamā īpašuma pārdošanu saistītie izdevumi parasti ir maksa par nekustamā īpašuma vērtēšanu (dzīvoklim aptuveni EUR 100,-, mājai – EUR 150 līdz 250), maksa par sludinājuma izvietošanu Latvijas vēstnesī (aptuveni EUR 30 līdz 70), maksa par elektroniskās izsoles organizēšanu (EUR 15). Piemēram, kopējās ar dzīvokļa pārdošanu saistītās izmaksas bankrota procedūrā būs aptuveni EUR 175.

Pirms saistību dzēšanas procedūras uzsākšanas ir jāsagatavo saistību dzēšanas plāns. Tas ir juridisks dokuments, kuru apstiprina tiesa un kuru parasti gatavo vai nu administrators vai cits jurists, kuriem par šo darbu ir jāmaksā.

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas jurista palīdzība citos jautājumos parasti vairs nav nepieciešama, jo īsas konsultācijas par maksātnespējas procesu, termiņiem, parādnieka tiesībām un pienākumiem sniedz administrators.  

Izņēmums ir gadījumi, kad pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas nav izdarīts “mājasdarbs” – nav noskaidrotas un novērstas visas maksātnespējas procesā iespējamās problēmas un riski. Ja bankrota procedūras laikā kreditori iesniedz administratoram lūgumu izbeigt maksātnespējas procesu vai administrators ceļ prasības tiesā par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem vai to atcelšanu, bez jurista palīdzības nevar iztikt.

Saistību dzēšanas procedūras laikā parādniekam ir jāmaksā katru mēnesi kreditoriem viena trešdaļa no saviem ienākumiem, bet ne mazāk kā 143,33 eiro.

Par maksātnespējas procesa norisi var izlasīt šeit. 

 

Maksātnespējas procesa pabeigšanas izmaksas

Lai pabeigtu maksātnespējas procesu, parādniekam pēc saistību dzēšanas procedūras beigām ir jāiesniedz tiesai pieteikumu par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu kopā ar pierādījumiem par to, ka plāns ir izpildīts.

Šis dokuments ir jāsastāda atbilstoši Civilprocesa likuma prasībām, tāpēc to parasti gatavo administrators vai cits jurists, kuram ir jāmaksā par šī dokumenta sagatavošanu.

Šeit var izlasīt par fiziskās personas maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, vai jums ir citi jautājumi par fiziskās personas maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju: 

 • Patēriņa kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

 • Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

 • Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

 • Ģimenes maksātnespēja

 • Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

 • Maksātnespējas negatīvās sekas

 • Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana

 • Maksātnespējas procesa norise

 • Cik ilgi norit maksātnespējas process?

 • Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

 • Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

 • Biežāk uzdotie jautājumi par fizisko personu maksātnespēju

 • Jaunumi/raksti

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv