© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Maksātnespējas process, ja parādniekam nepieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

Fiziskās personas maksātnespējas process parasti ir vienkāršāks un norit ātrāk, ja parādniekam nepieder vērtīga manta. Taču nav arī pareizi pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas atbrīvoties no visas vērtīgās mantas, jo tas var reizēm būt par iemeslu maksātnespējas procesa izbeigšanai bez saistību dzēšanas.

 

Lai pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas neizdarītu kaut ko nepareizi un lieki sev un administratoram nesarežģītu maksātnespējas procesu, ir vērts jau laicīgi noskaidrot, kādu mantu administrators pārdos maksātnespējas procesā, un ko darīt ar savu mantu pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas.

Ja vēlaties noskaidrot, kādas ir maksātnespējas procesa priekšrocības, ja parādniekam nepieder vērtīga manta, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties noskaidrot, kādu mantu pārdos maksātnespējas procesā, vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Maksātnespējas procesā tiek pārdota tikai vērtīga manta

 

Saskaņā ar likuma noteikumiem administratoram ir jāpārdod visa maksātnespējīgajai personai piederošā manta, atstājot tikai dažas mēbeles, apģērba gabalus un traukus, kā arī mantu, ko izmanto bērni. Taču praksē notiek pavisam savādāk

Administrators parasti pārdod tikai maksātnespējīgajai personai piederošo nekustamo īpašumu un automašīnas. Parasti dzīvoklis, māja, zemesgabals un automašīna ir vienīgās vērtīgās fiziskajai personai piederošās mantas. Nekustamo īpašumu un automašīnas ir viegli pārdot, tiem vienmēr var atrast pircējus, un pārdošanas izmaksas ir salīdzinoši nelielas salīdzinājumā ar iegūtajiem līdzekļiem.

Citu mantu, kas nekur nav reģistrēta, administratori pārdod ļoti reti. Administrators par to, ka maksātnespējīgajai personai pieder nekur nereģistrēta vērtīga manta, piemēram, dārglietas vai mākslas darbi, var uzzināt tikai no pašas maksātnespējīgas personas. Un, lai gan saskaņā ar likumu maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir jāsniedz administratoram patiesa informācija par savu mantu, taču, ja to neizdara, administratoram ir gandrīz neiespējami par šādu mantu uzzināt.

Administratori reizēm pārdod arī citu mantu, kura ir reģistrēta vai par kuras esamību var uzzināt no valsts iestādēm, piemēram, kapitāla daļas vai akcijas, vērtspapīrus, ieročus, bet administratori to dara tikai tad, ja šo mantu ir lietderīgi pārdot.

 

Administratori uz mājām nenāk un nepārdod lietotas mēbeles, apģērbus, traukus, elektrotehniku un tamlīdzīgu mantu, jo to nav lietderīgi pārdot, tas ir, iegūtie līdzekļi ir niecīgi salīdzinājumā ar pārdošanas izmaksām.

Šeit var noskaidrot vairāk par to, kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod. 

Maksātnespējas process ir vienkāršāks, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

 

Mantas pārdošanas process prasa darbu un laiku – jāliek sludinājumi, jāmeklē pircēji, jārāda pārdodamā manta pircējiem, manta reizēm ir jāpārved un jāuzglabā. Maksātnespējas process ir viekāršāks arī pašai maksātnespējīgajai personai, jo mantas pārdošanas procesā administratori nereti iesaista arī pašu maksātnespējīgo fizisko personu, piemēram, prasa sameklēt pircēju un parādīt mantu pircējiem.

 

Administratori bieži nav pat ieinteresēti pārdot mantu ar nelielu vērtību. Administratora atlīdzība ir tikai 10 % no iegūtajiem naudas līdzekļiem, bet mantas pārdošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% no iegūtajiem līdzekļiem, tāpēc nereti saņemtā atlīdzība neatsver pārdošanā ieguldītās pūles un laiku. Piemēram, ja administrators pārdod parādniekam piederošo automašīnu par 500 eiro, administratora atlīdzība ir tikai 50 eiro, bet pārdošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 eiro.

Par maksātnespējas procesa norisi vairāk var izlasīt šeit.

 

Maksātnespējas process norit ātrāk, ja parādniekam nav pārdodama manta

 

Ja maksātnespējas procesā nav pārdodama manta, maksātnespējas procesa pirmā daļa – bankrota procedūra – norit aptuveni trīs mēnešus. Turpretī, ja ir pārdodama manta, bankrota procedūra gandrīz nekad nenorit trīs mēnešus, bet reizēm var ievilkties līdz pat gadam.

Šeit var izlasīt, cik ilgi norit fiziskās personas maksātnespējas process.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties noskaidrot, kādu mantu pārdos maksātnespējas procesā, apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju: 

 • Patēriņa kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

 • Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

 • Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

 • Ģimenes maksātnespēja

 • Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

 • Maksātnespējas negatīvās sekas

 • Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana

 • Maksātnespējas procesa norise

 • Cik ilgi norit maksātnespējas process?

 • Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?

 • Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

 • Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

 • Biežāk uzdotie jautājumi par fizisko personu maksātnespēju

 • Jaunumi/raksti

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv