© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Maksātnespējas process, ja parādniekam nepieder nekustamais īpašums vai cita vērtīga manta

Fiziskās personas maksātnespējas process parasti ir vienkāršāks un norit ātrāk, ja parādniekam nepieder vērtīga manta. Lai lieki sev un administratoram nesarežģītu maksātnespējas procesu, pirms procesa uzsākšanas ir vērts noskaidrot, kādu mantu administrators pārdod maksātnespējas procesā, un ko darīt, ja tomēr ir manta, kuru būs jāpārdod maksātnespējas procesā.

Maksātnespējas procesā tiek pārdota tikai vērtīga manta

 

Saskaņā ar likuma noteikumiem administratoram ir jāpārdod visa maksātnespējīgajai personai piederošā manta, atstājot tikai dažas mēbeles, apģērba gabalus un traukus, kā arī mantu, ko izmanto bērni. Taču praksē notiek pavisam savādāk

Administrators parasti pārdod tikai maksātnespējīgajai personai piederošo nekustamo īpašumu un automašīnas. Parasti dzīvoklis, māja, zemesgabals un automašīna ir vienīgās vērtīgās fiziskajai personai piederošās mantas. Nekustamo īpašumu un automašīnas ir viegli pārdot, tiem vienmēr var atrast pircējus, un pārdošanas izmaksas ir salīdzinoši nelielas salīdzinājumā ar iegūtajiem līdzekļiem.

Citu mantu, kas nekur nav reģistrēta, administratori pārdod ļoti reti. Administrators par to, ka maksātnespējīgajai personai pieder nekur nereģistrēta vērtīga manta, piemēram, dārglietas vai mākslas darbi, var uzzināt tikai no pašas maksātnespējīgas personas. Un, lai gan saskaņā ar likumu maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir jāsniedz administratoram patiesa informācija par savu mantu, taču, ja to neizdara, administratoram ir gandrīz neiespējami par šādu mantu uzzināt.

Administratori reizēm pārdod arī citu mantu, kura ir reģistrēta vai par kuras esamību var uzzināt no valsts iestādēm, piemēram, kapitāla daļas vai akcijas, vērtspapīrus, ieročus, bet administratori to dara tikai tad, ja šo mantu ir lietderīgi pārdot.

 

Administratori uz mājām nenāk un nepārdod lietotas mēbeles, apģērbus, traukus, elektrotehniku un tamlīdzīgu mantu, jo to nav lietderīgi pārdot, tas ir, iegūtie līdzekļi ir niecīgi salīdzinājumā ar pārdošanas izmaksām.

(sk. arī Kādu mantu pārdos maksātnespējas procesā un kādu nepārdos?)

Maksātnespējas process ir vienkāršāks, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

 

Mantas pārdošanas process prasa darbu un laiku – jāliek sludinājumi, jāmeklē pircēji, jārāda pārdodamā manta pircējiem, manta reizēm ir jāpārved un jāuzglabā. Maksātnespējas process ir viekāršāks arī pašai maksātnespējīgajai personai, jo mantas pārdošanas procesā administratori nereti iesaista arī pašu maksātnespējīgo fizisko personu, piemēram, prasa sameklēt pircēju un parādīt mantu pircējiem.

 

Administratori bieži nav pat ieinteresēti pārdot mantu ar nelielu vērtību. Administratora atlīdzība ir tikai 10 % no iegūtajiem naudas līdzekļiem, bet mantas pārdošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 5% no iegūtajiem līdzekļiem, tāpēc nereti saņemtā atlīdzība neatsver pārdošanā ieguldītās pūles un laiku. Piemēram, ja administrators pārdod parādniekam piederošo automašīnu par 500 eiro, administratora atlīdzība ir tikai 50 eiro, bet pārdošanas izmaksas nedrīkst pārsniegt 25 eiro.

(sk. arī Maksātnespējas procesa norise)

 

Maksātnespējas process norit ātrāk, ja parādniekam nav pārdodama manta

 

Ja maksātnespējas procesā nav pārdodama manta, maksātnespējas procesa pirmā daļa – bankrota procedūra – norit aptuveni trīs mēnešus. Turpretī, ja ir pārdodama manta, bankrota procedūra gandrīz nekad nenorit trīs mēnešus, bet reizēm var ievilkties līdz pat gadam.

(sk. arī Cik ilgi norit maksātnespējas process?)

arrow.png
arrow.png
arrow.png

Zvani 29161925 vai raksti juristi@uzelpo.lv