Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

Lai gan parādi ierobežo cilvēka iespējas nopelnīt, izmantot bankas kartes un kontus, iegādāties un mantot nekustamos īpašumus un automašīnas, ar parādiem ir iespējams “sadzīvot” kādu laiku vai visu mūžu, un likumīgi izvairīties no to samaksas. Cilvēki ir izdomas bagāti, un izdevīgākus vai mazāk izdevīgus risinājumus atrod vienmēr. 

 

Ja ar parādiem ir “jāsadzīvo” ir vērts izvērtēt un izlemt, vai parādus vispār maksāt un kurus nemaksāt. Parādi ir līdzīgi tajā ziņā, ka tie visi ir naudas prasījumi, taču ne visus var dzēst fiziskās personas maksātnespējas procesā un parādu nemaksāšanas sekas arī ir dažādas.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu vai jums ir jautājumi par parādu piedziņu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

 Jāizvērtē, vai parādus vispār maksāt un kurus parādus nemaksāt

 

Paņemt kredītu un samaksāt tikai pirmo ikmēneša maksājumu nedrīkt, jo tas var izskatīties pēc krāpšanas (sk. Kriminālatbildība par parādu nemaksāšanu), taču nav arī vajadzīgs daudzu gadu garumā “atņemtu sev un bērniem pēdējo” un taupīt visur, kur vien iespējams. Neviens to nenovērtēs un neviens to neprasa (varbūt tikai negodprātīgi parādu piedzinēji). Bieži nav nekāda jēga censties maksāt parādus, ja tāpat ir skaidrs, ka ātrāk vai vēlāk maksātnespējas process būs vienīgais risinājums.

 

Brīdī, kad nav iespējams samaksāt parādus, nereti cilvēki maksā tiem kreditoriem, kas ir visuzstājīgākie, taču bieži tas nav finansiāli izdevīgi.  Finansiāli izdevīgāk kā pirmos ir maksāt parādus:

  • kurus nevarēs dzēst maksātnespējas procesā (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

  • kuru nesamaksas dēļ rodas vēl citas negatīvas sekas, piemēram, kuru nesamaksāšanas dēļ var uzsākt kriminālprocesu, par kuru ir galvojusi cita persona, vai kuru nemaksāšanas dēļ var izbeigt kādu parādniekam nepieciešamu līgumu,

  • kuru piedziņai tiesu izpildītājs var paņemt lielāku daļu no parādnieka ienākumiem (uzturlīdzekļus, administratīvo lietu un kriminālprocesa ietvaros pieņemtos spriedumus un lēmumus).

Piemēram, kā pirmos var maksāt uzturlīdzekļus vai administratīvos sodus, kurus maksātnespējas procesā nevarēs dzēst, vai īres maksu, kuras nesamaksas dēļ var izbeigt īres līgumu, bet nemaksāt kredīta maksājumus.

 

Lai noskaidrotu, vai attiecīgais parāds tiks dzēsts maksātnespējas procesā un kādas būs attiecīgā parāda nesamaksas sekas, ir nepieciešamas juridiskās zināšanas, tāpēc jebkurā gadījumā ir vēlams par šo jautājumu konsultēties ar juristu.

   

   ​

Viens no risinājumiem - vienošanās ar kreditoru par parādu atlaišanu

Reizēm ar kreditoriem ir iespējams vienoties par parādu daļēju atlaišanu, taču jāatceras, ka atsevišķos gadījumos saskaņā ar likumu noteikumiem par aizdevuma summas dzēšanu vai samazināšanu ārpus maksātnespējas procesa ietvariem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas šādu vienošanos ar kreditoru var padarīt finansiāli neizdevīgu.

 

Vienošanos par parādu atlaišanu ir līgums, kuru ir jānoformē juridiski pareizi, un, ja parāds ir piedzīts tiesas ceļā, šādu vienošanos ir jāapstiprina tiesā kā izlīgums, tāpēc bez jurista palīdzības jautājumu par parādu atlaišanu nav ieteicams risināt.

   

​   ​

Jānoskaidro, kā notiek parādu piedziņa

Ja ir parādi, kurus nav iespējams samaksāt, bieži no parādu piedziņas nav iespējams izvairīties (sk. Kā notiek parādu piedziņa?).

Līdzīgi kā maksātnespējas process, arī parādu piedziņas process var šķist kaut kas ļoti nepatīkams, tomēr tiešām nepatīkamas finansiālās sekas var radīt tikai tiesu izpildītāji (nevis parādu piedziņas uzņēmumi), un tikai pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Tiesu izpildītājs, veicot piedziņu, pārdod nekustamos īpašumus un citu vērtīgu mantu un atskaita daļu no parādnieka algas vai citiem ienākumiem. 

 

Bieži vairāk nepatīkamas ir emocijas, kuras izraisa parādu piedziņa un neziņa par parādu piedziņas procesu. Un šīs emocijas visbiežāk ar nolūku izraisa parādu piedzinēji un kreditori.

Visnepareizākais, ko parādnieks var izdarīt, ir noticēt tam, ko saka kreditori un parādu piedzinēji tad, kad viņi vēlas panākt, lai parādnieku maksā parādu. Tas, ka zvanītājs ir no bankas, juridiskā biroja vai parādu piedziņas firmas, viņa teiktajam piedod ticamību. Taču patiesībā gandrīz nekas, ko saka parādu piedzinēji, nav taisnība un nav nemaz iespējams. Parādu piedzinēju meli reizēm robežojas ar absurdu, sākot ar to, ka tūlīt pat bez parādnieka piekrišanas tiks atskaitīta liela daļa no algas parādu segšanai un parādu piedzinēji ieradīsies pie parādnieka mājās, beidzot ar to, ka parādu dēļ tiks ierosināta krimināllieta vai atņemti bērni.

​​

Vislabākais RISINĀJUMS ir noskaidrot, kā notiek parādu piedziņas process, ko drīkst un nedrīkst darīt kreditori, parādu piedzinēji, tiesas un tiesu izpildītāji, kā arī izlemtu, kā rīkoties tālāk. Vislabāk to var izdarīt, konsultējoties ar juristu.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par parādu piedziņu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320