Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

Lai gan parādi ierobežo cilvēka iespējas nopelnīt, izmantot bankas kartes un kontus, iegādāties un mantot nekustamos īpašumus un automašīnas, ar parādiem ir iespējams “sadzīvot” kādu laiku vai pat visu mūžu, un likumīgi izvairīties no to samaksas. Cilvēki ir izdomas bagāti, un izdevīgākus vai mazāk izdevīgus risinājumus atrod vienmēr. 

 

ĪSUMĀ

  

- Ja nav iespējas samaksāt visus parādus, kā pirmos ir jāmaksā tos parādus, kas kurus vēlāk nevarēs dzēst maksātnespējas procesā, kuru dēļ var rasties arī citas negatīvas sekas un parādus, kuru piedziņai tiesu izpildītājs var atvilkt lielāku daļu no ienākumiem. 

  

- Viens no risinājumiem ir vienošanās ar kreditoru par parādu daļēju samaksu.

  

- Nelielus parādus cilvēki, kam ir mazi ienākumi, varēs dzēst saskaņā ar jauno likumu par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām.

   

- Izvairīties no liekiem uztraukumiem, izdevumiem un piedziņas vēršanu uz īpašumiem ļauj zināšanas par parādu piedziņas procesu un juridiskām niansēm par parādu piedziņu. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu vai jums ir jautājumi par parādu piedziņu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Jāizvērtē, vai parādus vispār maksāt un kurus parādus nemaksāt

 

Paņemt kredītu un samaksāt tikai pirmo ikmēneša maksājumu nedrīkt, jo to var uzskatīt par krāpšanu (sk. Kriminālatbildība par parādu nemaksāšanu), taču nav arī vajadzīgs daudzu gadu garumā “atņemtu sev un bērniem pēdējo” un taupīt visur, kur vien iespējams. Neviens to nenovērtēs un neviens to neprasa (varbūt tikai negodprātīgi parādu piedzinēji). Bieži nav nekāda jēga censties maksāt parādus, ja tāpat ir skaidrs, ka parādus nebūs iespējams samaksāt un ātrāk vai vēlāk būs jāuzsāk maksātnespējas process.

 

Brīdī, kad nav iespējams samaksāt parādus, nereti cilvēki maksā tiem kreditoriem, kas ir visuzstājīgākie, taču bieži tas nav finansiāli izdevīgi.  Finansiāli izdevīgāk kā pirmos ir maksāt parādus:

  • kurus nevarēs dzēst maksātnespējas procesā (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

  • kuru nesamaksas dēļ rodas vēl citas negatīvas sekas, piemēram, kuru nesamaksāšanas dēļ var uzsākt kriminālprocesu, par kuru ir galvojusi cita persona, vai kuru nemaksāšanas dēļ var izbeigt kādu parādniekam nepieciešamu līgumu,

  • kuru piedziņai tiesu izpildītājs var paņemt lielāku daļu no parādnieka ienākumiem (uzturlīdzekļus, administratīvo lietu un kriminālprocesa ietvaros pieņemtos spriedumus un lēmumus).

Piemēram, kā pirmos var maksāt uzturlīdzekļus vai administratīvos sodus, kurus maksātnespējas procesā nevarēs dzēst, vai īres maksu, kuras nesamaksas dēļ var izbeigt īres līgumu, bet nemaksāt kredīta maksājumus.

 

Lai noskaidrotu, vai attiecīgais parāds tiks dzēsts maksātnespējas procesā un kādas būs attiecīgā parāda nesamaksas sekas, ir nepieciešamas juridiskās zināšanas, tāpēc jebkurā gadījumā ir vēlams par šo jautājumu konsultēties ar juristu.

   

   ​

Viens no risinājumiem - vienošanās ar kreditoru par parādu dzēšanu

Reizēm ar kreditoru ir iespējams noslēgt vienošanos par parādu pilnīgu vai daļēju dzēšanu, taču jāatceras, ka atsevišķos gadījumos saskaņā ar likumu noteikumiem par aizdevuma summas dzēšanu vai samazināšanu ārpus maksātnespējas procesa ietvariem ir jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas šādu vienošanos ar kreditoru var padarīt finansiāli neizdevīgu.

 

Vienošanos par parādu atlaišanu ir līgums, kuru ir jānoformē juridiski pareizi, un, ja parāds ir piedzīts tiesas ceļā, šādu vienošanos ir jāapstiprina tiesā kā izlīgums, tāpēc bez jurista palīdzības jautājumu par parādu atlaišanu nav ieteicams risināt.

Nelielus parādus varēs dzēst saskaņā ar jauno likumu par atbrīvošanu no parādsaistībām

Šobrīd Saeimā tiek tiek izskatīts un apstiprināts likumprojekts "Likums par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām", kas atļaus atbrīvoties no parādiem:

  • ja parādu kopējā summa nebūs lielāka par 5000 eiro, bet šajā summā netiks ieskaitīti parādi, kuru pamatparāda apmērs būs lielāks par 80 % no parādsaistību sākotnējā apmēra;

  • ja parādniekam pēdējo 12 mēnešu laikā vismaz 3 mēnešus būs bijis trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss;

  • ja parādnieks saņems sociālos maksājumus, 

  • ja parādnieka darba alga nepārsniegs divas minimālās mēnešalgas.

Šeit var izlasīt vairāk, ko paredz jaunais likumprojekts "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām (saskaņā ar pēdējo likumprojekta redakciju).

   

​   ​

Jānoskaidro, kā notiek parādu piedziņa un kā pasargāt savu mantu un ienākumus no piedziņas

Ja ir parādi, kurus nav iespējams samaksāt, parasti no parādu piedziņas nav iespējams izvairīties (sk. Kā notiek parādu piedziņa?), taču, savlaicīgi un pareizi rīkojoties:

  • bieži ir iespējams paglābt savus nekustamos īpašumus no piedziņas,

  • reizēm ir iespējams nodrošināties, lai tiesu izpildītājs nevarētu vērst piedziņu uz ienākumiem,

  • ir iespējams panākt, lai piedziņas process nesagādātu daudz nepatīkamas emocijas un pārsteigumus. 

Jāatceras, ka līdzīgi kā maksātnespējas process, arī parādu piedziņas process var šķist kaut kas ļoti nepatīkams, tomēr tiešām nepatīkamas finansiālās sekas var radīt tikai tiesu izpildītāji (nevis parādu piedziņas uzņēmumi), un tikai pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Tiesu izpildītājs, veicot piedziņu, pārdod nekustamos īpašumus un citu vērtīgu mantu un atskaita daļu no parādnieka algas vai citiem ienākumiem. 

 ​

Visnepareizākais, ko parādnieks var izdarīt, ir noticēt tam, ko saka kreditori un parādu piedzinēji tad, kad viņi vēlas panākt, lai parādnieku maksā parādu. Tas, ka zvanītājs ir no bankas, juridiskā biroja vai parādu piedziņas firmas, viņa teiktajam piedod ticamību. Taču patiesībā gandrīz nekas, ko saka parādu piedzinēji, nav taisnība un nav nemaz iespējams. Parādu piedzinēju meli reizēm robežojas ar absurdu, sākot ar to, ka tūlīt pat bez parādnieka piekrišanas tiks atskaitīta liela daļa no algas parādu segšanai un parādu piedzinēji ieradīsies pie parādnieka mājās, beidzot ar to, ka parādu dēļ tiks ierosināta krimināllieta vai atņemti bērni.

​​

Vislabākais RISINĀJUMS ir noskaidrot, kā notiek parādu piedziņas process, ko drīkst un nedrīkst darīt kreditori, parādu piedzinēji, tiesas un tiesu izpildītāji, kā arī izlemt, kā rīkoties tālāk. Vislabāk to var izdarīt, konsultējoties ar juristu.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par parādu piedziņu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320