Kad jāsāk interesēties par maksātnespējas procesu?

kad jāsāk interesēties par maksātnespēju

Par fiziskās personas maksātnespējas procesu ir jāsāk interesēties, jo ātrāk, jo labāk. Vislabāk jau tad, kad parādus vēl var samaksāt un nav vēl neviena kavēta maksājuma.

Kamēr vēl nav kavēti maksājumi, ir īstais brīdis, lai noskaidrotu visu par sekām, kādas būs, ja maksājumi netiks veikti, un izlemtu, kāds ir labākais risinājums – maksāt parādus vai nemaksāt (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?).

Tas ir vienīgais brīdis, kad bez liela riska, juridiski pareizi un finansiāli visizdevīgāk var vēl kaut ko darīt, lai paglābtu savu un laulātā mantu un īpašumus, ja tāda iespēja vispār pastāv (sk. arī Kādu mantu pārdos maksātnespējas procesā un kādu nepārdos?).

Kamēr vēl nav kavēti maksājumi, ir īstais laiks, kad noskaidrot, kurus maksājumus veikt, kurus neveikt, kā vispareizāk rīkoties attiecībās ar kreditoriem, parādu piedzinējiem, tiesu izpildītājiem un tiesu (sk. Kā notiek parādu piedziņa?). Zināšanas par to, kad un kā pārtraukt maksāt parādus, un ko darīs un ko drīkst un nedrīkst darīt visas šīs personas un iestādes, ne tikai ļaus rīkoties sev finansiāli visizdevīgāk, bet arī ietaupīs daļu neizbēgamā stresa un nepatīkamām emocijām, ko sagādā neziņa par nākotni, parādu piedzinēji un tiesas.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

    

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

kas ir maksātnespēja

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas