Kas notiek, ja parādnieks ir aizmirsis kādu no kreditoriem vai kreditors nepiesaka savu kreditora prasījumu?

Kas notiek, ja parādnieks ir aizmirsis kādu no saviem kreditoriem?

Saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem parādniekam fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumā ir jānorāda visi savi parādi un to kopējā summa. Tas nozīmē, ka parādniekam jau pirms maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas ir jānoskaidro visi savi kreditori un parādu apmērs.

 

Tomēr nevienā likumā nav noteiktas sekas, kādas rodas gadījumā, ja parādnieks kādu kreditoru nav norādījis pieteikumā, tāpēc arī parasti problēmas nerodas, ja parādnieks ir aizmirsis norādīt kādu kreditoru.

Kas notiek, ja kreditors neiesniedz kreditora prasījumu?

Kreditoram pašam ir jāinteresējas par savu parādnieku maksātnespējas procesiem. Informācija par maksātnespējas procesa uzsākšanu tiek publicēta Maksātnespējas reģistrā, kas ir publiski pieejams visiem bez maksas internetā. Ja kreditors nav sekojis līdzi ierakstiem Maksātnespējas reģistrā un tāpēc nav iesniedzis kreditora prasījumu, kreditors zaudē savas prasījuma tiesības pret parādnieku. Tas nozīmē, ka kreditors nekad vairs nevarēs piedzīt savu parādu, neatkarīgi no iemesliem, kuru dēļ kreditora prasījums nav iesniegts.

Kas notiek, ja parādnieks ir aizmirsis par ārvalstu kreditoru?

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas administratoram par to rakstiski ir jāpaziņo visiem ārvalstu kreditoriem, bet informācija par kreditoriem ir tikai pašam parādniekam. Tas nozīmē, ka parādnieks nedrīkst aizmirst savus kreditorus, kuri dzīvo vai atrodas citās valstīs.   

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par kreditoriem fiziskās personas maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv

 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320