© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir nelieli ienākumi un nav īpašumu

Klients, kam bija 63 gadi, un kurš saņēma minimālo algu, vairākus gadus bija tiesājies, mēģinot pierādīt, ka viņš nav galvojis par citas personas kredītsaistībām, taču viņam tas nebija izdevies un ar tiesas spriedumu no viņa piedzina aptuveni 60 000 eiro.

Konsultācijā viņš noskaidroja, ka tiesu izpildītājs nevarēs no viņa algas izdarīt ieturējumus, jo viņa alga “uz rokas” nepārsniedza minimālās darba algas apmēru.

 

Klients arī noskaidroja, ka nepastāv iespēja, ka tiesu izpildītājs jebkad varēs no viņa piedzīt parādu, jo māja piederēja sievai, klientam nebija vecāki vai citi radinieki, no kuriem varētu mantot īpašumus, un nebija arī nekādi citi plāni vai iespējas iegādāties vai kā citādi iegūt nekustamo īpašumu, automašīnu vai citu vērtīgu mantu, uz ko tiesu izpildītājs varētu vērst piedziņu, un viņš arī zināja, ka viņa pensija, ko viņš saņems pēc dažiem gadiem, nepārsniegs minimālās darba algas apmēru.

 

Klients sākumā bija pārliecināts, ka viņam nav citas iespējas kā vien uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, un viņam nešķita pieņemama situācija, ka viņam visu turpmāko mūžu būs parāds, tomēr finansiālu apsvērumu dēļ (maksātnespējas procesa uzsākšanas izmaksas aptuveni 1000 eiro un saistību dzēšanas procedūras laikā ik mēnesi divus gadus maksājamā summa 143,33 eiro) viņš izlēma maksātnespējas procesu neuzsākt.  

Izpildu raksts ir iesniegts tiesu izpildītājam piedziņas veikšanai, taču no klienta algas tiesu izpildītājs naudu neatvelk.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

 • Patēriņa kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

 • Ģimenes maksātnespēja

 • Maksātnespējas process ārzemniekiem Latvijā

 • Maksātnespējas process, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

 • Maksātnespējas process, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums  vai cita vērtīga manta

 • Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

 • Kad jāsāk interesēties par maksātnespējas procesu?

 • Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

 • Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas

 • Maksātnespējas negatīvās sekas

 • Vai parādniekam ir jāstrādā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā?

 • Kas notiek, ja parādnieks ir aizmirsis kādu no kreditoriem vai kreditors nepiesaka savu kreditora prasījumu?

 • Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?

 • Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana

 • Fiziskās personas maksātnespējas pieteikums

 • Maksātnespējas procesa norise

 • Cik ilgi norit maksātnespējas process?

 • Vai administrators nāks pie parādnieka uz mājām?

 • Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?

 • Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

 • Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

 • Biežāk uzdotie jautājumi par fizisko personu maksātnespēju

 • Mūsu klienti un viņu problēmu risinājumi

 • Jaunumi/raksti

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv