top of page

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir maza alga

maksātnespēja ja ir maza alga

Kliente no Alūksnes, divu mazu bērnu māmiņa,  bija paņēmusi patēriņa kredītu, kuru nevarēja atmaksāt, un kopējais parādu apmērs kopā ar nokavējuma procentiem un līgumsodiem bija sasniedzis gandrīz 6000 eiro.

 

Viņa bija piekritusi tiesu izpildītāja prasībai, ka viņa atļauj atvilkt no savas darba algas 100 eiro katru mēnesi, kaut gan viņa saņēma tikai minimālo darba algu.

 

Kliente interesējās par fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu, taču konsultācijā noskaidroja, ka tiesu izpildītājam nav tiesības no viņas algas veikt ieturējumus, jo saskaņā ar likumu tiesu izpildītājam ir jāsaglabā darba samaksa minimālās mēneša darba algas apmērā un uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu līdzekļus valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (64,03 eiro katram bērnam).

 

Klientei ar viņas izglītību un darba pieredzi Alūksnē bija mazas iespējas nopelnīt vairāk, tāpēc viņa nolēma maksātnespējas procesu tuvākajā laikā neuzsākt. Viņa uzrakstīja iesniegumu tiesu izpildītājam ar lūgumu neieturēt no viņas algas naudas līdzekļus.

 

Šobrīd viņa jau vairākus gadus saņem visu darba algu.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page