© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Kā norit maksātnespējas process?

Kas notiek pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu?

Pēc tam, kad ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, ne tiesu izpildītāji, ne parādu piedzinēji nekādas parādu piedziņas darbības vairs nedrīkst veikt. Arī pats parādnieks nedrīkst maksāt nevienam kreditoram.

Pēc tiesas sprieduma par maksātnespēju tiek uzsākts maksātnespējas process. Maksātnespējas process sastāv no divām daļām. Pirmā daļa – bankrota procedūra – tiek uzsākta jau ar tiesas sprieduma pasludināšanu, bet otrā daļa – saistību dzēšanas procedūra – tiek uzsākta tikai pēc tam, kad tiesa ar lēmumu ir apstiprinājusi bankrota procedūras pabeigšanu un apstiprinājusi saistību dzēšanas plānu.

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas maksātnespējas procesu vada un lielāko daļu darba veic administrators, tiesa tikai pieņem atsevišķus lēmumus un tikai pamatojoties uz parādnieka vai administratora pieteikumu.

Maksātnespējas procesa pirmā daļa - bankrota procedūra

Bankrota procedūras laikā galvenie administratora pienākumi ir:

 • pārdot parādnieka mantu, ja parādniekam ir pārdodama manta,

 • saņemt, pārbaudīt un reģistrēt kreditoru prasījumus.

 

Bankrota procedūras laikā parādniekam pašam ir jāgādā par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu. Plānu var lūgt sagatavot administratoram vai citam juristam, un par to ir papildus jāmaksā – aptuveni no 30 līdz 70 eiro.

Parādniekam no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā visas maksātnespējas procesa izmaksas, kuras rodas administratoram. Ja nav pārdodama manta, šīs izmaksas nepārsniedz 10 eiro, bet ja maksātnespējas procesā ir pārdodama manta, šīs izmaksas var sasniegt vairākus simtus eiro.

Ja maksātnespējas procesa administrators ir godprātīgs un atsaucīgs, parādniekam cita jurista palīdzība maksātnespējas procesa laikā nav nepieciešama. Administratori pat ir ieinteresēti, lai maksātnespējas process noritētu bez problēmām un aizkavēšanās, un tāpēc labprāt palīdz parādniekam. Pat, ja cita jurista palīdzība ir nepieciešama, šī palīdzība parasti ir īsas konsultācijas par specifiskiem maksātnespējas procesa jautājumiem, piemēram, administratora prasību likumību, administratora sagatavoto dokumentu nozīmi un dažādiem maksātnespējas procesa termiņiem.

Bankrota procedūras laikā kreditori var iesniegt administratoram lūgumus izbeigt maksātnespējas procesu, un administrators var iesniegt prasības tiesā par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem vai atcelšanu. Tad bez jurista palīdzības nevar iztikt, jo administratoram un parādniekam šajos gadījumos ir pretējas intereses. Administrators ir ieinteresēts, lai viņa celtās prasības tiesā tiktu apmierinātas, bet gadījumos, kad kreditori lūdz izbeigt maksātnespējas procesu, administrators ir ieinteresēts to darīt, lai ātrāk saņemtu savu atlīdzību.

Bankrota procedūras noslēgumā administrators iesniedz tiesai lūgumu izbeigt bankrota procedūru un pasludināt saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu. Parādniekam bankrota procedūras beigās ir jāiesniedz tiesai apstiprināšanai saistību dzēšanas plānu un pieteikumu ar lūgumu šo plānu apstiprināt.

Šeit var izlasīt vairāk par to, kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod, un šeit var izlasīt par maksātnespējas procesa norises ilgumu. 

Maksātnespējas procesa otrā daļa - saistību dzēšanas procedūra

Saistību dzēšanas procedūra ir laiks, kad gandrīz nekas nenotiek, un arī administrators neko nedara. Vienīgais, kas ir jādara ir tas, ka parādniekam ir jāmaksā kreditoriem katru mēnesi vienu trešo daļu no saviem ienākumiem saskaņā ar saistību dzēšanas plānu, bet ne mazāk kā 143,33 eiro.

Saistību dzēšanas procedūras ilgums ir no viena gada līdz trīs gadiem, atkarībā no parādu summas.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu vai jums ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju: 

 • Patēriņa kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

 • Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

 • Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

 • Ģimenes maksātnespēja

 • Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

 • Maksātnespējas negatīvās sekas

 • Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana

 • Cik ilgi norit maksātnespējas process?

 • Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?

 • Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

 • Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

 • Biežāk uzdotie jautājumi par fizisko personu maksātnespēju

 • Jaunumi/raksti

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv