Kā norit maksātnespējas process?

Šajā rakstā uzzināsiet: 

  

- kas notiek pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu,

   

- kā norit maksātnespējas procesa pirmā daļa - bankrota procedūra,

   

- kā norit maksātnespējas procesa otrā daļa - saistību dzēšanas procedūra.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu par mums.

Kas notiek pēc tam, kad tiesa ir pasludinājusi maksātnespējas procesu?

Pēc tam, kad ir pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process, ne tiesu izpildītāji, ne parādu piedzinēji nekādas parādu piedziņas darbības vairs nedrīkst veikt (sk. Ko dara tiesu izpildītāji un parādu piedzinēji pēc maksātnespējas uzsākšanas?). Arī pats parādnieks nedrīkst maksāt nevienam kreditoram.

Pēc tiesas sprieduma par maksātnespēju tiek uzsākts maksātnespējas process. Maksātnespējas process sastāv no divām daļām. Pirmā daļa – bankrota procedūra – tiek uzsākta jau ar tiesas sprieduma pasludināšanu, bet otrā daļa – saistību dzēšanas procedūra – tiek uzsākta tikai pēc tam, kad tiesa ar lēmumu ir apstiprinājusi bankrota procedūras pabeigšanu un apstiprinājusi saistību dzēšanas plānu.

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas maksātnespējas procesu vada un lielāko daļu darba veic administrators (sk. Ko dara administrators?), tiesa tikai pieņem atsevišķus lēmumus un tikai pamatojoties uz parādnieka vai administratora pieteikumu.

Maksātnespējas procesa pirmā daļa - bankrota procedūra

 

Bankrota procedūras laikā galvenie administratora pienākumi ir:

 

Bankrota procedūras laikā parādniekam pašam ir jāgādā par saistību dzēšanas plāna sagatavošanu. Plānu var lūgt sagatavot administratoram vai citam juristam, un par to ir papildus jāmaksā – aptuveni no 30 līdz 70 eiro.

Parādniekam no saviem līdzekļiem ir jāapmaksā visas maksātnespējas procesa izmaksas, kuras rodas administratoram. Ja nav pārdodama manta, šīs izmaksas nepārsniedz 10 eiro, bet ja maksātnespējas procesā ir pārdodama manta, šīs izmaksas var sasniegt vairākus simtus eiro.

Ja maksātnespējas procesa administrators ir godprātīgs un atsaucīgs, parādniekam cita jurista palīdzība maksātnespējas procesa laikā nav nepieciešama. Administratori pat ir ieinteresēti, lai maksātnespējas process noritētu bez problēmām un aizkavēšanās, un tāpēc labprāt palīdz parādniekam. Pat, ja cita jurista palīdzība ir nepieciešama, šī palīdzība parasti ir īsas konsultācijas par specifiskiem maksātnespējas procesa jautājumiem, piemēram, administratora prasību likumību, administratora sagatavoto dokumentu nozīmi un dažādiem maksātnespējas procesa termiņiem.

Bankrota procedūras laikā kreditori var iesniegt administratoram lūgumus izbeigt maksātnespējas procesu, un administrators var iesniegt prasības tiesā par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem vai atcelšanu. Tad bez jurista palīdzības nevar iztikt, jo administratoram un parādniekam šajos gadījumos ir pretējas intereses. Administrators ir ieinteresēts, lai viņa celtās prasības tiesā tiktu apmierinātas, bet gadījumos, kad kreditori lūdz izbeigt maksātnespējas procesu, administrators ir ieinteresēts to darīt, lai ātrāk saņemtu savu atlīdzību.

Bankrota procedūras noslēgumā

  • administrators iesniedz tiesai lūgumu izbeigt bankrota procedūru un pasludināt saistību dzēšanas procedūras uzsākšanu,

  • parādnieks iesniedz tiesai apstiprināšanai saistību dzēšanas plānu un pieteikumu ar lūgumu šo plānu apstiprināt.

Bankrota procedūras ilgums ir atkarīgs no tā, vai maksātnespējas procesā ir pārdodama manta vai nav  (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?). 

Maksātnespējas procesa otrā daļa - saistību dzēšanas procedūra

 

Saistību dzēšanas procedūra ir laiks, kad gandrīz nekas nenotiek, un arī administrators neko nedara. Vienīgais pienākums parādniekam  ir katru mēnesi maksāt kreditoriem 1/3 no saviem ienākumiem saskaņā ar saistību dzēšanas plānu, bet ne mazāk kā 143,33 eiro.

Saistību dzēšanas procedūras ilgums ir no viena gada līdz trīs gadiem atkarībā no parādu summas (sk. Cik ilgi norit maksātnespējas process?).

Pēc saistību dzēšanas procedūras beigām parādniekam ir jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu (sk. arī Kā tiek dzēsti parādi?).

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanu vai jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320