© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

Maksātnespējas procesa pabeigšana

Lai pabeigtu fiziskās personas maksātnespējas procesu, parādniekam ir jāiesniedz tiesā pieteikumu. Maksātnespējas procesu pabeidz tiesa ar lēmumu, ar kuru tā dzēš arī visas tās parādnieka parādsaistības, kas līdz tam brīdim nav apmaksātas.

Pieteikumu tiesai ir jāiesniedz pašam parādniekam, tas nav administratora pienākums. Pieteikumam ir jāpievieno pierādījumi par to, ka parādnieks ir izpildījis saistību dzēšanas plānu, t.i., katru mēnesi ir maksājis vienu trešo daļu no saviem ienākumiem kreditoriem.

Pieteikums tiesai ir juridisks dokuments, kuru pareizi mācēs sagatavot tikai jurists. Parādnieks var lūgt arī administratoru sagatavot šo pieteikumu.

Maksātnespējas procesa pabeigšanas sekas - saistību dzēšana

Maksātnespējas procesa pabeigšanas sekas ir saistību dzēšana, t.i. parādniekam tā parāda daļa, kas nav samaksāta līdz procesa pabeigšanai, vairs nav jāmaksā, un neviens kreditors vairs iepriekšējos parādus nevarēs piedzīt – tiesa nevarēs pieņemt lēmumu par parādu piedziņu, bet tie tiesas lēmumi par parādu piedziņu, kas tika pieņemti līdz saistību dzēšanai, vairs nebūs izpildāmi. Piedzīt parādus nevarēs arī tie kreditori, kuri maksātnespējas procesā neiesniedza savus kreditora prasījumus.

Pabeidzot maksātnespējas procesu, tiesa nedzēš parādus, kurus likums aizliedz dzēst (sk. arī Vai visus parādus var dzēst maksātnespējas procesā un kurus nevar dzēst?), un kreditori šos parādus pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas var piedzīt parastajā kārtībā. 

Maksātnespējas procesā nedzēš parādu bankai, ja parādnieks un banka ir vienojušies par parādnieka mājokļa saglabāšanu, un šajā vienošanās  nav paredzēta parāda daļēja vai pilnīga dzēšana. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesa pabeigšanā, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv.  

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju: 

 • Patēriņa kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

 • Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

 • Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

 • Ģimenes maksātnespēja

 • Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

 • Maksātnespējas negatīvās sekas

 • Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana

 • Maksātnespējas procesa norise

 • Cik ilgi norit maksātnespējas process?

 • Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?

 • Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

 • Biežāk uzdotie jautājumi par fizisko personu maksātnespēju

 • Jaunumi/raksti

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv