maksātnspējas procesa pabeigšana

Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

Maksātnespējas procesa pabeigšana

 

Lai pabeigtu fiziskās personas maksātnespējas procesu, parādniekam ir jāiesniedz tiesā pieteikumu par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu. Maksātnespējas procesu pabeidz tiesa ar lēmumu, ar kuru tā dzēš arī visas tās parādnieka parādsaistības, kas līdz tam brīdim nav apmaksātas.

Pieteikumu tiesai ir jāiesniedz pašam parādniekam, tas nav administratora pienākums. Pieteikumam ir jāpievieno pierādījumi par to, ka parādnieks ir izpildījis saistību dzēšanas plānu, t.i., katru mēnesi ir maksājis vienu trešo daļu no saviem ienākumiem kreditoriem.

Pieteikums tiesai ir juridisks dokuments, kuru pareizi mācēs sagatavot tikai jurists. Parādnieks var lūgt arī administratoru sagatavot šo pieteikumu.

Maksātnespējas procesa pabeigšanas sekas - saistību dzēšana

 

Maksātnespējas procesa pabeigšanas sekas ir parādu (saistību) dzēšana, t.i. parādniekam tā parāda daļa, kas nav samaksāta līdz procesa pabeigšanai, vairs nav jāmaksā, un neviens kreditors vairs iepriekšējos parādus nevarēs piedzīt – tiesa nevarēs pieņemt lēmumu par parādu piedziņu, bet tie tiesas lēmumi par parādu piedziņu, kas tika pieņemti līdz saistību dzēšanai, vairs nebūs izpildāmi. Piedzīt parādus nevarēs arī tie kreditori, kuri maksātnespējas procesā neiesniedza savus kreditora prasījumus.

Pabeidzot maksātnespējas procesu, tiesa nedzēš parādus, kurus likums aizliedz dzēst (sk. arī Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?), un kreditori šos parādus pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas var piedzīt parastajā kārtībā. 

Maksātnespējas procesā nedzēš parādu bankai, ja parādnieks un banka ir vienojušies par parādnieka mājokļa saglabāšanu, un šajā vienošanās nav paredzēta parāda daļēja vai pilnīga dzēšana. 

Atsevišķos gadījumos, kad pastāv šķēršļi saistību (parādu) dzēšanai, maksātnespējas procesu izbeidz, nedzēšot nevienu parādu (sk. Maksātnespējas procesa izbeigšana, nedzēšot saistības).

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesa pabeigšanā vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com.  

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas