Vai parādniekam ir jāstrādā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā?

Strādāt vai nestrādāt un gūt ienākumus vai nē, ir katra cilvēka brīva izvēle, taču maksātnespējīgām fiziskām personām, kam norit maksātnespējas process, likums šīs tiesības ierobežo. 

ĪSUMĀ

   

- Pirms maksātnespējas procesa nav jāstrādā, bet ir jābūt nodokļu maksātājam.

  

Citu valstu pilsoņiem pirms maksātnespējas procesa ir jāstrādā vai jāgūst ienākumus Latvijā.

    

Maksātnespējas procesa laikā ir jāstrādā atbilstoši savām spējām.

 

Pirms maksātnespējas procesa nav jāstrādā, bet ir jābūt nodokļu maksātājam

Maksātnespējas likums nosaka, ka fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt persona, kas pēdējo sešu mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas tiesā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātāja. Jēdziens “nodokļu maksātājs” liek domāt, ka tikai tāds cilvēks, kas maksā nodokļus, ir nodokļu maksātājs. Taču tas tā nav, likums ar šo jēdzienu saprot pavisam kaut ko citu.

Nodokļu maksātājs ir statuss, kas ir jebkuram Latvijas iedzīvotājam, neatkarīgi no tā vai cilvēks strādā vai nē.

 

Tikai tāds Latvijas iedzīvotājs, kam nav jāmaksā nodokļi Latvijā, un ir pārcēlies dzīvot un strādāt uz citu valsti un par to ir informējis Valsts ieņēmumu dienestu, vairs nav Latvijas Republikas nodokļu maksātājs.

Citu valstu pilsoņiem pirms maksātnespējas procesa ir jāstrādā vai jāgūst ienākumus Latvijā

Citu valstu iedzīvotāji automātiski nekļūst par Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem. Viņi  kļūst par nodokļu maksātājiem tikai tad, ja maksā nodokļus Latvijā, tāpēc citas valsts pilsonim pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas Latvijā sešus mēnešus ir jāstrādā Latvijā vai citā veidā jākļūst par Latvijas Republikas nodokļu maksātāju (sk. Maksātnespējas process ārzemniekam Latvijā)

Maksātnespējas procesa laikā ir jāstrādā atbilstoši savām spējām

Maksātnespējas likums nosaka, ka maksātnespējīgajai personai ir jāgūst ienākumi atbilstoši savām spējām. Kas ir “atbilstoši savām spējām” ir plašs un nenoteiks jēdziens, tāpēc pilnīgi droši nekad iepriekš nevar pateikt, kā to sapratīs administrators vai tiesa. Viennozīmīgi neviens neprasa strādāt cilvēkiem pensijas vecumā, tiem, kas nevar strādāt veselības stāvokļa dēļ vai tādēļ, ka auklē mazu bērnu. Neviens arī neizbeigs maksātnespējas procesu cilvēkam, kas ir atbrīvots no darba un nevar uzreiz atrast citu darbu. Savukārt, ja maksātnespējīgajai fiziskajai personai nav nekādu iemeslu, kādēļ tā nestrādā, šādai personai var izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības.  

Ko darīt?

Strādāt vai nestrādāt, kur un par kādu algu strādāt, strādāt pusslodzi, samazināt vai palielināt algu, ir būtiski jautājumi pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā. Atbildes uz daudziem jautājumiem saistībā ar strādāšanu un ienākumu gūšanu pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā nevar atrast likumos, bet gan tikai tiesu praksē – tādos tiesu lēmumos, kas nav publiski pieejami, tāpēc visprecīzāko padomu var dot tikai jurists, kam ir pieredze maksātnespējas jomā.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs apsverat maksātnespējas procesa uzsākšanu, vai jums ir jautājumi par strādāšanu  fiziskās personas maksātnespējas laikā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv

 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320