© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāpierāda, ka manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai

Klientam bija patēriņa kredīti gandrīz 14 000 eiro apmērā, viņš saņēma neto darba algu aptuveni 900 eiro mēnesī, un viņam piederēja vienistabas dzīvoklis Gulbenes rajonā, kura vērtība bija pāris simti eiro. Parādi jau bija piedzīti tiesas ceļā un pie tiesu izpildītājiem atradās divi izpildu raksti, tāpēc tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa darba ienākumiem

Klients trīs reizes bija iesniedzis maksātnespējas procesa pieteikumu, taču tiesas viņa pieteikumu bija noraidījušas, pamatojoties uz to, ka viņš nav pierādījis, ka viņš nevar segt savas saistības.

 

Ceturto reizi, iesniedzot fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, klients norādīja iemeslus, kāpēc viņš nevar segt savas saistības (nepieciešamība īrēt dzīvokli, lai varētu strādāt Rīgā, nepilngadīgā bērna uzturēšanas izdevumi, izdevumi degvielai, lai nokļūtu līdz darba vietai), iesniedza par to pierādījumus, iesniedza tiesai arī dzīvokļa vērtējumu, kā arī norādīja pieteikumā, ka ar ienākumiem, kas viņam atliek pēc atskaitījumiem tiesu izpildītājiem – 450 eiro, viņam nav iespēju segt visas savas izmaksas, kas ir saistītas ar dzīvošanu un strādāšanu Rīgā.

 

Tiesa uzsāka viņa maksātnespējas procesu, viņš 12 mēnešus maksāja kreditoriem aptuveni 300 eiro mēnesī, kopā samaksājot aptuveni 3600 eiro, un pēc nedaudz vairāk kā gada atlikušos parādus tiesa dzēsa.

 

Šobrīd klients atkal saņem visu savu darba algu.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

 • Patēriņa kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

 • Ģimenes maksātnespēja

 • Maksātnespējas process ārzemniekiem Latvijā

 • Maksātnespējas process, ja parādniekam nepieder vērtīga manta

 • Maksātnespējas process, ja parādniekam pieder nekustamais īpašums  vai cita vērtīga manta

 • Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

 • Kad jāsāk interesēties par maksātnespējas procesu?

 • Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt?

 • Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

 • Maksātnespējas negatīvās sekas

 • Vai parādniekam ir jāstrādā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas un maksātnespējas procesa laikā?

 • Kas notiek, ja parādnieks ir aizmirsis kādu no kreditoriem vai kreditors nepiesaka savu kreditora prasījumu?

 • Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?

 • Fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana

 • Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums

 • Maksātnespējas procesa norise

 • Cik ilgi norit maksātnespējas process?

 • Vai administrators nāks pie parādnieka uz mājām?

 • Ko dara administrators fiziskās personas maksātnespējas procesā?

 • Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

 • Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

 • Biežāk uzdotie jautājumi par fizisko personu maksātnespēju

 • Mūsu klienti un viņu problēmu risinājumi

 • Jaunumi/raksti

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv