Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas process ir izdevīgs veids, kā atbrīvoties no parādiem, un bieži vienīgais veids, kā atrisināt parādu problēmas, taču tas ir nopietns solis, kuram ir ne tikai pozitīvas, bet arī negatīvas sekas.

 

Lai izvērtētu, vai maksātnespēja ir piemērotākais risinājums, pirms tās uzsākšanas noteikti ir vērts uzzināt, kas ir jānoskaidro pirms maksātnespējas uzsākšanas, kā arī noskaidrot:

Dokumentu savākšana un pieteikuma sagatavošana tiesai

Lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu, ir:

Pieteikumam pievienojamos dokumentus var savākt arī pats parādnieks, bet pieteikumu tiesai parasti gatavo jurists vai advokāts. Civilprocess nav vienkāršs likums, kuru var jebkurš izlasīt un pats saprast, kas ir jādara. Civillietās nekādas konsultācijas vai padomus nedod arī tiesa, tāpēc iztikt bez jurista palīdzības ir gandrīz neiespējami.

Pieteikuma iesniegšana tiesā 

Tiesā ir jāiesniedz maksātnespējas pieteikums, pierādījumi (dokumenti), kā arī maksājuma uzdevumi, kas apliecina maksātnespējas procesa depozīta - 860 eiro - samaksu, valsts nodevas 70 eiro apmērā samaksu, un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu samaksu (ne vairāk kā 5 eiro).

Pieteikumu tiesā iesniedz personīgi pats parādnieks vai pilnvarotā persona. Pilnvarotā persona var iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu, ja tas ir īpaši norādīts pilnvarā.

Kā tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu?

Tiesa uzsāk maksātnespējas procesu ar spriedumu.

 

Tiesas sēdes nenotiek, tāpēc parādniekam uz tiesu nav jāiet. Tiesa pieņem spriedumu aptuveni 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Tiesa spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu pieņem, tikai pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem. Tiesā paskaidrojumus nevar sniegt, tāpēc viss, kas lietā ir svarīgs, ir jānorāda pieteikumā.

Tiesa ar spriedumu arī ieceļ maksātnespējas procesa administratoru (sk. Kā tiek iecelts administrators?).

Ja tiesa uzskata, ka nav iesniegti visi dokumenti, vai pieteikumā nav norādīts viss, kas ir prasīts likumā, tiesa sūta parādniekam lēmumu, kurā ir norādīts, kādi dokumenti un cik ilgā laikā ir jāiesniedz, vai kas ir jālabo pieteikumā.

Ļoti retos gadījumos tiesa var izlemt nepasludināt maksātnespējas procesu. Taču tādos gadījumos lielāko daļu samaksātās naudas – depozītu – parādnieks var saņemt atpakaļ, un vēlāk nekas neliedz parādniekam no jauna iesniegt tiesā pieteikumu.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320