© Inese Rimdžus, 2019

Rīga, Elizabetes iela 2-320

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Dokumentu savākšana un pieteikuma sagatavošana tiesai

Lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu, ir jāsavāc nepieciešamie dokumenti (pierādījumi), jāsagatavo un jāiesniedz pieteikumu tiesai.

Pieteikumam pievienojamos dokumentus var savākt arī pats parādnieks, bet pieteikumu tiesai parasti gatavo jurists vai advokāts. Civilprocess nav vienkāršs likums, kuru var jebkurš izlasīt un pats saprast, kas ir jādara. Civillietās nekādas konsultācijas vai padomus nedod arī tiesa, tāpēc iztikt bez jurista palīdzības ir gandrīz neiespējami.

Pieteikuma iesniegšana tiesā 

Tiesā ir jāiesniedz maksātnespējas pieteikums, pierādījumi (dokumenti), kā arī maksājuma uzdevumi, kas apliecina maksātnespējas procesa depozīta - 860 eiro - samaksu, valsts nodevas 70 eiro apmērā samaksu, un ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu samaksu (ne vairāk kā 5 eiro).

Pieteikumu tiesā iesniedz personīgi pats parādnieks vai pilnvarotā persona. Pilnvarotā persona var iesniegt tiesā maksātnespējas pieteikumu, ja tas ir īpaši norādīts pilnvarā.

Kā tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu?

Tiesa uzsāk maksātnespējas procesu ar spriedumu.

 

Tiesas sēdes nenotiek, tāpēc parādniekam uz tiesu nav jāiet. Tiesa pieņem spriedumu aptuveni 10 dienu laikā pēc maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.

Tiesa spriedumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu pieņem, tikai pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem. Tiesā paskaidrojumus nevar sniegt, tāpēc viss, kas lietā ir svarīgs, ir jānorāda pieteikumā.

Tiesa ar spriedumu arī ieceļ maksātnespējas procesa administratoru.

Ja tiesa uzskata, ka nav iesniegti visi dokumenti, vai pieteikumā nav norādīts viss, kas ir prasīts likumā, tiesa sūta parādniekam lēmumu, kurā ir norādīts, kādi dokumenti un cik ilgā laikā ir jāiesniedz, vai kas ir jālabo pieteikumā.

Ļoti retos gadījumos tiesa var izlemt nepasludināt maksātnespējas procesu. Taču tādos gadījumos lielāko daļu samaksātās naudas – depozītu – parādnieks var saņemt atpakaļ, un vēlāk nekas neliedz parādniekam tiesā iesniegt pieteikumu no jauna.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

Noskaidrojiet šeit, kas notiks, kad piezvanīsiet. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju: 

 • Patēriņa kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Galvojuma parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Citu parādu dzēšana maksātnespējas procesā

 • Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?

 • Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?

 • Ģimenes maksātnespēja

 • Kas jānoskaidro pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas?

 • Maksātnespējas negatīvās sekas

 • Maksātnespējas procesa norise

 • Cik ilgi norit maksātnespējas process?

 • Cik izmaksā fiziskās personas maksātnespējas process?

 • Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?

 • Maksātnespējas procesa pabeigšana un saistību dzēšana

 • Biežāk uzdotie jautājumi par fizisko personu maksātnespēju

 • Jaunumi/raksti

Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv