Ģimenes maksātnespēja

Ģimenes maksātnespēja ir tāds pats fiziskās personas maksātnespējas process kā jebkurš cits, taču izņēmums no parastās kārtības ir, ka procesu vienlaicīgi  par vienu samaksu uzsāk divi vai vairāk parādnieki, un to var uzsākt tikai tad, ja pastāv vairāki papildus nosacījumi.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.    

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vienīgā priekšrocība – lētāka maksātnespējas procesa uzsākšana

 

Parasti uzsākot maksātnespējas procesu, ir jāsamaksā depozīts 860 eiro un valsts nodeva 70 eiro. Uzsākot ģimenes maksātnespējas procesu, ir jāmaksā tikai viens depozīts un viena valsts nodeva, lai gan maksātnespējas procesu uzsāk divi vai vairāk parādnieki. Piemēram, ja ģimenes maksātnespējas pieteikumu iesniedz divi parādnieki, var ietaupīt 930 eiro.

Šeit var izlasīt, cik izmaksā maksātnespējas process.

Galvenā prasība – visiem parādniekiem ir jābūt tuviem radiniekiem vai svaiņiem

Ģimenes maksātnespējas pieteikumu var iesniegt tikai kopā ar:

  • laulāto (vīru vai sievu),

  • vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām,

  • vīra vai sievas vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām.

Ģimenes maksātnespējas pieteikumu var iesniegt kopīgi arī ar bijušo laulāto un bijušā laulātā radiniekiem, bet ne vēlāk kā piecus gadus pēc laulības šķiršanas.

Parasti kopīgu ģimenes maksātnespējas pieteikumu iesniedz divi parādnieki, taču likums atļauj iesniegt vienu pieteikumu arī vairākiem parādniekiem.

 

Otra prasība – ir jābūt kopīgam parādam

 

Parādniekiem, kas iesniedz kopīgu maksātnespējas pieteikumu, ir jābūt vismaz vienam kopīgam parādam – blakus saistībai vai solidārai saistībai, t.i. gan vienam, gan otram parādniekam ir pienākums samaksāt vienu un to pašu parādu.

Parasti blakus saistība rodas, ja ir noslēgts galvojuma līgums, bet solidāra saistība rodas, ja aizdevumu ir ņēmuši kopīgi divi aizņēmēji (līdzaizņēmēji).

Šeit var izlasīt par galvojumu parādu dzēšanu maksātnespējas procesā. 

Trešā prasība - kopīgajam parādam jābūt vismaz 5 000 eiro

 

Lai uzsāktu ģimenes maksātnespējas procesu nepietiek tikai ar to, ka katram parādniekam ir parāds vismaz 5000 eiro apmērā. Ģimenes maksātnespējas procesa uzsākšanai ir nepieciešams, lai arī kopīgā parāda apmērs būtu vismaz 5000 eiro.

Šeit var izlasīt vairāk par fiziskās personas maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumiem.

 

Maksātnespējas process katram parādniekam norit atsevišķi

 

Nosaukums “ģimenes maksātnespēja” ir nedaudz maldinošs. Ģimenes maksātnespēja nozīmē tikai to, ka divas vai vairāk personas par vienu maksu vienlaicīgi var uzsākt maksātnespējas procesu.

Pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas (tiesas sprieduma pasludināšanas) maksātnespējas process katram parādniekam norit neatkarīgi vienam no otra tāpat kā jebkurš cits maksātnespējas process, tai skaitā katram parādniekam saistību dzēšanas procedūras laikā ir jāmaksā kreditoriem vienu trešdaļu no saviem ienākumiem.

Šeit var izlasīt par maksātnespējas procesa norisi.

Ko darīt?

 

Ja laulātajiem, radiniekiem un svaiņiem un arī bijušajiem laulātajiem ir kopīgs aizņēmums vai viens par otru ir galvojis, ir vērts aprunāties un apdomāt, vai maksātnespējas procesu nevar uzsākt vienlaicīgi, lai izmantotu likumā doto iespēju – ietaupītu naudu.

Ja vienas ģimenes locekļi, kas liek kopā savus ienākumus (parasti laulātie vai vecāki un bērni, kas dzīvo kopā), vēlas uzsākt maksātnespējas procesu, pirms tam ir jāapdomā, vai maksātnespējas process vienlaicīgi diviem ģimenes locekļiem nebūs pārāk liels apgrūtinājums ģimenes budžetam, t.i., vai pietiks naudas visu maksātnespējas procesa laiku katram maksāt trešo daļu no saviem ienākumiem (bet ne mazāk kā 143,33 eiro mēnesī) kreditoriem.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu, vai jums ir citi jautājumi par fizisko personu maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

   

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320