kā notiek parādu piedziņa

Kā notiek parādu piedziņa?

Situācijā, kad kreditori vai parādu piedzinēji sāk atgādināt par to, ka ir jāveic maksājumi, bet naudas maksājumu veikšanai nav, neviens nevēlas nokļūt. Tas nav patīkami, taču daļu no nepatīkamajām sajūtām sagādā tieši neziņa par to, kā notiks parādu piedziņa.

Šeit jūs uzzināsiet: 

- par parādu piedziņu, ko veic kreditori un parādu piedzinēji,

  

- par parāda piedziņai nepieciešamā tiesas nolēmuma iegūšanu,

 

- par parādu piedziņu, ko veic tiesu izpildītājs.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un neziniet, kā pareizi rīkoties? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs jums izstāstīsim visas iespējas un palīdzēsim realizēt piemērotāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu piedziņa notiek trīs atšķirīgos posmos, un šie posmi būtiski atšķiras viens no otra.

(1) Parādu piedziņa, ko veic kreditori un parādu piedzinēji

Parasti uzreiz pēc tam, kad parādnieks nav veicis kādu no kārtējiem maksājumiem vai ir iestājies parāda samaksas termiņš, kreditori veic darbības, kuras sauc par parādu ārpustiesas atgūšanu.

Parādu ārpustiesas atgūšana nav nekas vairāk kā tikai rakstiski un mutiski brīdinājumi, atgādinājumi un prasības LABPRĀTĪGI samaksāt parādu. Šīm darbībām ir jānotiek saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu, kas nosaka daudzus ierobežojumus, piemēram, aizliegumu bez parādnieka piekrišanas ierasties pie parādnieka uz mājām vai darba vietu, zvanīt vēlu vakaros un no rīta, sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju, un tml.

Nereti parādu ārpustiesas atgūšanas darbību veikšanai kreditori pieaicina arī parādu piedzinējus (parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējus).

Šajā posmā:

  • kreditori un parādu piedzinēji neko praktisku nevar izdarīt - nevar atņemt parādniekam naudu, mantu, īpašumus un tml. (sk. Ko drīkst un ko nedrīkt darīt parādu piedzinēji?),

  • parādu piedzinēji un reizēm arī kreditori izmanto ļoti nepatīkamas psiholoģiskās ietekmēšanas metodes (tiešus un netiešus draudus, melus, vainošanu, kaunināšanu, u.tml.), kas parādniekam, kas tam nav sagatavojies vai notic teiktajam, rada patiesi nepatīkamus brīžus (sk. Kā parādu piedzinēji piedzen parādus?) ,

  • kreditoru un parādu piedzinēju teiktais parasti nav taisnība vai arī viņu sniegtā informācija ir nepilnīga, kas rada parādniekam nepareizu priekšstatu par kreditoru iespējām un to, kas un kad notiks tālāk.

   

  

(2) Parāda piedziņai nepieciešamā tiesas nolēmuma iegūšana

Lai varētu piedzīt parādu, kreditoram ir nepieciešams tiesas lēmums vai spriedums, tāpēc parasti tad, ja kādu noteiktu laiku no parādnieka nav izdevies atgūt parādu, kreditori griežas tiesā.

Tiesas nolēmuma pieņemšana notiek dažādos veidos, un atkarībā no procesa veida tas norit ilgāk vai ātrāk, un atsevišķos gadījumos, it īpaši, ja parāda nodrošināšanai nav ieķīlāts nekustamais īpašums, tiesas lēmuma stāšanos spēkā var aizkavēt, reizēm pat uz vairākiem gadiem.

  

Ļoti ātri un vienkārši tiesas nolēmumu kreditors var iegūt vienīgi tad, ja parāds ir nodorošināts ar ķīlu, parasti ar nekustamā īpašuma hipotēku.

Nodokļu parādu piedziņai tiesas nolēmums nav nepieciešams. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un veikt piedziņu pašam vai nodot to izpildei tiesu izpildītājam.

Jāatceras, ka pats tiesas process nekādas reālas sekas vēl nerada.

  

   

(3) Parādu piedziņa, ko veic tiesu izpildītājs

Tiešām reālas sekas parādnieks izjūt tikai pēc tam, kad tiesa ir pieņēmusi nolēmumu par parāda piedziņu, tas ir stājies spēkā (nav pārsūdzēts vai to nevar pārsūdzēt) un šis nolēmums ir iedots piedziņai tiesu izpildītājam.

Tiesu izpildītājam ir tiesības:

  • pārdot parādniekam piederošo mantu, kas parasti ir tikai automašīnas un nekustamais īpašums (dzīvoklis, māja un zeme),

  • noņemt no parādnieka konta naudu,

  • prasīt darba devējam pārskaitīt daļu no algas (30 līdz 50% no algas, bet ar tādu aprēķinu, lai parādniekam paliktu viņa rīcībā vismaz 430 eiro un vēl papildus 64 eiro par katru parādnieka apgādājamo, bet ja tiek piedzīti uzturlīdzekļi, administratīvie sodi, kriminālsodi un zaudējumu atlīdzības kompensācijas krimināllietās - 50 % no darba algas un ar tādu aprēķinu, lai parādnieka rīcībā paliktu puse no minimālās mēneša darba algas),

  • nobloķēt parādnieka kontus bankā un aizliegt parādniekam lietot bankas kartes.

Ko darīt?

Nesamaksājami parādi un tiesu izpildītāja piedziņa ne vienmēr nozīmē, ka parādniekam ir jāpazaudē visi savi īpašumi un parādnieks vairs nevarēs nopelnīt vairāk kā 500 eiro mēnesī. Pareizi un savlaicīgi rīkojoties, nereti var gan paglābt savus īpašumus, gan nopelnīt, neskatoties uz parādiem un tiesu izpildītāju piedziņu.

Maksātnespēja, kaut gan tai ir arī negatīvas sekas un to ne vienmēr ir iespējams uzsākt (sk. Kādām prasībām parādniekam ir jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?), ir veids kā apturēt parādu piedziņu un atbrīvoties no parādiem, samaksājot tikai nelielu daļu no parādu summas. 

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.