top of page
kā tiek dzēsti parādi

Kā tiek dzēsti parādi fiziskās personas maksātnespējas procesā ?

Saistību (parādu) dzēšana ir fiziskās personas maksātnespējas procesa mērķis.

Ikvienam, kas vēlas atbrīvoties no parādiem maksātnespējas procesā, rodas jautājums kā tieši notiek saistību dzēšana, un kas jādara, lai saistības tiktu dzēstas.

Īsumā: 

  

- Lai parādi tiktu dzēsti, ir jāuzsāk un veiksmīgi jāpabeidz maksātnespējas process.

  

- Parādi tiek dzēsti tikai veiksmīga maksātnespējas procesa beigās.

  

- Parādi tiek dzēsti ar tiesas lēmumu. 

  

- Parādniekam pašam maksātnespējas procesa beigās ir jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

     

Lai parādi tiktu dzēsti, ir jāuzsāk un veiksmīgi jāpabeidz maksātnespējas process

Lai parādi tiktu dzēsti, parādniekam ir:

  • jāuzsāk fiziskās personas maksātnespējas process (sk. Maksātnespējas procesa uzsākšana),

  • maksātnespējas procesā jāizpilda visi pienākumi un jāizdara darbības, kas ir noteikti Maksātnespējas likumā un citos likumos.

 

Tomēr maksātnespējas procesa uzsākšana un likuma prasību pildīšana vien negarantē, ka parādi tiks dzēsti, jo:

  

   

Parādi tiek dzēsti tikai veiksmīga maksātnespējas procesa beigās

Ar maksātnespējas procesa uzsākšanas brīdi kreditori vairs nedrīkst veikt parādu piedziņas darbības (sk. Ko dara tiesu izpildītāji un parādu piedzinēji pēc maksātnespējas uzsākšanas?), tomēr galīgais lēmums par saistību dzēšanu tiek pieņemts tikai maksātnespējas procesa beigās vienlaicīgi ar maksātnespējas procesa pabeigšanu, un tikai tad, ja nav pamata izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības (parādus)

  

  

Parādi tiek dzēsti ar tiesas lēmumu

 

Parādi netiek dzēsti automātiski.

Par parādu (saistību) dzēšanu tiesa pieņem lēmumu. Vienlaicīgi ar šo lēmumu tiesa arī izlemj par maksātnespējas procesa pabeigšanu.

Pieņemot lēmumu par parādu dzēšanu, tiesa pārbauda, vai maksātnespējīgā fiziskā persona:

  • ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu (veikusi maksājumus kreditoriem saskaņā ar saistību dzēšanas plānu),

  • ir izpildījusi likumā paredzēto pienākumu maksāt saistību dzēšanas procedūras laikā 1/3 no saviem ienākumiem kreditoriem.

   

  

Parādniekam pašam ir jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu

Lai saistības tiktu dzēstas, pašai maksātnespējīgajai fiziskajai personai ir jāsagatavo un jāiesniedz tiesā pieteikums par saistību dzēšanu un maksātnespējas procesa pabeigšanu, ievērojot šādus noteikumus:

  • pieteikumu ir jāiesniedz pašam parādniekam, to nedara ne administrators, ne arī tiesa pēc savas iniciatīvas,

  • pieteikumu ir jāiesniedz tiesā pēc tam, kad ir beidzies saistību dzēšanas procedūras termiņš, un parādnieks ir samaksājis pēdējo maksājumu kreditoriem,

  • pieteikuma sagatavošanu ir vēlams uzticēt juristam, jo tas ir juridisks dokuments, kas ir jāsagatavo atbilstoši Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma prasībām,

  • pieteikumam ir jāpievieno pierādījumi, kas apliecina saistību dzēšanas plāna izpildi – dokumentus, kas pierāda maksājumu veikšanu kreditoriem, un dokumentus, kas apliecina parādnieka ienākumu apmēru saistību dzēšanas procedūras laikā.

pabeigšanas pieteikums

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Vēlaties uzsākt vai pabeigt fiziskās personas maksātnespējas procesu un jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page