maksātnespēja vai atbrīvošana no saistīb

Kā atbrīvošana no parādsaistībām atšķirsies no maksātnespējas?

Likumprojektā “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” paredzētā atbrīvošana no parādiem būtiski atšķirsies no maksātnespējas procesa, kas notiek saskaņā ar Maksātnespējas likumu.

ĪSUMĀ

- Maksātnespējas procesā var dzēst parādus, ja kopējā parādnieka parādu summa ir lielāka par 5000 eiro, bet atbrīvoties no parādiem varēs tikai tad, ja kopējā parādu summa būs mazāka par 5000 eiro.

- Maksātnespējas procesā dzēš visus parādus, bet saskaņā ar jauno likumu varēs atbrīvoties tikai no patērētāju kreditēšanas līgumu parādiem.

- Uzsākt maksātnespējas procesu var jebkura persona, bet atbrīvoties no parādiem varēs tikai ļoti ierobežots personu loks ar nelieliem ienākumiem.

- Maksātnespējas procesu vada administrators un galvenos lēmumus pieņem tiesa, bet saskaņā ar jauno likumu visu darīs un lēmumus pieņems notārs.

- Maksātnespējas procesā tiek pārdota parādnieka manta, bet atbrīvošanā no parādsaistībām nav paredzēta mantas pārdošana.

- Maksātnespējas procesā kreditorus neviens neinformē par maksātnespējas procesa uzsākšanu, bet saskaņā ar jauno likumu notāram būs jāinformē kreditori.

- Maksātnespējas procesā kreditori saņem naudu, bet jaunais likums par atbrīvošanu no parādsaistībām neparedz maksājumu veikšanu kreditoriem.

Ja vēlaties par to uzzināt vairāk, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, kā rīkoties? Zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Maksātnespējas procesā var dzēst parādus, ja kopējā parādnieka parādu summa ir lielāka par 5000 eiro, bet atbrīvoties no parādiem varēs tikai tad, ja kopējā parādu summa būs mazāka par 5000 eiro

Maksātnespējas procesu var uzsākt tikai tad, ja parādniekam ir parādi vairāk kā 5000 eiro apmērā, kuriem ir iestājies samaksas termiņš.

Saskaņā ar jauno likumu atbrīvoties no parādiem varēs tikai tad, ja kopējā parādu summa (ne tikai tā, kurai ir iestājies samaksas termiņš) nebūs lielāka par 5000 eiro.

Atsevišķos gadījumos parādnieks saskaņā ar jauno likumu varēs atbrīvoties no parādiem arī tad, ja kopējā parādu summa būs lielāka, jo likumprojektā ir paredzēts, ka kopējā parādu summā netiks ieskaitīti (un netiks arī dzēsti) parādi, kuru pamatparāda apmērs būs vairāk nekā 80% no attiecīgās parādsaistības sākotnējā apmēra.

 

Maksātnespējas procesā dzēš visus parādus, bet saskaņā ar jauno likumu varēs atbrīvoties tikai no patērētāju kreditēšanas līgumu parādiem

Maksātnespējas procesā var dzēst visa veida naudas parādus ar dažiem izņēmumiem (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?)

Saskaņā ar jauno likumu varēs atbrīvoties tikai no parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma (sk. No kādiem parādiem varēs atbrīvoties saskaņā ar Likumu par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām?)

 

Uzsākt maksātnespējas procesu var jebkura persona, bet atbrīvoties no parādiem varēs tikai ļoti ierobežots personu loks ar nelieliem ienākumiem

Maksātnespējas procesā parādus var dzēst jebkura persona, kura nevar samaksāt parādus, un kuras kopējais parādu apmērs ir lielāks par 5000 eiro (sk. Kādām prasībām parādniekam jāatbilst, lai varētu uzsākt maksātnespējas procesu?)

Saskaņā ar jauno likumu no parādiem varēs atbrīvoties tikai trūcīgās vai mazturīgās personas, kurām būs nelieli ienākumi un kuras saņems sociālos maksājumus no valsts vai pašvaldības (sk. Kuri parādnieki varēs atbrīvoties no parādsaistībām saskaņā ar jauno likumu?)

 

Maksātnespējas procesu vada administrators un galvenos lēmumus pieņem tiesa, bet saskaņā ar jauno likumu visu darīs un lēmumus pieņems notārs

Maksātnespējas process tiek uzsākts, pabeigts un saistības tiek dzēstas ar tiesas nolēmumu (spriedumu vai lēmumu), bet pārējās darbības veic administrators (mantas pārdošanu, kreditoru prasījumu pārbaudi, naudas sadali kreditoriem, un tml.).

Saskaņā ar jauno likumu visas darbības veiks un lēmumus pieņems notārs, bet tiesa šajā procesā tiks iesaistīta tikai ļoti retos gadījumos, kad starp parādnieku un kreditoru būs strīds par parādu.

 

Maksātnespējas procesā tiek pārdota parādnieka manta, bet atbrīvošanā no parādsaistībām nav paredzēta mantas pārdošana

Maksātnespējas procesā administrators ar dažiem izņēmumiem pārdod visu parādnieka mantu (sk. Kādu mantu pārdod maksātnespējas procesā un kādu nepārdod?).

Likumprojektā “Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām” nav paredzēta parādnieka mantas pārdošana.

Likumprojektā pašlaik arī nav skaidri noteikts, vai atbrīvoties no parādiem varēs parādnieki, kuriem pieder vērtīga manta.

 

Maksātnespējas procesā kreditorus neviens neinformē par maksātnespējas procesa uzsākšanu, bet saskaņā ar jauno likumu notāram būs jāinformē kreditori

Maksātnespējas likumā nav paredzēts, ka kāds informē kreditorus par maksātnespējas procesa uzsākšanu. Kreditori par maksātnespējas procesu var uzzināt tikai no ierakstiem Maksātnespējas reģistrā, un kreditoriem ir jāiesniedz savi kreditora prasījumi, lai varētu saņemt naudu un piedalīties procesā.

Par atbrīvošanu no parādiem kreditorus informē notārs, nosūtot viņiem paziņojumu par parādnieka iesniegto pieteikumu. Kreditoriem šajā procesā nav jāiesniedz savi kreditoru prasījumi.

 

Maksātnespējas procesā kreditori saņem naudu, bet jaunais likums par atbrīvošanu no parādsaistībām neparedz maksājumu veikšanu kreditoriem

Maksātnespējas procesā kreditori saņem naudu, kas tiek iegūta no parādnieka mantas pārdošanas. Kreditori arī saņem maksājumus katru mēnesi no parādnieka, ko saistību dzēšanas procedūras laikā parādniekam ir pienākums maksāt kreditoriem no saviem ienākumiem.  

Jaunais likums par atbrīvošanu no parādsaistībām neparedz neviena maksājuma veikšanu kreditoriem.