Fizisko personu maksātnespēja

Jaunumi/raksti

Bankas sākušas vienpusēji dzēst pirms 2008.gada krīzes ņemtos aizdevumus (kredītus)

 

2020.gada 23.oktobris

 

Šī gada jūlijā apstiprinātie grozījumi Kredītiestāžu likumā bija labas ziņas daudziem 2008.gada krīzes skartajiem kredītņēmējiem, kuri līdz šim nebija atraduši risinājumu hipotekāro kredītu parādiem. Šie likuma grozījumi dod iespēju bankām dzēst vecos, pirms krīzes izdoto kredītu parādus...

  

Lasīt tālāk ...

Bankām būs tiesības (bet ne pienākums) vienpusēji dzēst kredītu parādus

 

2020.gada 6.jūlijs

 

Saeima tuvākajā laikā apstiprinās grozījumus Kredītiestāžu likumā, kas ļaus bankām vienpusēji dzēst fizisko personu aizdevumu (kredīta) parādus, kas nav samaksāti 2008.gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Tomēr bankām šīs būs tikai tiesības, nevis pienākums, tāpēc tikai no bankas būs atkarīgs, vai parāds tiks dzēsts, vai tiks dzēsts pilnībā vai tikai daļēji...

  

Lasīt tālāk ...

saistību dzēšanas plāna nepildīšana

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka nebūtiski saistību dzēšanas plāna pārkāpumi nevar būt iemesls, lai nedzēstu saistības

 

2020.gada 4.jūlijs

 

2020.gada 26.maijā Augstākā tiesa ir pieņēmusi lēmumu Lietā Nr. C21041616, SPC-5/2020, kurā tā pasaka, ka, lai gan likums paredz, ka parādnieku nevar atbrīvot no saistībām, ja viņš nav veicis saistību dzēšanas plānā paredzētās darbības (veicis maksājumus kreditoriem atbilstoši plānam un likumu noteikumiem), tomēr nebūtiski pārkāpumi nevar būt iemesls, lai neatbrīvotu parādnieku no saistībām...

  

Lasīt tālāk ...

fiziskās personas maksātnespēja

Parādniekiem Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ir iespējams atlikt maksājumus kreditoriem, pagarinot maksātnespējas procesu

 

2020.gada 20.jūnijs

 

Lai atvieglotu to maksātnespējīgo parādnieku stāvokli, kuri ir zaudējuši ienākumus Covid-19 izraisītās krīzes dēļ, likumdevējs jaunajā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā ir paredzējis izņēmumus no Maksātnespējas likuma - iespēju kādu laiku nemaksāt kreditoriem ikmēneša maksājumus, attiecīgi pagarinot maksātnespējas procesa norises laiku ...

  

Lasīt tālāk ...

mazo parādu maksātnespēja

Saeima 1.lasījumā ir apstiprinājusi likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām"

 

2020.gada 20.jūnijs

 

2020.gada 11.jūnijā Saeima apstiprināja 1.lasījumā likumprojektu "Likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām".  Likumā paredzētā procedūra būs lēts un atsevišķos gadījumos ļoti izdevīgs veids, kā atbrīvoties no  nelieliem parādiem, nezaudējot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu un automašīnu, tomēr šī procedūra nebūt nebūs tik vienkārša, un to varēs izmantot tikai ļoti ierobežots personu loks....

  

Lasīt tālāk ...

elektroniskie dokumenti

Ārkārtējās situācijas laikā fiziskās personas maksātnespējas procesu var uzsākt un turpināt neizejot no mājām

 

2020.gada 6.aprīlis

 

Šobrīd daudzas iestādes un uzņēmumi Covid-19 (Corona vīrusa) noteikto ierobežojumu dēļ ir pārtraukuši pieņemt apmeklētājus klātienē vai strādā attālināti, tāpēc var rasties priekšstats, ka fiziskās personas maksātnespējas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu savākšana un maksātnespējas procesa uzsākšana šobrīd nav iespējama vai ir pārāk sarežģīta. Tomēr tas tā nav. Maksātnespējas procesu var veiksmīgi uzsākt un turpināt neizejot no mājām...

  

Lasīt tālāk ...

Likumā ir paredzēta iespēja maksātnespējīgām fiziskām personām atlikt maksājumus kreditoriem Covid-19 (Corona vīrusa) izraisītās krīzes dēļ

 

2020.gada 6.aprīlis

 

Covid-19 (Corona vīrusa) izraisītās krīzes dēļ daudzām maksātnespējīgām fiziskajām personām, kurām šobrīd norit saistību dzēšanas procedūra un ir jāmaksā kreditoriem ikmēneša maksājumi, rodas problēmas veikt šos maksājumus. To beidzot ir atzinis arī likumdevējs, un ir paredzējis iespēju atlikt ikmēneša maksājumu veikšanu.. 

  

Lasīt tālāk ...

saistību dzēšanas procedūra

Ikmēneša maksājumu kreditoriem var samazināt, ja maksātnespējīgā fiziskā persona pazaudē darbu vai tai samazinās ienākumi

 

2020.gada 21.marts

 

Covid-19 (Corona vīrusa) un ieviesto ierobežojumu un aizliegumu dēļ šobrīd daudzi jau ir zaudējuši darbu un daudzi vēl zaudēs, darbiniekiem tiek samazinātas algas un samazinās ģimenes kopīgie ienākumi. Maksātnespējīgajam fiziskajām personām, kas ir atlaistas no darbu vai kam ir samazinājušies ienākumi, ir iespēja samazināt savus ikmēneša maksājumu kreditoriem. 

  

Lasīt tālāk ...

administrators, maksātnespēja

2019.gada novembris

Augstākā tiesa 2019.gada 31.oktobrī ir pieņēmusi spriedumu, kurā tā vēlreiz pasaka, ka administrators ir maksātnespējīgās fiziskās personas pārstāvis mantiskajās lietās, un uz visām tiesām, kurās puse ir maksātnespējīgā persona, ir jāaicina arī administrators.

2019.gada oktobris

Šī gada martā Augstākā tiesa sagādāja pārsteigumu - nolēma, ka Maksātnespējas likums iztulkojams pretēji likuma tekstam un līdzšinējai tiesu praksei - tādejādi, ka arī bankrota procedūras laikā parādniekam ir pienākums maksāt 1/3 no saviem ienākumiem kreditoriem.

mazo parādu maksātnespēja

2019.gada septembris

Tieslietu ministrija ir izstrādājusi likumprojektu, kurš ļaus dzēst kredītu parādus un parādus par precēm un pakalpojumiem, kas iegādāti uz parāda, arī personām, kuru parādsaistību kopējais apjoms ir mazāks par 5000 eiro, taču šajā likumā paredzēto iespēju varēs izmantot tikai ļoti ierobežots parādnieku loks.

ceļu satiksmes negadījumā radītie zaudējumi

2019.gada jūlijs

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka apdrošinātāja regresa kārtībā pieteiktais prasījums par ceļu satiksmes negadījumā trešajai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ir prasījums, kas izriet no neatļautas darbības, un to nevar dzēst maksātnespējas procesā.

administrators, maksātnespēja

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka dāvanas saņēmējs ir personīgi atbildīgs par dāvinātāja parādiem

 

2019.gada 2.aprīlis

 

Bieži parādnieki, lai izvairītos no piedziņas vēršanas uz viņiem piederošo mantu, parasti nekustamo īpašumu, šo mantu atdāvina. Šādos gadījumos līdz šim kreditori varēja vērst piedziņu tikai uz attiecīgo atdāvināto, dāvanas saņēmējam piederošo mantu, bet ne dāvanas saņēmēju personīgi, tomēr nesen Augstākā tiesa ir nonākusi pie cita secinājuma ..

  

Lasīt tālāk ..

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320