top of page

Maksātnespējas process ļauj atkal nopelnīt

maksātnespēja ļauj nopelnīt

Klients, kas strādā apsardzes uzņēmumā, 2008.gadā bija paņēmis patēriņa kredītu automašīnas iegādei. Krīzes laikā 2009.gadā viņa ienākumi samazinājās un viņam nepietika naudas ikmēneša kredīta maksājumu veikšanai. 

Lai varētu samaksāt kredīta maksājumu, viņš paņēma vēl vairākus patēriņa kredītus, un nonāca situācijā, ka lielu daļu algas viņam vajadzēja atdot kredīta maksājumos. Viņam nepietika naudas ikmēneša kredīta maksākumu veikšanai, kredītu devēji izbeidza kredīta līgumus, bet parāda summa līgumsodu un procentu dēļ divkāršojās, sasniedzot 7000 eiro.

 

Vairākus gadus klients ignorēja parādu piedzinējus, taču pret viņu tika iesniegta prasība tiesā. Klients strādāja divās darba vietās, un tiesu izpildītājs atvilka pusi no viņa ienākumiem, atstājot viņam tikai 430 eiro mēnesī. Klients atteicās no otras darba vietas, saņēma minimālo darba algu, un neredzēja iespēju, kā jebkad varētu palielināt savus ienākumus.

Pēc konsultācijas par maksātnespējas procesu klients aizņēmās no radiniekiem 1000 eiro maksātnespējas procesa uzsākšanai, iesniedza tiesā fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, divpadsmit mēnešus ik mēnesi kreditoriem maksātnespējas procesa ietvaros maksāja 143,33 eiro mēnesī, un pēc gada un trīs mēnešiem viņa maksātnespējas process tika pabeigts, dzēšot visas saistības.

Šobrīd klients atkal strādā divās darba vietās, saņem aptuveni 900 eiro mēnesī, un tiesu izpildītājs piedziņas lietu ir izbeidzis.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, jums ir citi jautājumi par maksātnespēju vai citiem parādu risnājumiem, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page