top of page

Patēriņa kredītu parādu dzēšana fiziskās personas maksātnespējas procesā

patēriņa kredītu parādu dzēšana

Ja parādniekam ir vismaz 5000 eiro parāds, var uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, lai atbrīvotos no šī parāda.

 

Tomēr viss nav tik vienkārši, it īpaši, ja parādi ir patēriņa kredītu parādi. Parasti tieši patēriņa kredītu ņēmēji visneapdomīgāk uzsāk maksātnespējas procesus, un viņiem visbiežāk maksātnespējas procesi beidzas neveiksmīgi – bez saistību dzēšanas.

Šeit jūs uzzināsiet: 

  

- ko darīt, ja ir patēriņa kredīti, kurus nevar samaksāt,

   

- kāpēc patēriņa kredītu lielākā priekšrocība ir īss maksātnespējas process,

   

- kāpēc lielākais risks ir par ātru uzsākts maksātnespējas process,

   

- kāpēc patēriņa kredītu ņēmējiem ir grūtāk tiesai pierādīt, kāpēc nav iespējams samaksāt parādus,

   

- kāpēc reizēm patēriņa kredītu ņēmējiem ir grūtāk savākt maksātnespējas procesa uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un vēlaties uzsākt maksātnespējas procesu?  Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Ko darīt, ja ir patēriņa kredīti, kurus nevar samaksāt?

Pats svarīgākais ir RĪKOTIES PAREIZI.

Pirmkārt, rīkoties pareizi nozīmē NESTEIGTIES ar maksātnespējas procesa uzsākšanu. Maksātnespējas process nav ātrs risinājums finansiālajām problēmām. Maksātnespējas procesu nedrīkst uzsākt ne mēnesi, bieži arī ne pusgadu pēc pēdējā kredīta ņemšanas. Bieži vislabāk to ir uzsākt tikai trīs gadus pēc pēdējā kredīta ņemšanas. Pretējā gadījumā maksātnespējas process var beigties neveiksmīgi - to var izbeigt, nedzēšot parādus

Otrs – NETICĒT patēriņu kredīta devēju un parādu piedzinēju solījumiem, draudiem un ieteikumiem. Lielākoties tas, ko viņi saka, nav taisnība, ir tukši draudi, puspatiesības vai tīri meli un nepatīkamas psiholoģiskas manipulācijas, kuru mērķis ir tikai viens - atgūt no parādnieka pēc iespējas vairāk naudu (sk. Kā parādu piedzinēji piedzen parādus?).

Trešais svarīgākais solis ir pēc iespējas ātrāk NOSKAIDROT visu par parādu piedziņu - savām iespējām, tiesībām un pienākumiem, riskiem, par to, ko drīkst un nedrīkst darīt parādu piedzinēji, tiesas un tiesu izpildītāji. Tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgiem uztraukumiem un pieņemt pareizus un finansiāli izdevīgus lēmumus.

   

   

Patēriņa kredītu lielākā priekšrocība – īss maksātnespējas process

Maksātnespējas procesa norises ilgums ir atkarīgs no pamatparādu (parāda bez procentiem, līgumsodiem un citiem papildu maksājumiem) kopējās summas. Ja parādi ir līdz 30 000 eiro, maksātnespējas procesa otrā daļa (saistību dzēšanas procedūra), kuras laikā parādniekam ir jāmaksā kreditoriem viena trešā daļa no saviem ienākumiem, ir tikai viens gads. Patēriņa kredītu parādu summas parasti nav lielas (no 5 000 līdz 15 000 eiro), tāpēc patēriņu kredīta parādu dzēšanai maksātnespējas procesa ilgums visbiežāk ir tikai nedaudz vairāk kā viens gads (bankrota procedūra aptuveni 3 mēneši un saistību dzēšanas procedūra 12 mēneši) un attiecīgi mazāk ir jāsamaksā kreditoriem. Piemēram, ja parādnieks saņem 600 eiro “uz rokas”, viņam saistību dzēšanas procedūras laikā 12 mēnešus katru mēnesi kreditoriem ir jāmaksā 200 eiro (kopā 2400 eiro).

  

   

Lielākais risks – par ātru uzsākts maksātnespējas process

Brīdī, kad kredīta ņēmējs saprot, ka viņš nevarēs samaksāt kredītu, šķiet, ka kaut kas ir steidzami jādara. Par to pārliecina arī kredītu devēji un parādu piedzinēji, nepārtraukti atgādinot, ka likumā ir noteikts pienākums atdot parādu. Taču ne vienmēr visi izpilda likumu un līgumu noteikumus, un ne vienmēr tos var izpildīt. Vienīgi ir jārēķinās, ka likumu un līgumu noteikumi paredz negatīvas sekas tiem, kas nepilda attiecīgo likumu vai līgumu prasības.

 

Parādu nemaksāšanas sekas ir: 

  • nepārtraukti pieaug kavējuma procenti un līgumsodi,

  • parādnieks tiek iekļauts “melnajos sarakstos”, kas vēlāk apgrūtina kredītu ņemšanu un preču pirkšanu uz nomaksu,

  • ja parāds ir nodots piedziņai parādu piedzinējiem, viņi vērš pret parādnieku psiholoģiski nepatīkamas parādu piedziņas darbības (sk. Kā parādu piedzinēji piedzen parādus?),

  • ja kreditors ir ieguvis tiesas lēmumu pret parādnieku, tiesu izpildītājs var pārdot parādniekam piederošos nekustamos īpašumus un automašīnas, ja tādas viņam pieder, un atvilkt daļu no parādnieka algas parādu segšanai, ja parādnieka ienākumi “uz rokas” ir lielāki par minimālo algu (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?).

 

Tomēr tas nepavisam nenozīmē, ka parādniekam ir nekavējoties kaut kas jādara vai vienīgā iespēja ir uzreiz uzsākt maksātnespējas procesu. Nereti ar parādiem un parādu nemaksāšanas sekām ilgu laiku var sadzīvot, atsevišķos gadījumos pat visu mūžu.

Iemesls, kāpēc maksātnespējas procesu var uzsākt par ātru, ir likumā noteiktie šķēršļi saistību (parādu) dzēšanai maksātnespējas procesā. Maksātnespējas likums nosaka, ka maksātnespējas process ir jāizbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju kreditoriem. Patēriņa kredītu ņēmēji gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc kredītu devēju darbinieku ieteikuma kredītu pieteikuma anketās bieži ir norādījuši nepatiesu informāciju - mazākas citas savas kredītsaistības vai mazākus ikmēneša izdevumus, lielākus ienākumus, nav norādījuši apgādājamos utml. Kredītu devēji to izmanto – iesniedz attiecīgos dokumentus administratoram un lūdz izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot parādus.

Otrs iemesls, kāpēc maksātnespējas procesu var uzsākt par ātru (šķērslis saistību (parādu) dzēšanai), ir Maksātnespējas likuma noteikums, kas paredz, ka maksātnespējas procesu ir jāizbeidz, nedzēšot saistības, ja parādnieks pēdējo trīs gadu laikā ir slēdzis darījumus, ar kuriem ir nodarījis zaudējumus kreditoriem vai kuru rezultātā parādnieks ir kļuvis maksātnespējīgs. Nereti tiesas uzskata, ka arī pēdējais vai pāris pēdējie slēgtie kredīta līgumi ir tādi līgumi, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem, vai šo līgumu rezultātā parādnieks ir kļuvis maksātnespējīgs, tāpēc izbeidz maksātnespējas procesu pirms termiņa, nedzēšot parādus.

 

Visdrošākais risinājums ir maksātnespējas procesu uzsākt ne ātrāk kā trīs gadus pēc pēdējā kredīta ņemšanas.

   

  

Patēriņa kredītu ņēmējiem ir grūtāk tiesai pierādīt, ka parādus nav iespējams samaksāt

Maksātnespējas process ir veids, kā atbrīvoties no parādiem, kurus nav iespējams samaksāt. Taču nekur nav precīzi noteikts, ko nozīmē “nav iespēju nokārtot parādsaistības”. Likumā nav noteikts, kādai ir jābūt parāda summas un ienākumu attiecībai, lai uzskatītu, ka persona nevar samaksāt savus parādus. Šī jautājuma izlemšana ir atstāta tiesas ziņā.

Patēriņa kredītu summas nav lielas (parasti no 5 000 līdz 15 000 eiro), tāpēc gadījumos, ja ienākumi ir salīdzinoši lieli, bet kredītu summa maza, tiesa var izlemt, ka parādnieks nav finansiālās grūtībās, un viņš var samaksāt savus parādus, un šī iemesla dēļ var neuzsākt maksātnespējas procesu.

RISINĀJUMS ir maksātnespējas pieteikumā tiesai norādīt pēc iespējas sīkāk, kāpēc parādus nav iespējams samaksāt, un iesniegt vairāk pierādījumus, kas to apliecina. 

  

  

Patēriņa kredītu ņēmējiem ir grūtāk ir savākt pierādījumus par parādiem

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, parādniekam ir jāpierāda tiesai parādu esamība, un to var izdarīt tikai ar dokumentiem. Bieži patēriņa kredītu ņēmējiem nav šādi dokumenti, tāpēc vienīgais veids kā dabūt nepieciešamos dokumentus, ir prasīt no kredītu devējiem vai parādu piedzinējiem izziņas par parādiem.

Taču kredītu devēji un parādu piedzinēji nav ieinteresēti, ka parādnieks uzsāk maksātnespējas procesu, jo tas nozīmē, ka viņi atgūs pavisam nelielu daļu no sava parāda. Tāpēc parādu piedzinēji un patēriņa kredītu devēji nelabprāt izsniedz izziņas par parādiem, un nereti vai nu pavisam atsakās izdot šādas izziņas, vai liek gaidīt vairāk kā mēnesi, un prasa par to izsniegšanu samaksu.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page