Patēriņa kredītu parādu dzēšana

Ja ir 5000 eiro parāds, var uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu. Tomēr viss nav tik vienkārši, it īpaši, ja parādi ir patēriņa kredītu parādi. Parasti tieši patēriņa kredītu ņēmēji visneapdomīgāk uzsāk maksātnespējas procesus un viņiem visbiežāk maksātnespējas procesi beidzas neveiksmīgi – bez saistību dzēšanas.

Ko darīt, ja ir patēriņa kredīti, kurus nevar samaksāt?

Pats svarīgākais ir RĪKOTIES PAREIZI.

Pirmkārt, rīkoties pareizi nozīmē NESTEIGTIES ar maksātnespējas procesa uzsākšanu. Maksātnespējas process nav ātrs risinājums finansiālajām problēmām. Maksātnespējas procesu nedrīkst uzsākt ne mēnesi, bieži arī ne pusgadu pēc pēdējā kredīta ņemšanas. Vislabāk to ir uzsākt tikai trīs gadus pēc pēdējā kredīta ņemšanas.

Otrs – NETICĒT patēriņu kredīta devēju un parādu piedzinēju solījumiem, draudiem un ieteikumiem. Lielākoties tas, ko viņi saka, nav taisnība, ir tukši draudi, puspatiesības vai tīri meli un nepatīkamas psiholoģiskas manipulācijas, kuru mērķis ir tikai viens - atgūt no parādnieka pēc iespējas vairāk naudas.

Trešais svarīgākais solis ir pēc iespējas ātrāk NOSKAIDROT visu par savām iespējām, tiesībām un pienākumiem, riskiem, dažādu darbību sekām, par to, ko drīkst un nedrīkst darīt  parādu piedzinēji, tiesas un tiesu izpildītāji. Tas palīdzēs izvairīties no nevajadzīga stresa un palīdzēs pieņemt pareizus un finansiāli izdevīgus lēmumus.

   

   

Patēriņa kredītu lielākā priekšrocība – īss maksātnespējas process

Maksātnespējas procesa ilgums ir atkarīgs no parādu kopējās summas. Ja parādi ir līdz 30 000 eiro, maksātnespējas procesa otrā daļa (saistību dzēšanas procedūra), kuras laikā ir jāmaksā kreditoriem viena trešā daļa no saviem ienākumiem, ir tikai viens gads.  Patēriņa kredītu parādu summas parasti nav lielas (no 5 000 līdz 15 000 eiro), tāpēc patēriņu kredīta parādu dzēšanai maksātnespējas procesa ilgums visbiežāk ir tikai nedaudz vairāk kā viens gads (bankrota procedūra aptuveni 3 mēneši un saistību dzēšanas procedūra 12 mēneši) un attiecīgi mazāk ir jāsamaksā kreditoriem. Piemēram, ja parādnieks saņem 600 eiro “uz rokas”, viņam saistību dzēšanas procedūras laikā 12 mēnešus katru mēnesi kreditoriem ir jāmaksā 200 eiro (kopā 2400 eiro).

Cik ilgi norit maksātnespējas process, var izlasīt šeit.

  

   

Lielākais risks – par ātru uzsākts maksātnespējas process

Brīdī, kad cilvēks saprot, ka viņš nevar samaksāt kredītu, šķiet, ka kaut kas ir steidzami jādara. Par to pārliecina arī kredītu devēji un parādu piedzinēji, nepārtraukti atgādinot, ka likumā ir noteikts pienākums atdot parādu. Taču ne vienmēr visi izpilda likumu un līgumu noteikumus un ne vienmēr tos var izpildīt. Vienīgi ir jārēķinās, ka likumu un līgumu noteikumi paredz negatīvas sekas tiem, kas nepilda attiecīgo likumu vai līgumu prasības.

 

Parādu nemaksāšanai arī ir sekas – nepārtraukti pieaug kavējuma procenti un līgumsodi, parādnieks tiek iekļauts “melnajos sarakstos”, kas vēlāk apgrūtina kredītu ņemšanu un preču pirkšanu uz nomaksu, un, ja parādu piedzen ar tiesas starpniecību, tiesu izpildītājs var pārdot parādniekam piederošos nekustamos īpašumus un automašīnas (ja tādas viņam pieder) un atvilkt daļu no parādnieka algas parādu segšanai (ja parādnieka ienākumi “uz rokas” ir lielāki par minimālo algu). Tomēr tas nenozīmē, ka parādniekam ir nekavējoties kaut kas jādara vai vienīgā iespēja ir nekavējoties uzsākt maksātnespējas procesu. Nereti ar parādiem un parādu nemaksāšanas sekām ilgu laiku var sadzīvot, atsevišķos gadījumos pat visu mūžu.

Iemesls, kāpēc maksātnespējas procesu var uzsākt par ātru, ir likuma noteikums, kas nosaka, ka maksātnespējas process ir jāizbeidz, ja parādnieks ir sniedzis apzināti nepatiesu informāciju kreditoriem, un to ir izdarījis trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas. Patēriņa kredītu ņēmēji gan pēc savas iniciatīvas, gan pēc kredītu devēju darbinieku ieteikuma kredītu pieteikuma anketās bieži ir norādījuši nepatiesu informāciju - mazākas citas savas kredītsaistības vai mazākus ikmēneša izdevumus, lielākus ienākumus, nav norādījuši  apgādājamos, un tml. Kredītu devēji to izmanto – iesniedz attiecīgos dokumentus administratoram un lūdz izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot parādus.

Otrs iemesls, kāpēc maksātnespējas procesu var uzsākt par ātru, ir Maksātnespējas likuma noteikums, kas paredz, ka maksātnespējas procesu ir jāizbeidz pirms termiņa, nedzēšot saistības, ja parādnieks ir slēdzis darījumus, ar kuriem ir nodarījis zaudējumus kreditoriem vai kuru rezultātā parādnieks ir kļuvis maksātnespējīgs, un ja parādnieks šos darījumus ir slēdzis trīs gadu laikā pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas. Nereti tiesas uzskata, ka pēdējais vai pāris pēdējie slēgtie kredīta līgumi ir tādi līgumi, ar kuriem ir nodarīti zaudējumi kreditoriem, vai šo līgumu rezultātā parādnieks ir kļuvis maksātnespējīgs, tāpēc izbeidz maksātnespējas procesu pirms termiņa.

 

RISINĀJUMI var būt dažādi, bet parasti visdrošākais risinājums ir maksātnespējas procesu uzsākt ne ātrāk kā trīs gadus pēc pēdējā kredīta ņemšanas.

Ko darīt, ja maksātnespējas procesu nevar uzsākt, var izlasīt šeit

   

  

Patēriņa kredītu ņēmējiem ir grūtāk tiesai pierādīt, ka parādus nav iespējams samaksāt

Maksātnespējas process ir veids, kā atbrīvoties no parādiem, kurus nav iespējams samaksāt. Taču nekur nav precīzi noteikts, ko nozīmē “nav iespējams samaksāt parādus”. Likumā nav noteikts, kādai ir jābūt parāda summas un ienākumu attiecībai, lai uzskatītu, ka persona nevar samaksāt savus parādus. Šī jautājuma izlemšana ir atstāta tiesas ziņā.

Patēriņa kredītu summas nav lielas (parasti no 5 000 līdz 15 000 eiro), tāpēc gadījumos, ja ienākumi ir salīdzinoši lieli, bet kredītu summa maza, tiesa var izlemt, ka parādnieks nav finansiālās grūtībās un var samaksāt savus parādus, un šī iemesla dēļ var neuzsākt maksātnespējas procesu.

RISINĀJUMS ir pieteikumā tiesai norādīt pēc iespējas sīkāk, kāpēc parādus nav iespējams samaksāt un iesniegt vairāk pierādījumus, kas to apliecina.

Par maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumiem (maksātnespējas pazīmēm) var izlasīt šeit

  

  

Patēriņa kredītu ņēmējiem ir grūtāk ir savākt pierādījumus par parādiem

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, tiesai ir jāpierāda parādu esamība, un to var izdarīt tikai ar dokumentiem. Bieži patēriņa kredītu ņēmējiem nav šādi dokumenti, tāpēc vienīgais veids kā dabūt nepieciešamos dokumentus, ir prasīt no kredītu devējiem vai parādu piedzinējiem izziņas par parādiem.

Taču kredītu devēji un parādu piedzinēji nav ieinteresēti, ka parādnieks uzsāk maksātnespējas procesu, jo tas parasti nozīmē, ka viņi atgūs pavisam nelielu daļu no sava parāda.  Tāpēc parādu piedzinēji un patēriņa kredītu devēji nelabprāt izsniedz izziņas par parādiem, un nereti vai nu pavisam atsakās izdot šādas izziņas, vai liek gaidīt vairāk kā mēnesi, un prasa par to izsniegšanu samaksu.

Par maksātnespējas procesa uzsākšanu var izlasīt šeit.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320