Maksātnespējas procesā tiek izbeigti visi kredīta līgumi, tai skaitā tie, kas tiek pildīti

Klients 2007. un 2008.gadā bija ņēmis kredītu mājas būvniecībai, kā arī galvojis par vecākā dēla kredītu. Pēc krīzes gan viņa, gan dēla ienākumi bija samazinājušies, viņi nebija veikuši kredīta maksājumus un banka bija izbeigusi kredīta līgumus un pārdevusi ieķīlātos nekustamos īpašumus. Taču klients bija ņēmis kredītu arī dzīvokļa iegādei, un šo kredītu viņš visu laiku maksāja atbilstoši kredīta līguma noteikumiem. Šis dzīvoklis piederēja sievai, un viņš tajā dzīvoja kopā ar sievu.

2017.gadā banka bija ieguvusi tiesas lēmumu pret klientu par kredīta atlikumu (par māju un par galvojumu par dēla kredītu mājai) un nodevusi to tiesu izpildītājam, kurš katru mēnesi paņēma daļu no viņa ienākumiem, tāpēc viņš gribēja uzsākt maksātnespējas procesu.

Konsultācijā viņš noskaidroja, ka neskatoties uz to, ka kredīta maksājumi par dzīvokli tiek vienmēr veikti savlaicīgi un dzīvoklis pieder sievai, tomēr maksātnespējas procesā viņa kredīta līgums tiks izbeigts, un bankai būs tiesības pārdot ieķīlāto dzīvokli.

Lai maksātnespējas procesā netiktu izbeigts viņa kredīta līgums par dzīvokli un dzīvoklis netiktu pārdots, viņš atlika maksātnespējas procesa uzsākšanu, un tikmēr vienojās ar banku par to, ka kredīts tiek noformēts uz dēla vārda.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu