top of page
bank-note-209104_1920.jpg

Sākot ar 2021.gada janvāri maksātnespējīgām fiziskām personām ir jāmaksā kreditoriem ne mazāk kā 167,66 eiro mēnesī

2021.gada 3.janvāris

Visām maksātnespējīgajām fiziskajām personām, kam norit saistību dzēšanas procedūra, katru mēnesi ir jāmaksā kreditoriem ne mazāk kā 1/3 no savas darba algas, bet ne mazāk kā 1/3 no minimālās mēneša darba algas. 2021.gadā minimālā mēneša darba alga ir palielināta – tā ir 500 eiro mēnesī, tāpēc sākot ar janvāri minimālais maksājums kreditoriem ir lielāks – 166,67 eiro mēnesī.

ĪSUMĀ:

  

 - Kreditoriem ir jāmaksā vismaz 166,67 eiro mēnesī, neskatoties uz to, ka saistību dzēšanas plānā ir paredzēta mazāka kreditoriem maksājamā summa.

  

- Maksātnespējīgajai fiziskajai personai nav jāmaina savs saistību dzēšanas plāns.

   

- Ja maksātnespējīgā fiziskā persona maksā mazāk par minimālo maksājumu, tiesa var izbeigt maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

 

Kreditoriem ir jāmaksā vismaz 166,67 eiro, neskatoties uz to, ka saistību dzēšanas plānā ir paredzēta mazāka kreditoriem maksājamā summa

Parādnieki bieži pieļauj kļūdu – maksā kreditoriem saistību dzēšanas plānā paredzēto summu, neskatoties uz to, ka ir paaugstināta minimālā darba alga vai parādniekam ir palielinājušies ienākumi. Parādnieki domā, ka, ja jau administrators vai kreditori neko nesaka, tad viss ir kārtībā. Tomēr tā tas nav. Administratora pienākums nav nepārtraukti kontrolēt parādnieku vai dot viņam padomus, ja viņš nerīkojas pareizi (sk. Ko dara administrators?). Arī kreditori parasti neko neuzsāk, ja parādnieks maksātnespējas procesā dara kaut ko nepareizi.

Likumā ir precīzi noteikts, ka parādniekam ir jāpilda saistību dzēšanas plāns, t.i., jāmaksā kreditoriem tik, cik ir paredzēts plānā. Bet tikpat nepārprotami likums nosaka parādnieka pienākumu maksāt kreditoriem katru mēnesi maksājumu, kas nav mazāks par 1/3 no minimālās mēneša darba algas. Tāpēc parādniekiem, kuriem plānā ir paredzēts minimālais maksājums (143,33 eiro, kas ir 1/3 no iepriekšējās minimālās mēneša darba algas), sākot ar 2021.gada janvāri ir jāmaksā vairāk – 166,67 eiro mēnesī.

 

Maksātnespējīgajai fiziskai personai nav jāmaina savs saistību dzēšanas plāns

Likums nenosaka, ka jebkurā gadījumā, ja saistību dzēšanas procedūras laikā mainās kreditoriem maksājamās summas apmērs, ir jāizdara attiecīgi grozījumi saistību dzēšanas plānā.

Arī praksē, tiesai pārbaudot, vai parādnieks ir izpildījis saistību dzēšanas plānu, parasti tiesas par pārkāpumu neuzskata situācijas, kad parādnieks ir maksājis kreditoriem vairāk nekā paredzēts plānā, bet nav attiecīgi izmainījis pašu plānu (nav sagatavojis plāna grozījumus un prasījis to apstiprināt kreditoriem un tiesai).  

Minēto iemeslu dēļ tiem parādniekiem, kuriem plānā bija paredzēts veikt minimālo maksājumu – 143,33 eiro mēnesī, nav nepieciešams grozīt plānu. Pilnībā pietiek, ja parādnieks sākot ar 2021.gada janvāri maksā kreditoriem 166,67 eiro mēnesī.

 

Kas notiks, ja parādnieks nemaksās kreditoriem vismaz 1/3 no minimālās mēneša darba algas?

Parādnieki bieži pieļauj šādu kļūdu – maksā kreditoriem plānā paredzēto maksājumu, neskatoties uz to, ka viņiem ir palielinājušies ienākumi vai ir paaugstināta minimālā darba alga.

Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā neievēro likumā noteiktās prasības, tiesa, pabeidzot maksātnespējas procesu, var nedzēst saistības (sk. Kādu iemeslu dēļ tiesa var nedzēst parādus (saistības)?)

Tomēr 2020.gada 26.maijā Augstākā tiesa lēmumā lietā Nr. C21041616, SPC-5/2020 ir pateikusi, ka nebūtiski pārkāpumi nevar būt iemesls, lai neatbrīvotu parādnieku no saistībām, tomēr vienlaicīgi ir norādījusi, ka pārkāpuma būtiskuma jēdziens ir piepildāms katrā lietā individuāli, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus.

Tas nozīmē, ka visdrīzāk, ja parādnieks savu kļūdu būs vēlāk novērsis (samaksājis iztrūkstošo summu), tiesa to uzskatīs par nebūtisku pārkāpumu un saistības dzēsīs, taču katrs tiesnesis to var vērtēt savādāk un tiesnešu lēmumus maksātnespējas procesa lietās nevar pārsūdzēt, tāpēc labāk ir neriskēt un veikt maksājumus kreditoriem katru mēnesi atbilstoši likuma prasībām

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja jums ir nepieciešama juridiskā palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Normatīvie tiesību akti:

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

nekustamā īpašuma kredītu parādu dzēšana

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

bottom of page