Mūsu klienti un viņu problēmu risinājumi

Maksātnespēspējas process ļauj atkal nopelnīt

    

Klients, kas strādā apsardzes uzņēmumā, 2008.gadā bija paņēmis patēriņa kredītu automašīnas iegādei. Krīzes laikā 2009.gadā viņa ienākumi samazinājās un viņam nepietika naudas ikmēneša maksājumu veikšanai. Lai varētu samaksāt kredīta maksājumu, viņš paņēma vēl vairākus patēriņa kredītus, un nonāca situācijā, ka lielu daļu algas viņam vajadzēja atdot kredīta maksājumos ... 

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespēspējas process ļauj atbrīvoties no galvojuma

    

Klientam līdz 2010.gadam piederēja ražošanas uzņēmums, kas krīzes laikā pārtrauca savu darbību, palika parādā bankai, un tika likvidēts maksātnespējas procesā, taču klients bija devis galvojumu bankai par uzņēmuma saistībām. Banka pret viņu bija iesniegusi prasību tiesā, tiesu izpildītājs bija pārdevis klientam piederošo māju, taču joprojām viņš bija parādā bankai vairāk nekā 300 000 eiro ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespēspējas process ļauj atbrīvoties no tiesu izpildītāju piedziņas

    

Klients 2007.gadā bija ņēmis kredītu dzīvojamās mājas būvniecībai, taču pēc 2009.gada viņa ienākumi bija samazinājušies, un viņš nevarēja veikt ikmēneša kredīta maksājumus, tāpēc banka vienpusēji izbeidza kredīta līgumu un pārdeva kredīta nodrošināšanai ieķīlāto māju, taču no iegūtās naudas nebija iespējams segt visu parādu ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespēspējas procesā dzēš nodokļu parādu

    

Kliente bija mantojusi no radinieces dzīvokli, pēc dažiem gadiem bija to pārdevusi un visu saņemto naudu pārskaitījusi dēlam, kurš bija pārcēlies uz Krieviju. Tikai vēlāk viņa uzzināja, ka saskaņā ar likumu no pārdošanā saņemtās naudas vajadzēja maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vairāk kā 10 000 eiro apmērā ...

  

Lasīt tālāk ...

Lai uzsāktu maksātnespējas procesu, ir jāpierāda, ka manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai

    

Klientam bija patēriņa kredīti gandrīz 14 000 eiro apmērā, viņš saņēma neto darba algu aptuveni 900 eiro mēnesī, un viņam piederēja vienistabas dzīvoklis Gulbenes rajonā, kura vērtība bija pāris simti eiro. Parādi jau bija piedzīti tiesas ceļā un pie tiesu izpildītājiem atradās divi izpildu raksti, tāpēc tiesu izpildītāji atvilka pusi no viņa darba ienākumiem ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas process ļauj atbrīvoties no neapdomīgi paņemtiem patēriņa kredītiem

    

Kliente bija neapdomīgi paņēmusi tik daudz patēriņa kredītus, ka ikmēneša kredīta maksājumi sasniedza viņas darba algas apmēru – 600 eiro mēnesī. Viņai nemitīgi zvanīja un rakstīja parādu piedzinēji, draudot ierasties pie viņas uz mājām, iesniegt prasības tiesā un iesniegt iesniegumu policijā ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas process atbrīvo no parādu piedzinēju zvaniem

    

Kliente, kurai bija 63 gadi, bija paņēmusi vairākus patēriņa kredītus, kurus viņa nevarēja samaksāt. Viņai nepārtraukti zvanīja parādu piedzinēji, parādu piedzinēji zvanīja arī uz darba vietu, draudēja noņemt no viņas konta naudu un iesūdzēt viņu tiesā ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir maza alga

    

Kliente no Alūksnes, divu mazu bērnu māmiņa,  bija paņēmusi patēriņa kredītu, kuru nevarēja atmaksāt, un kopējais parādu apmērs kopā ar nokavējuma procentiem un līgumsodiem bija sasniedzis gandrīz 6000 eiro. Viņa bija piekritusi tiesu izpildītāja prasībai, ka viņa atļauj atvilkt no savas darba algas 100 eiro katru mēnesi, kaut gan viņa saņēma tikai minimālo darba algu ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas process nav nepieciešams, ja ir nelieli ienākumi un nav īpašumi

    

Klients, kam bija 63 gadi, un kurš saņēma minimālo algu, vairākus gadus bija tiesājies, mēģinot pierādīt, ka viņš nav galvojis par citas personas kredītsaistībām, taču viņam tas nebija izdevies un ar tiesas spriedumu no viņa piedzina aptuveni 60 000 eiro ...

  

Lasīt tālāk ...

Uzturlīdzekļu piedziņa liedz tiesu izpildītājam piedzīt citus parādus

    

Klients bija paņēmis daudzus patēriņa kredītus, kurus nevarēja samaksāt, un daļu no tiem jau piedzina tiesu izpildītājs. Viņam bija izveidojies arī uzturlīdzekļu maksājumu parāds, jo tiesu izpildītāju piedziņas dēļ viņam nepietika naudas uzturlīdzekļu samaksai ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas pieteikumu var iesniegt atkārtoti, ja tiesa nav pieņēmusi iepriekšējo pieteikumu

    

Klientei, kura pati bija sagatavojusi maksātnespējas pieteikumu, tiesa noteikusi termiņu trūkumu novēršanai pieteikumā un papildus pierādījumu iesniegšanai. Tomēr viņa tiesas lēmumu nebija sapratusi, tāpēc pieteikumu nebija pareizi izlabojusi ... 

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas procesu var uzsākt atkārtoti, ja iepriekšējais process ir izbeigts, nedzēšot saistības

    

Kliente bija uzsākusi maksātnespējas procesu, viņai bija pasludināta saistību dzēšanas procedūra. Taču viņa bija aizbraukusi uz ārzemēm un aizmirsusi veikt maksājumu keditoriem, tāpēc viens no kreditoriem bija iesniedzis lūgumu tiesai izbeigt maksātnespējas procesu ... 

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas procesa uzsākšana ir jāatliek, ja kreditoriem ir sniegta nepatiesa informācija

    

Kliente bija paņēmusi tik daudz patēriņa kredītus, ka kredītu ikmēneša maksājumiem viņa tērēja gandrīz visu savu algu, tāpēc viņa gribēja uzsākt maksātnespējas procesu. Konsultācijā viņa noskaidroja, ka viņas maksātnespējas process visdrīzāk tiks izbegts, nedzēšot saistības ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas procesā tiek izbeigti visi kredīta līgumi, arī tie, kas tiek pildīti

    

No klienta banka piedzina kredīta un galvojuma parādu, kas bija radies 2007. un 2008.gadā ņemto kredītu dēļ. Taču klients bija ņēmis kredītu arī dzīvokļa iegādei, un šo kredītu viņš visu laiku bija maksājis atbilstoši kredīta līguma noteikumiem ...

  

Lasīt tālāk ...

Maksātnespējas process tiek izbeigts, nedzēšot saistības, ja kreditoriem savlaicīgi netiek veikti maksājumi

    

Klients, kas strādāja celtniecības jomā, bija uzsācis maksātnespējas procesu, viņam bija pasludināta saistību dzēšanas procedūra un apstiprināts saistību dzēšanas plāns. Taču viņa ienākumi nebija regulāri, tāpēc viņš saistību dzēšanas procedūras laikā maksājumus neveica regulāri​ ...

  

Lasīt tālāk ...

Tiesa atbrīvo no parādiem, neskatoties uz to, ka parādnieks nav strādājis un maksājumus kreditoriem ir veikusi cita persona

    

Klients bija veiksmīgi uzsācis maksātnespējas procesu, taču pretēji ieteikumiem saistību dzēšanas procedūras laikā nebija strādājis, un maksājumus kreditoriem viņa vietā bija pārskaitījusi sieva no sava konta. Turklāt aptuveni divus gadus kreditoriem bija maksāts mazāk nekā paredzēts likumā ...

  

Lasīt tālāk ...

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir nepieciešama palīdzība maksātnespējas procesā, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320