top of page
parāda piedziņas izdevumi.jpg

Cik kredīta ņēmējam izmaksā parāda piedziņa?

Kredīta devēji bieži baida parādniekus, ka parādu nemaksāšana vai savlaicīga nemaksāšana viņiem dārgi izmaksās, jo parādniekam būs jāmaksā līgumsodi, kavējuma procenti, parāda piedziņas izdevumi un tiesu izpildītāja atlīdzība.

Kredīta nemaksāšana palielina parādnieka izmaksas, tomēr ne vienmēr. Un šīs izmaksas ir iepriekš paredzamas, tās nav nemaz nav tik nesamērīgi lielas, un pastāv arī vairākas iespējas kā tās samazināt.

Šeit jūs uzzināsiet:

  

- cik daudz kredīta devējs ir tiesīgs prasīt papildus, ja kredīta ņēmējs nepilda kredīta līgumu,

  

- cik daudz kredīta ņēmējam ir jāmaksā par parādu piedzinēju veikto piedziņu,

- cik daudz parādniekam ir jāmaksā par parāda piedziņu tiesā,

  

- cik parādniekam izmaksā tiesu izpildītāja veiktā piedziņa.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs izstāstīsim visas iespējas un palīdzēsim realizēt piemērotāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Cik daudz kredīta devējs ir tiesīgs prasīt papildus, ja kredīta ņēmējs nepilda kredīta līgumu?

Ja parādnieks nepilda kredīta līguma noteikumus, papildus procentiem (aizņēmuma likmei) parādniekam ir jāmaksā arī nokavējuma procentus un līgumsodu, kas ir noteikti kredīta līgumā. Tomēr šiem maksājumiem ir ierobežojumi – procenti kopā nedrīkst pārsniegt pamatparāda apmēru, bet līgumsods nedrīkst pārsniegt 10 % no pamatparāda apmēru.

 

Piemēram, ja kredīta ņēmēja pamatparāda apmērs ir 500 eiro, kreditors nedrīkst pieprasīt maksāt vairāk  un tiesa nepiedzīs vairāk kā 1050 eiro (pamatparādu 500 eiro, procentus 500 eiro un līgumsodu 50 eiro).

Minētā noteikuma dēļ tiem kredīta ņēmējiem, kas aizdevumus ņēma laikā līdz 2019.gada 1.jūlijam, kad likums atļāva noteikt ļoti lielas kredīta kopējās izmaksas (līdz 0,25 % dienā jeb aptuveni 120 līdz 140 % gadā) bieži, it īpaši tad, ja kredīta līgums ir noslēgts uz vairākiem gadiem, izdevīgāk ir nevis atmaksāt kredītu saskaņā ar līguma noteikumiem, bet gan atmaksāt to kā parādu.

Piemēram, par kredītu 1000 eiro ar procentu likmi 120% gadā un atmaksas termiņu 36 mēneši (trīs gadi) kredīta ņēmējs, veicot kredīta atmaksu saskaņā ar līguma noteikumiem, samaksā kopā aptuveni 3720 eiro (1000 eiro pamatsumma un 2720 eiro procenti). Turpretī, ja kredīta ņēmējs nepilda līguma noteikumus, maksimālā summa, ko no viņa var prasīt, ir 2100 eiro (1000 eiro pamatsumma, 1000 eiro procenti un 100 eiro līgumsods).

 

Cik daudz parādniekam ir jāmaksā par parādu piedzinēju veikto piedziņu?

Parāda nodošana piedziņai parāda piedzinējam izmaksā pavisam maz – 17 eiroNeskatoties uz to, cik daudz rakstiskus brīdinājumus un telefona zvanus parādnieks saņem, parādu piedzinēji nevar prasīt vairāk.

Parādu piedzinēji parasti pieprasa samaksāt visu parādu un uzreiz, tomēr, ja parādnieks katru mēnesi veic maksājumus parādu samaksai (pat ja nav noslēgta vienošanās par parādu samaksu), parādu piedzinēji nesniedz pieteikumu tiesā. Tāpēc regulāru maksājumu veikšana parādu piedzinējiem ir veids kā izvairīties no papildus izmaksām, kas saistītas ar parādu piedziņu tiesā un ar tiesu izpildītāja palīdzību.

 

Cik daudz parādniekam ir jāmaksā par parāda piedziņu tiesā?

Izdevumi, kas parādniekam ir papildus jāmaksā par parādu piedziņu tiesā, ir valsts nodeva, kas ir noteikta Civilprocesa likuma 34.pantā. Ja kreditoru tiesā pārstāv advokāts, parādniekam ir jāapmaksā arī advokāta izdevumi, taču bankas un citi kredītu devēji ļoti reti prasa advokātu palīdzību.

Valsts nodeva par parāda piedziņu īpašajā kārtībā, ko sauc par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, un ko kreditori vienmēr izmanto kā pirmo piedziņas veidu, ir maza – tikai 2 % no prasības summas. Piemēram, par parāda 1000 eiro piedziņu tiesā valsts nodeva ir tikai 20 eiro.

Ja parādu piedziņa notiek parastajā kārtībā vai vienkāršotajā procedūrā, valsts nodevas ir lielākas un ir atkarīgas no parāda summas. Piemēram, par parādu 1000 eiro valsts nodeva ir 150 eiro, bet par parādu 3000 eiro apmērā valsts nodeva ir 354,64 eiro.

Tiesas lēmumā vai spriedumā parasti ir arī paredzēts, ka parādniekam papildus parāda summai turpmāk būs jāmaksā arī procenti – 6% gadā no parāda summas.

 

Cik parādniekam izmaksā tiesu izpildītāja veiktā piedziņa?

Tiesu izpildītājs par savu darbu saņem atlīdzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 451 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”. Šo atlīdzību tiesu izpildītājs piedzen no parādnieka (sk. Kāda ir tiesu izpildītāju atlīdzība?).

Tiesu izpildītāju atlīdzība ir:

- fiksētā atlīdzība no 10 līdz 250 eiro atkarībā no piedzenamās summas,

- atlīdzība, kas ir atkarīga no piedzītās summas, piemēram, par parādu līdz 4269 eiro piedziņu tiesu izpildītāja atlīdzība ir 15 % no summas, ko tiesu izpildītājs ir piedzinis (nevis no piedzenamās summas).

 

Ko darīt?

Kredītu un citu parādu nemaksāšana parasti palielina parāda apmēru un parādniekam ir finansiāli neizdevīga, tāpēc labāk ir parādus maksāt labprātīgi, savlaicīgi un līgumā noteiktajā termiņā. Taču ne vienmēr ir izdevīgi kredītu maksāt saskaņā ar līguma noteikumiem un ne vienmēr kredītus ir iespējams samaksāt, tāpēc vispareizākā rīcība ir jau pirms kredīta ņemšanas, vai vismaz tad, kad rodas pirmās grūtības samaksāt parādus, noskaidrot, kā rīkoties, lai nevajadzīgi nepalielinātu savas izmaksas.

Ja parādnieka vienīgā iespēja ir dzēst parādus maksātnespējas procesā, tad parasti nav vajadzības censties samazināt izmaksas, kas saistītas ar parādu nemaksāšanu un piedziņu, jo maksātnespējas procesā visi parādi (ar dažiem izņēmumiem) tiks dzēsti neatkarīgi no to apmēra (sk. Kādus parādus nedzēš maksātnespējas procesā?).

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.

bottom of page