Maksātnespējas process tiek izbeigts, nedzēšot saistības, tādēļ ka kreditoriem savlaicīgi netika veikti maksājumi

Klients, kas strādāja celtniecības jomā, bija uzsācis maksātnespējas procesu, viņam bija pasludināta saistību dzēšanas procedūra un apstiprināts saistību dzēšanas plāns.

Taču viņa ienākumi nebija regulāri, tāpēc viņš pretēji ieteikumiem saistību dzēšanas procedūras laikā maksājumus kreditoriem veica neregulāri – vairākus mēnešus nemaksāja, bet pēc tam pārskaitīja kreditoriem lielākas summas. Arī saistību dzēšanas procedūras pēdējos mēnešos klients nebija samaksājis kreditoriem maksājumus saskaņā ar saistību dzēšanas plānu, tāpēc pirms pieteikuma par maksātnespējas procesa pabeigšanu un saistību dzēšanu iesniegšanas tiesā viņš samaksāja kreditoriem atlikušo summu - vairāk kā 1000 eiro.

Tiesa atlika pieteikuma izskatīšanu, un pieprasīja iesniegt tiesā klienta bankas konta izrakstu.

Konta izrakstā bija redzams, ka parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā bija saņēmis 800 eiro kā aizdevumu no tēva.

Tiesa izbeidza maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, tādēļ, ka parādnieks nebija pildījis saistību dzēšanas plānu (nebija katru mēnesi maksājis kreditoriem saistību dzēšanas plānā paredzētos maksājumus) un bija pārkāpis Maksātnespējas likumā noteikto ierobežojumu bez administratora atļaujas neslēgt darījumus, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu.

Juristiem darba specifikas dēļ klienti uztic personisku un konfidenciālu informāciju, kuru likums neatļauj atklāt, tādēļ konkrētus klientu vārdus mēs nedrīkstam nosaukt. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

Parādu piedziņa un atbildība par parādu nemaksāšanu