Tiesa  atbrīvo no parādiem, neskatoties uz to, ka parādnieks  nav strādājis un maksājumus kreditoriem ir veikusi cita persona

Klients bija veiksmīgi uzsācis maksātnespējas procesu, taču pretēji ieteikumiem saistību dzēšanas procedūras laikā nebija strādājis, un maksājumus kreditoriem viņa vietā bija pārskaitījusi sieva no sava konta. Turklāt aptuveni divus gadus kreditoriem bija maksāts mazāk nekā paredzēts likumā, jo klients bija aizmirsis, ka sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu viņam kreditoriem katru mēnesi ir jāmaksā attiecīgi vairāk.

Klients pirms pieteikuma par saistību dzēšanu iesniegšanas tiesai samaksāja kreditoriem iztrūkstošo summu, iesniedza tiesai pierādījumus no ģimenes ārsta par savu veselības stāvokli, kura dēļ viņam bija ierobežotas iespējas strādāt, kā arī pieteikumā aprakstīja, kādēļ viņš veselības stāvokļa dēļ saistību dzēšanas procedūras laikā nevarēja strādāt.

Tiesa ar lēmumu saistības (parādus) dzēsa. Un, lai gan minēto apstākļu dēļ (saistību dzēšanas procedūras laikā parādnieks ilgstoši nestrādāja, maksājumus viņa vietā veica sieva, un maksātnespējas procesa laikā kreditoriem savlaicīgi netika veikti maksājumi) nereti tiesas izbeidz maksātnespējas procesu, nedzēšot saistības, šoreiz tiesa šos apstākļus lēmumā pat nevērtēja.  

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA MAKSĀTNESPĒJAS JAUTĀJUMOS

Ja vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu vai jums ir citi jautājumi par maksātnespēju, zvaniet 29161925 vai rakstiet juristi@uzelpo.lv. Mēs varam palīdzēt. 

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Vairāk par fizisko personu maksātnespēju:

© Inese Rimdžus, 2013-2020

Rīga, Elizabetes iela 2-320