top of page
tiesu izpildītājs.jpg

Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?

Šeit īsumā ir aprakstīts, kas parādnieku sagaida, ja pret viņu ir uzsākta izpildu lietvedība, un galvenais, kas parādniekam ir jāzina par tiesu izpildītājiem, tiesu izpildītāju veikto parādu piespiedu piedziņu un tiesu izpildītāju darbības metodēm.  

ĪSUMĀ: 

   

- Tiesu izpildītāji bieži ir nepieklājīgi, melo un noklusē parādniekam svarīgu informāciju.

   

- Tiesu izpildītāji piespiež parādniekus maksāt parādus, izmantojot nelikumīgus draudus.

   

- Tiesu izpildītāji pārdod parādniekiem piederošos nekustamos īpašumus.

  

- Tiesu izpildītāji atvelk daļu no parādnieka algas vai citiem ienākumiem.

  

- Parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi, parādi nav jāmaksā.

   

- Tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, nelikumīgi novelk visu parādnieku bankas kontos esošo naudu vai vairāk nekā atļauj likums.

   

- Tiesu izpildītāji pārdod parādniekam piederošās automašīnas un citus transporta līdzekļus.

   

- Tiesu izpildītāji var var pārdot arī uz sievas vai vīra vārda reģistrētu nekustamo īpašumu vai automašīnu.

   

- Likums neļauj tiesu izpildītājam vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību.

   

- Tiesu izpildītāji piedzīto naudu vispirms pārskaita prioritāro parādu, tai skaitā uzturlīdzekļu samaksai.

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un ir nepieciešama jurista palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Tiesu izpildītāji bieži ir nepieklājīgi, melo un noklusē parādniekiem svarīgu informāciju

 

Diemžēl lielākā daļa tiesu izpildītāji un viņu darbinieki ir nepieklājīgi pret parādniekiem, un bieži, it īpaši mutiskās sarunās, melo, noklusē svarīgu informāciju, sagroza informāciju, sniedz parādniekiem neizdevīgus un nepareizus ieteikumus un neinformē parādniekus par viņa tiesībām un iespējām.

Piemēram, gadījumos, kad no parādnieka konta, uzsākot parāda piedziņu, ir noņemta visa nauda vai vairāk nekā atļauts, tiesu izpildītāji parasti skaidro, ka tā ir likumīga darbība, un neizskaidro, ka parādniekam ir tiesības prasīt šo naudu pilnībā vai daļēji atmaksāt. 

Piemēram, gadījumos, kad parādnieka ienākumi ir tik mazi, ka no tiem ieturējumus tiesu izpildītājs nedrīkst veikt vispār, tiesu izpildītāji parasti neizskaidro parādniekam, ka viņam nav jāveic nekādi maksājumi, bet pat pieprasa parādniekam katru mēnesi maksāt tiesu izpildītājam noteiktu naudas summu.

Minēto iemeslu dēļ nav vērts runāt ar tiesu izpildītāju vai viņa darbiniekiem, un nav ieteicams ticēt viņu teiktajam vai sekot viņu ieteikumiem.

 

 

Tiesu izpildītāji piespiež parādniekus maksāt parādus, izmantojot nelikumīgus draudus

Bieži tiesu izpildītāji, lai piespiestu parādnieku maksāt parādu, ņem palīgā nelikumīgus draudus, proti, tiesu izpildītāji draud dod rīkojumu bankai noņemt no konta visu kontā ienākošo naudu (bloķēt bankas kontu) vai draud neatbloķēt kontu, ja parādnieks labprātīgi katru mēnesi tiesu izpildītājam nemaksās noteiktu naudas summu, arī tādos gadījumos, ja parādnieks pelna tik maz, ka viņam nebūtu nekas jāmaksā tiesu izpildītājam. 

 

Līdzīgi tiesu izpildītāji rīkojas arī attiecībā uz automašīnām – vai nu reģistrē CSDD aizliegumu tikai pārdot automašīnu, vai arī reģistrē aizliegumu veikt jebkādas darbības ar automašīnu, tai skaitā aizliedz iziet tehnisko apskati, bet automašīnu nepārdod. Bieži tiesu izpildītāji apmaiņā pret atļauju iziet tehnisko apskati pieprasa noteiktas naudas summas samaksu, neskatoties uz to, ka parādnieka ienākumi ir tik mazi, ka no tiem piedziņu nevar veikt.

 

Šāda rīcība ir nelikumīga, jo tādā veidā tiesu izpildītāji izmanto likuma noteikumus neatbilstoši to mērķim. Tiesu izpildītāja pienākums ir tikai piedzīt parādus, stingri ievērojot likumu noteikumus, nevis sodīt parādnieku vai piespiest maksāt parādus arī tos parādniekus, kam ir mazi ienākumi.   

 

 

Tiesu izpildītāji pārdod parādniekiem piederošos nekustamos īpašumus

Vissliktākajā situācijā parādnieks ir tad, ja viņam pieder nekustamais īpašums - dzīvoklis, māja vai zeme, jo tiesu izpildītājam ir pienākums pārdot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu.

Tiesu izpildītājs var pārdot parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, arī tad, ja:

 • nekustamais īpašums ir ieķīlāts cita parāda nodrošināšanai,

 • nekustamais īpašums ir iegādāts laulības laikā un ir reģistrēts uz sievas vai vīra vārda (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?)

 • attiecīgā nekustamā īpašuma iegādei ir ņemts kredīts bankā, īpašums ir ieķīlāts un parādnieks savlaicīgi maksā bankai kredīta maksājumus,

 • māja vai dzīvoklis ir parādnieka vienīgais īpašums un parādniekam nav citur kur dzīvot,

 • parādnieks savā dzīvoklī vai mājā dzīvo kopā ar nepilngadīgiem bērniem,

 • parādnieks ir mazturīgais, maznodrošinātais, pensionārs, invalīds, viņam ir nepilngadīgi bērni utml.

 

Tiesu izpildītājs nav tiesīgs pārdot nekustamo īpašumu tikai divos gadījumos:

 • ja piedzinējs (kreditors) neprasa pārdot nekustamo īpašumu;

 • ja parādu var piedzīt saprātīgā termiņā ar citiem līdzekļiem (vēršot piedziņu uz naudu, ienākumiem un citu mantu).  

 

Tiesu izpildītāji atvelk daļu no parādnieka darba algas vai citiem ienākumiem

Tiesu izpildītājam ir tiesības atvilkt naudu no parādnieka darba algas vai citiem ienākumiem (dodot attiecīgu rīkojumu naudas izmaksātājam), taču ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus:

 • ja tiesu izpildītājs piedzen uzturlīdzekļu parādu, tiesu izpildītājs atstāj parādniekam pusi no minimālās darba algas (310 eiro), bet pārējos ienākumus atvelk, neatkarīgi no to lieluma;

 • ja tiesu izpildītājs piedzen administratīvo pārkāpumu lietā uzlikto sodu vai ar spriedumu krimināllietā piedzīto kompensāciju par kaitējumu, tiesu izpildītājs atvelk pusi no ienākumiem, bet saglabājot parādniekam pusi no minimālās darba algas (310 eiro),

 • ja tiesu izpildītājs piedzen citus parādus, tai skaitā kredītu parādus, viņš atvelk 30 % no ienākumiem, ja tiek piedzīts viens parāds (ir viens tiesas nolēmums), bet, ja ir vairāki parādi (vairāki tiesas nolēmumi) – pusi no ienākumiem, bet saglabājot parādniekam minimālo darba algu (610 eiro).

Papildus minētajām summām tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam naudas līdzekļi katru mēnesi 93 eiro uz katru parādnieka apgādībā esošu nepilngadīgo bērnu.

 

Parādniekiem, kuriem ir mazi ienākumi, parādi nav jāmaksā

Neskatoties uz parādiem, jebkuram cilvēkam ir nepieciešama nauda iztikai, tāpēc valsts ir noteikusi minimālās naudas summas, ko parādnieks katru mēnesi no saviem ienākumiem ir tiesīgs paturēt. Šī minimālā summa ir nauda puse no minimālās darba algas (EUR 310), ja tiek piedzīti uzturlīdzekļi, administratīvie sodi un krimināllietu parādi, un viena minimālā mēneša darba alga (EUR 620), ja tiek piedzīti citi parādi. Ja parādnieka apgādībā ir nepilngadīgi bērni, parādniekam ir jāatstāj papildus summa EUR 93 uz katru nepilngadīgo bērnu. 

Parādniekam nav pienākums veikt labprātīgus maksājumus tiesu izpildītājam, ja parādiekam ir mazi ienākumi, arī tad, ja tiesu izpildītājs pieprasa veikt šādus maksājumus.

Piemēram, ja no parādnieka piedzen kredītu parādu, un parādnieks saņem pensiju vai darba algu mazāk par 620 eiro mēnesī, vai ja parādnieks saņem darba algu 800 eiro pēc nodokļu samaksas un viņam ir divi nepilngadīgi bērni, tiesu izpildītājs no parādnieka ienākumiem naudu atvilkt nedrīkst vispār, un arī parādniekam pašam nav pienākums neko maksāt tiesu izpildītājam.

Tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, nelikumīgi novelk visu parādnieka bankas kontos esošo naudu vai vairāk nekā atļauj likums

Ja tiesu izpildītājs novelk no konta naudu (vērš piedziņu uz parādnieka naudu), tiesu izpildītājam ir pienākums atstāt parādniekam naudu minimālās mēneša darba algas apmērā (EUR 620). Ja tiesu izpildītājs piedzen uzturlīdzekļus, tiesu izpildītājam ir jāatstāj parādniekam pusi no minētās summas. Ja parādnieka kontā esošā nauda ir darba alga, un parādniekam ir tiesības paturēt lielāku darba algas daļu, nevis tikai EUR 620, tiesu izpildītāja pienākums ir pēc parādnieka lūguma atmaksāt no konta novilkto naudu.

Neskatoties uz šiem likumu noteikumiem, praksē notiek pavisam savādāk, proti, parasti tiesu izpildītāji, uzsākot parādu piedziņu, paņem visu parādnieka kontos esošo naudu, reizēm atstājot parādnieku vispār bez naudas, arī tad, ja novilktā nauda ir parādnieka darba algas atlikums, bet parādniekam skaidro, ka šāda rīcība ir likumīga.

Lai atgūtu no konta noņemto naudu, parādniekam NEKAVĒJOTIES ir jāraksta tiesu izpildītājam attiecīgs iesniegums ar lūgumu atgriezt naudu un jāpievieno tam pierādījumi (sk. Tiesu izpildītājs noņēmis no konta par daudz naudu?), bet, ja tiesu izpildītājs lūgumu neizpilda, ir jāsniedz sūdzību tiesā.

 

 

Tiesu izpildītāji pārdod parādniekam piederošās automašīnas un citus transporta līdzekļus

 

Tiesu izpildītāji parasti uz mājām nenāk, lai atņemtu parādniekam mājās esošās mantas. Vienīgā manta (bez nekustamā īpašuma), ko tiesu izpildītāji pārdod, ir automašīnas un citi transporta vai kuģošanas līdzekļi, kas tiek reģistrēti valsts reģistros.

 

Tomēr bieži tiesu izpildītāji tās automašīnas, kuras nav vērtīgas, uzreiz nepārdod vai nepārdod vispār, tikai reģistrē CSDD pārdošanas vai visu darbību aizliegumu attiecībā uz parādnieka automašīnu, tai skaitā aizliedz iziet tehnisko apskati, tādejādi faktiski aizliedzot parādniekam automašīnu lietotot.

 

Tiesu izpildītājs var pārdot arī uz sievas vai vīra vārda reģistrētu nekustamo īpašumu vai automašīnu 

Laulātajiem piederošā manta neatkarīgi no tā, uz kura laulātā vārda tā ir reģistrēta, tiek iedalīta divās daļās - katra laulātā atsevišķā manta un laulāto kopīgā manta. Tiesu izpildītājam ir tiesības vērst piedziņu uz parādnieka mantas daļu (parasti pusi) laulāto kopīgajā mantā (sk. Vai tiesu izpildītājs var piedzīt parādu no vīra vai sievas?).

 

Tiesu izpildītājs nevar vērst piedziņu uz parādnieka laulātā darba algu vai citiem ienākumiem.

 

Piemēram, ja parādnieka sievai pieder automašīna, kas ir nopirkta laulības laikā, un viņa saņem algu 1000 eiro mēnesī, tiesu izpildītājs var pārdot sievas automašīnu (un pusi no pārdošanā iegūtās naudas atdot sievai), bet nevar atvilkt naudu no sievas algas.

 

 

​Likums neļauj tiesu izpildītājam vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību

Tiesu izpildītāju pienākums ir piedzīt parādus saskaņā ar likuma noteikumiem, bet likuma noteikumi neparedz, ka tiesu izpildītājs varētu vienoties ar parādnieku par parāda samaksas kārtību. Pat, ja tiesu izpildītājs vienojas ar parādnieku par parāda samaksas kārtību, šāda vienošanās nav juridiski saistoša un tiesu izpildītājs jebkurā brīdī no tās var atkāpties, parādnieku par to neinformējot (sk. arī Ko darīt, ja tiesu izpildītājs nav pretimnākošs?). ​

 

Tomēr reizēm ar šādu vienošanos ir iespējams pasargāt savu nekustamo īpašumu no piedziņas, proti, ja no vienošanās izriet, ka parādnieks parādu samaksās saprātīgā termiņā, piemēram, divpadsmit maksājumos gada laikā samaksās visu parādu, tiesu izpildītājam nebūs tiesības pārdot parādnieka nekustamo īpašumu.

 

 

Tiesu izpildītāji piedzīto naudu vispirms pārskaita prioritāro parādu, tai skaitā uzturlīdzekļu samaksai

Likums nosaka, ka tiesu izpildītājam piedzītā nauda vispirms ir jāpārskaita uzturlīdzekļu samaksai un ar spriedumu krimināllietā piedzītās kaitējuma kompensācijas samaksai. Tikai tad, ja ir samaksāti šie prioritārie parādi, tiesu izpildītājs atlikušo naudu var pārskaitīt citiem kreditoriem.

Piemēram, ja parādniekam ir pienākums maksāt uzturlīdzekļus 300 eiro mēnesī, viņam ir arī kredītu parādi un viņš saņem darba algu 700 eiro pēc nodokļu samaksas, tiesu izpildītājs katru mēnesi atvilks no parādnieka algas 300 eiro, atstājot parādniekam 400 eiro. Saņemto naudu tiesu izpildītājs pārskaitīs uzturlīdzekļu piedzinējam, bet neko nepārskaitīs kredītu parādu piedzinējiem.

 

Ko darīt?

Daudzi likumu noteikumi, kas regulē parādu piedziņu un tiesu izpildītāju darbību, ir sarežģīti un pretrunīgi, katrs tiesu izpildītājs rīkojas savādāk un arī katra parādnieka situācija ir savādāka, tāpēc sekmīgi "cīnīties" ar tiesu izpildītāju var tikai ar pieredzējuša jurista palīdzību. Tāpēc, ja mums šķiet, ka tiesu izpildītājs nerīkojas likumīgi, vai jums ir vajadzīga jurista palīdzība, rakstiet vai zvaniet.   

 

Tiesu izpildītāju veiktā piedziņa ir arī pēdējais brīdis, kad apsvērt, vai fiziskās personas maksātnespējas process vai atbrīvošanās no parādsaistībām nav piemērotākais parādu risinājums.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un un ir nepieciešama jurista palīdzība? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.

bottom of page