top of page

Kāda ir tiesu izpildītāja atlīdzība?

tiesu izpildītāju atlīdzība

Parādnieki baidās, ka tiesu izpildītāja veiktā parāda piedziņa viņu parāda apmēru vēl vairāk palielinās, jo tiesu izpildītājs papildus parādam piedzīs arī savu atlīdzību. Tiesu izpildītājs tiešām papildus parādam piedzen arī savu atlīdzību, kas ir aptuveni 10 līdz 25 procenti no parāda summas, taču tiesu izpildītāja atlīdzības apmērs ir iepriekš paredzams un ir noteikts likumā. 

ĪSUMĀ:

- Tiesu izpildītāja atlīdzība ir stingri noteikta Ministru kabineta noteikumos.

- Tiesu izpildītāju atlīdzība par naudas piedziņu ir aptuveni 10 līdz 25 procenti no parāda summas.

- Parādniekam ir iespējas samazināt tiesu izpildītāja atlīdzības apmēru vai no tās pavisam izvairīties.​

  

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs izstāstīsim visas iespējas un palīdzēsim realizēt piemērotāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Tiesu izpildītāja atlīdzību nosaka Ministru kabineta noteikumi

Tiesu izpildītāji nevar paši izvēlēties, kādu atlīdzību prasīt no parādnieka, un tiesu izpildītājam nav nekādas iespējas vai tiesības šo atlīdzību ietekmēt.  Tiesu izpildītāju atlīdzību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 451 “Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”.

Tomēr parādniekam vienmēr vajadzētu pārbaudīt tiesu izpildītāja atsūtīto aprēķinu, kurā ir redzama tiesu izpildītāja atlīdzības. Tiesu izpildītāji ne vienmēr ir godprātīgi, un mēdz aprēķinos norādīt atlīdzības summu, kura pārsniedz noteikumos atļauto.

 

Tiesu izpildītāju atlīdzība par naudas piedziņu ir aptuveni 10 līdz 25 procenti no parāda summas

Tiesu izpildītāju atlīdzība par naudas piedziņu sastāv no divām daļām – atlīdzības, kas ir jāmaksā neatkarīgi no faktiski piedzītās summas, un atlīdzības, kas ir jāmaksā tikai tad, ja tiesu izpildītājs naudu ir piedzinis.  

 

Neatkarīgi no piedzītās summas tiesu izpildītājs ir tiesīgs saņemt no parādnieka šādu atlīdzību:

 • 15 eiro, ja piedzenamā summa ir līdz 10 eiro,

 • 20 eiro, ja piedzenamā summa ir no 10 līdz 30 eiro,

 • 25 eiro, ja piedzenamā summa ir no 30 līdz 50 eiro,

 • 35 eiro, ja piedzenamā summa ir no 50 līdz 100 eiro,

 • 50 eiro, ja piedzenamā summa ir no 100 līdz 300 eiro,

 • 75 eiro, ja piedzenamā summa ir no 300 līdz 700 eiro,

 • 100 eiro, ja piedzenamā summa ir no 700 līdz 3000 eiro,

 • 150 eiro, ja piedzenamā summa ir no 3000 līdz 1000 eiro,

 • 200 eiro, ja piedzenamā summa ir no 10000 līdz 100 000 eiro,

 • 250 eiro, ja piedzenamā summa ir lielāka par 100 000 eiro.

Ja tiesu izpildītājs parādu nevar piedzīt gada laikā, minētā atlīdzība palielinās par 50 %.

Papildus minētajai summai tiesu izpildītājs ir tiesīgs saņemt no parādnieka atlīdzību, kas ir atkarīga no faktiski piedzītās summas (tiesu izpildītājs to nevar saņemt, ja viņš nav piedzinis naudu). Šī atlīdzība ir šāda:

 • ja piedzītā summa ir līdz 4 269 eiro, atlīdzība ir 15 % no piedzītās summas,

 • ja piedzītā summa ir no 4 270 līdz 14 229 eiro, atlīdzība ir 640,35 eiro plus 10 % no faktiski piedzītās summas, kas pārsniedz 4 269 eiro,

 • ja piedzītā summa ir  14 230 līdz 142 287 eiro, atlīdzība ir 1 636,35 eiro plus 5% no faktiski piedzītās summas, kas pārsniedz 14 229 eiro.

Piemēram, ja saskaita abas atlīdzības kopā, tiesu izpildītāja atlīdzība ir:

 • 250 eiro, ja tiesu izpildītājs piedzen 1000 eiro,

 • 550 eiro, ja tiesu izpildītājs iedzen 3000 eiro

 • 1363,45 eiro, ja tiesu izpildītājs piedzen 10 000 eiro.

 

Parādniekam ir iespējas  samazināt tiesu izpildītāja atlīdzības apmēru vai no tās pavisam izvairīties

Ja parādnieks ir izlēmis atbrīvoties no parādiem maksātnespējas procesā vai saskaņā ar Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likumu, parasti nav nozīmes tam, vai parāda summa palielinās tāpēc, ka tai tiek pieskaitīta tiesu izpildītāja atlīdzība vai nē, jo parādi tiks dzēsti.

Tomēr gadījumos, kad parādnieks ir nolēmis savus parādus samaksāt vai parādus nav iespējams dzēst, izdevīgāk ir izdarīt visu iespējamo, lai tiesu izpildītāja atlīdzība būtu mazāka, vai to nebūtu jāmaksā vispār. To var izdarīt šādā veidā:

 • uzreiz pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā, laikā, kas ir dots parāda labprātīgai izpildei, samaksāt visu parādu (tomēr šim risinājumam ir nepieciešami uzreiz lieli naudas līdzekļi),

 • vienoties ar kreditoru par parāda labprātīgu samaksu bez tiesu izpildītāja starpniecības (tomēr kreditors var atteikties piekrist šādai parāda samaksas kārtībai),

 • lūdzot tiesai pieņemt lēmumu par parāda samaksas sadalīšanu termiņos, un pildīt šo tiesas lēmumu, lai kreditoram nebūtu iemesls lūgt tiesu izpildītāju piedzīt parādu,

 • citai personai samaksājot parādu parādnieka vietā.

Jāatceras, ka no pienākuma maksāt tiesu izpildītāja atlīdzību nevar izvairīties, ja parādnieks samaksā parādu kreditoram nevis tiesu izpildītājam laikā, kad kreditors ir iesniedzis izpildu rakstu tiesu izpildītājam.

 

Ko darīt?

Parasti parādnieki tad, ja parādu piedzen tiesu izpildītājs, samierinās ar parādu piedziņu, tiesu izpildītāju piestādītajiem rēķiniem un visu, ko dara tiesu izpildītājs. Tomēr bieži arī šķietami bezcerīgā situācijā pastāv daudzas likumīgas iespējas gan kā izvairīties no parādu piedziņas, gan kā samazināt sprieduma izpildes izdevumus (tiesu izpildītāja atlīdzību). Vislabāk šīs iespējas pārzina juristi, kas var ne tikai ieteikt piemērotāko rīcības variantu, bet arī palīdzēt to realizēt.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.

bottom of page