top of page
pienākums uzsākt maksātnespēju

Vai parādniekam ir pienākums uzsākt un turpināt maksātnespējas procesu?

Nereti parādniekiem ir nepareizs priekšstats, ka tad, ja ir parādi, ko nav iespējams samaksāt, parādniekam ir pienākums uzsākt maksātnespējas procesu vai maksātnespējas uzsākšana ir vienīgā iespēja. 

Fiziskās personas maksātnespējas process ir parādnieka tiesība, nevis pienākums. Pienākums uzsākt maksātnespējas procesu ir tikai juridiskām personām.

 

Maksātnespējas process nav neizbēgams un vienīgais parādu risinājums. Bieži ar parādiem var sadzīvot un daudzi parādnieki to veiksmīgi dara daudzus gadus.

Īsumā:

  

- Parādu piedzinēji rada iespaidu, ka parādniekam nav iespējas nemaksāt parādus.

  

- Parādnieks var izvēlēties izmantot vai neizmantot maksātnespējas procesu. 

  

- Parādnieks var izvēlēties, kad uzsākt maksātnespējas procesu.

  

- Parādnieks jebkurā brīdī var pārtraukt maksātnespējas procesu.

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lasiet tālāk.

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA PALĪDZĪBA

Vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu un vai meklējat citu parādu risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs izstāstīsim jums visas iespējas un palīdzēsim realizēt piemērtāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet vairāk par telefona sarunu ar mums šeit

Parādu piedzinēji rada iespaidu, ka parādniekam nav iespējas nemaksāt parādus

Parādu piedzinēji, lai panāktu parāda maksāšanu, rada parādniekam nepareizu pārliecību, ka viņam nepastāv iespēja nemaksāt parādu. Attiecīgi parādnieki uzskata, ka vienīgā iespēja, ja naudas parādu samaksai nav, ir uzsākt maksātnespējas procesu. Taču tā nav taisnība.

Parādus var arī nemaksāt, neuzsākot maksātnespējas procesu, vienīgi ir jārēķinās ar nemaksāšanas sekām – pēc tam kad kreditors būs ieguvis tiesas spriedumu pret parādnieku, tiesu izpildītājs pārdos parādnieka nekustamos īpašumus un automašīnas, kā arī ņems daļu no parādnieka ienākumiem, ja tie pārsniegs minimālo darba algu (sk. Kā notiek parādu piedziņa?).

   

  

Parādnieks var izvēlēties izmantot vai neizmantot maksātnespējas procesu 

Tas, ka fiziskās personas maksātnespējas process ir tiesības, nevis pienākums, nozīmē, ka  parādnieks šīs tiesības dzēst parādus maksātnespējas procesā var izmantot un var arī neizmantot.

Maksātnespējas procesam ir arī negatīvas sekas, tāpēc ne vienmēr maksātnespējas procesa uzsākšana ir izdevīgākais rīcības variants, ja ir parādi, kurus nevar samaksāt.

   

  

Parādnieks var izvēlēties, kad uzsākt maksātnespējas procesu

Tas, ka maksātnespēja ir parādnieka tiesība, nevis pienākums, nozīmē, ka parādnieks var izvēlēties, kad uzsākt maksātnespējas procesu.

Ja vien ir visi maksātnespējas procesa uzsākšanas priekšnoteikumi, nekas neliedz uzsākt maksātnespējas procesu gan uzreiz pēc pirmā kreditora atgādinājuma par pienākumu maksāt parādu, gan vairākus desmitus gadus pēc tam, kad parādnieks ir pārtraucis maksāt parādus.

Taču jāatceras, ka uzsākt maksātnespējas procesu uzreiz pēc aizdevuma saņemšanas ir riskanti, jo kreditori, administrators un arī policija to var uzskatīt kā pierādījumu krāpšanai - tam, ka parādnieks jau ņemot kredītu zināja, ka viņš šo kredītu nemaksās (sk. Kriminālatbildība par parādu nemaksāšanu).

Nereti dažādu parādnieka veikto darbību dēļ (parasti tāpēc, ka parādnieks ir sniedzis nepatiesu informāciju kreditoriem vai ir slēdzis kreditoriem neizdevīgus darījumus) par ātru uzsāktu maksātnespējas procesu var izbeigt, nedzēšot saistības.

   

  

Parādnieks jebkurā brīdī var pārtraukt maksātnespējas procesu

Tas, ka maksātnespēja ir parādnieka tiesība, nevis pienākums, nozīmē, ka parādnieks var jebkurā brīdī pārtraukt maksātnespējas procesu. Pārtraukt nevar vienīgi bankrota procedūru, ja administrators ir cēlis prasības tiesā vai uzsācis mantas pārdošanu.

Pārtraucot maksātnespējas procesu, ir jārēķinās ar sekām:

  • kreditori un tiesu izpildītāji atjaunos parādu piedziņu,

  • parādnieks neatgūs maksātnespējas procesa uzsākšanai samaksāto naudu (depozītu un valsts nodevas),

  • parādniekam gadu pēc maksātnespējas procesa pārtraukšanas nebūs tiesības no jauna uzsākt maksātnespējas procesu (sk. Maksātnespējas procesa atkārtota uzsākšana).

   

  

Ko darīt?

Ja ir parādi, ko nav iespējams samaksāt, vispareizāk ir NOSKAIDROT visu par parādu piedziņu, maksātnespējas procesu, citiem parādu risinājumiem un parādu nemaksāšanas sekām. Tikai tā ir iespējams pieņemt sev VISIZDEVĪGĀKO LĒMUMU par parādu risinājumiem, un pieņemt pareizo lēmumu par maksātnespējas procesa uzsākšanu un uzsākšanas laiku.  

Visvienkāršāk un ātrāk to ir izdarīt, konsultējoties ar juristu, kam ir pieredze tieši maksātnespējas un parādu piedziņas jautājumos.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Ja jūs vēlaties uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu, zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Parādu dzēšana maksātnespējas procesā

Maksātnespējas norises atšķirības

Maksātnespējas procesa uzsākšana

Maksātnespējas procesa norise

Ierobežojumi, iespējamās problēmas un maksātnespējas negatīvās sekas

Dokumenti fiziskās personas maksātnespējas procesā

Maksātnespējas alternatīvas

bottom of page