bankomāts.jpg

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir noņēmis no konta par daudz naudu?

Tiesu izpildītāji bieži bez brīdinājuma noņem no parādnieka bankas kontiem visu parādnieka algu vai citus ienākumus, vai noņem vairāk naudu nekā to atļauj likums, bet parādniekam skaidro, ka šāda rīcība ir likumīga.

Šeit jūs uzzināsiet:

  

- kā pareizi cīnīties ar tiesu izpildītāju,

  

- ka likums ierobežo atvilkumu apmēru no darba algas un tai pielīdzinātajiem ienākumiem, bet atļauj tiesu izpildītājam paņemt visus naudas līdzekļu uzkrājumus,

- ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir noņēmis no konta visu naudu vai vairāk nekā to atļauj likums,

  

- kā nodrošināties, lai tiesu izpildītājs nenoņemtu no konta vairāk naudu nekā atļauj likums.

Ja vēlaties to uzzināt, lasiet tālāk. 

PROFESIONĀLA UN KONFIDENCIĀLA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Jums ir parādi un nezināt, ko darīt? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs izstāstīsim visas iespējas un palīdzēsim realizēt piemērotāko risinājumu.

  

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums. 

Kā pareizi “cīnīties” ar tiesu izpildītāju?

Ir saprotami, ka jūs esat neizpratnē un dusmojaties uz tiesu izpildītāju, kurš neievēro likuma noteikumus un ir noņēmis no jūsu konta vairāk naudu nekā drīkstētu. It īpaši tad, ja pirms tam internetā izlasījāt, ka tiesu izpildītājs nevar paņemt visus parādnieka ienākumus, bet pa telefonu tiesu izpildītājs skaidro, ka viņš ir rīkojies likumīgi.

Tomēr šādā situācijā nav vērts uzreiz zvanīt tiesībsargam, Saeimai, prokuratūrai vai citām iestādēm. Nav vērts arī uzreiz zvanīt juristam, lai pārliecinātos par to, kas tāpat jau ir skaidrs – ka tiesu izpildītājs ir rīkojies nelikumīgi.

Nav vērts arī zvanīt tiesu izpildītājam, jo parasti tiesu izpildītājs samelos vai sagrozīs likuma noteikumus – pateiks, ka viņš ir rīkojies likumīgi, vai arī attaisnosies, ka nauda, kas bija jūsu kontā kaut kādu apstākļu dēļ vairs nav uzskatāma par algu vai citiem ienākumiem, un tāpēc to drīkst novilkt visu, vai arī skaidros, ka viņš naudu ir paņēmis tāpēc, ka nav zinājis, ka kontā atrodas jūsu ienākumi vai ka viņš nezina, kurā kontā jūs saņemat ienākumus. Tiesu izpildītājam nav vērts zvanīt arī tāpēc, ka mutiskām sarunām nav nekāda juridiska spēka, un tās tiesu izpildītājam nerada ne pienākumu atbildēt, ne arī kaut kā rīkoties.

Ja jūs vēlas panākt savu taisnību un “cīnīties” ar tiesu izpildītāju, tas ir jādara pareizi. Un pirmie soļi, ko jūs varat izdarīt, nav nekas sarežģīts, kam būtu jāprasa jurista palīdzību. Ja jūs rīkosieties tā, kā ir aprakstīts tālāk, lielākā daļā gadījumu (bet ne vienmēr) jūs naudu atgūsiet un turpmāk līdzīgas problēmas ar tiesu izpildītāju neradīsies. 

 

Likums ierobežo atvilkumu apmēru no darba algas un tai pielīdzinātiem ienākumiem, bet atļauj tiesu izpildītājam paņemt visus naudas līdzekļu uzkrājumus

Gadījumos, kad naudu piedzen tiesu izpildītājs, likums naudu iedala divās daļās – nauda, kas ir darba alga vai citi ienākumi un kuru tiesu izpildītājs nedrīkst atvilkt pilnā apmērā (ir jāatstāj katru mēnesi vai nu 500, vai 250 eiro atkarībā no parāda veida), un cita nauda (uzkrājumi, depozīts utml.), uz kuru ierobežojumi neattiecas un kuru tiesu izpildītājs var paņemt pilnā apmērā (sk. Kā tiesu izpildītāji piedzen parādus?). Piemēram, ja jūsu kontā atrodas 1000 eiro, kas ir nesen saņemtās algas atlikums, tiesu izpildītājs drīkst atvilkt tikai 500 eiro, taču, ja jūsu kontā ir sakrāti 1000 eiro, kas tur jau glabājas pusgadu, tiesu izpildītājam ir tiesības paņemt visu šo naudu.

Tomēr likums nenosaka, kā tiesu izpildītājs var konstatēt, vai kontā esošā nauda ir parādnieka ienākumi vai cita parādnieka nauda. Tiesu izpildītāji to izmanto, un, uzsākot parāda piedziņu, parasti noņem no parādnieka bankas kontiem visu tajā esošo naudu, un izdomā visādus ieganstus, lai naudu neatmaksātu.

 

Ko darīt, ja tiesu izpildītājs ir noņēmis no konta visu naudu vai vairāk nekā to atļauj likums?

Parādnieki bieži mēģina atrisināt šo problēmu veidā, kas nevar dot nekādu rezultātu, proti,  zvana tiesu izpildītājam. Ja jūs tomēr zvanāt vai runājat klātienē ar tiesu izpildītāju, sarunu ir vērts ierakstīt, lai vēlāk šo sarunas ierakstu varētu izmantot kā pierādījumu gadījumā, ja tiesu izpildītājs arī turpmāk rīkosies nelikumīgi un par viņa rīcību būs jāsūdzas.

Jums ir nevis jāzvana, bet jāraksta tiesu izpildītājam lūgumu atmaksāt naudu. To ir jādara arī gadījumā, ja tiesu izpildītājs pirms tam mutiski ir skaidrojis, ka viss ir izdarīts likumīgi, un ka viņš naudu nekādā gadījumā neskaitīs atpakaļ (tiesu izpildītājs melo cerībā, ka jūs noticēsiet), jo uz rakstisku un pamatotu vēstuli atšķirībā no telefona sarunas tiesu izpildītājam ir pienākums reaģēt.

Šādu vēstuli uzrakstīt nav sarežģīti un jurista palīdzība tam nav nepieciešama. Ir tikai jāievēro daži noteikumi:

  • vēstulē ir precīzi jāuzraksta, ko jūs vēlaties no tiesu izpildītāja, t.i., jānorāda, ka jūs lūdzat atmaksāt naudu, kā arī jānorāda cik lielā apmērā un kādā kontā vēlaties šo naudu saņemt atpakaļ, kā arī to, ka vēlaties saņemt rakstisku atbildi uz savu vēstuli;

  • vēstulē ir jānorāda pamatojums, kāpēc jūs prasāt atmaksāt naudu, t.i., jānorāda, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 594.pantu tiesu izpildītājs nedrīkstēja uz šo naudu vērst piedziņu un tāpēc viņam ir pienākums novērst savu kļūdu – atmaksāt naudu, kā arī jānorāda, kādi dokumenti (pierādījumi) to apliecina;

  • ja jūs pirms tam tiesu izpildītājam neesat sniedzis viņa pieprasīto informāciju par savu mantu, naudas uzkrājumiem, ienākumiem un kontu, uz kuru saņemat ienākumus, vēstulē ir vēlams uzrakstīt arī šo informāciju;

  • vēstulē ir jānorāda tās sagatavošanas datums, jūsu deklarētās dzīvesvietas adrese, jūsu vārds un uzvārds, vēstule ir jāparaksta;

  • vēstule ir jāsūta vai nu ar drošu elektronisko parakstu uz tiesu izpildītāja elektronisko pastu, vai jāiesniedz tiesu izpildītājam personīgi, prasot no tiesu izpildītāja vai viņa darbinieka parakstu par vēstules saņemšanu uz otra vēstules eksemplāra;

  • nav ieteicams vēstuli sūtīt pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, jo tādā gadījumā jums nepaliks pierādījumi par to, kāda satura vēstuli jūs esat nosūtījis,

  • kopā ar vēstuli tiesu izpildītājam ir jānosūta arī pierādījumi (dokumenti), kas pierāda, kāpēc tiesu izpildītājam ir jāatmaksā nauda, piemēram, jūsu bankas konta izraksti, lēmumi par maksājumu saņemšanu no valsts, izziņas par darba algu utml.

Prasīt jurista palīdzību, griezties tiesā vai rakstīt sūdzības par tiesu izpildītāju arī ir vērts tikai pēc tam, kad jūs esat uzrakstījis tiesu izpildītājam lūgumu atmaksāt naudu, bet tiesu izpildītājs to nav izdarījis, vai arī pēc tam, kad jūs esat rakstiski sniedzis informāciju par saviem ienākumiem un kontu, uz kuru jūs saņemat šos ienākumus, bet tiesu izpildītājs tomēr pēc tam ir noņēmis no šī konta visu naudu vai vairāk kā atļauj likums.

 

Kā nodrošināties, lai tiesu izpildītājs nenoņemtu no konta vairāk naudu nekā atļauj likums?

Pirmkārt, jūs varat noņemt visu naudu, kas atrodas jūsu kontos jau pirms tiesu izpildītājs uzsāk piedziņu. Taču tas negarantē, ka tiesu izpildītājs turpmāk nevarēs no konta noņemt algu vai citus regulāros ienākumus, kas tur tiks ieskaitīti.

Otrkārt, tiesu izpildītājs nevar noņemt naudu no ārvalstu banku kontiem, tāpēc jūs varat (vislabāk jau pirms tiesas sprieduma vai lēmuma stāšanās spēkā) atvērt kontu ārvalsts bankā un lūgt darba devēju pārskaitīt algu uz šo kontu. Valsts neveic maksājumus uz ārvalstu kontiem, tāpēc, ja jūs saņemat pensiju vai citus maksājumus, ko ir iespējams saņemt skaidrā naudā, jūs varat jau laicīgi tos prasīt izmaksāt skaidrā naudā, nevis pārskaitīt uz kontu. Jāatceras, ka maksājuma saņemšana Latvijas pasta kontā nav tas pats, kas  maksājuma saņemšana skaidrā naudā, un ka tiesu izpildītājs var novilkt naudu arī no pastā atvērtā konta.

Treškārt, jūs varat atbildēt (un likums uzliek jums par pienākumu to darīt) uz tiesu izpildītāja pirmo vēstuli, kurā tiesu izpildītājs lūdz sniegt informāciju par jūsu ienākumiem, mantu un bankas kontiem. Lai to izdarītu, ir jāpārbauda pastkastīte savā deklarētajā dzīves vietā, savlaicīgi jāaiziet uz pastu pēc tiesu izpildītāja sūtītajām ierakstītajām vēstulēm un jāuzraksta tiesu izpildītājam atbilde, kurā ir jānorāda, kādus ienākumus, cik lielā apmērā un kurā kontā jūs saņemat, un ka jums nav naudas līdzekļu uzkrājumi ne bankas kontos, ne skaidrā naudā. Īpaši negodprātīgu tiesu izpildītāju arī tas neatturēs turpmāk noņemt naudu no konta, taču vismaz viņš nevarēs aizbildināties ar to, ka nav zinājis, ka jums nav naudas uzkrājumi, un cik lieli ir jūsu ienākumi un kurā bankas kontā tie tiek ieskaitīti.

 

Ko darīt?

Likums aizsargā arī parādnieku, tāpēc jums nav jāsamierinās ar visu, ko dara tiesu izpildītājs, neskatoties uz to, ka jūs esat “sliktais parādnieks”, kas nav samaksājis savus parādus.  Ja tiesu izpildītājs ir rīkojies nelikumīgi vai neētiski, vai jums ir aizdomas par to, jums ir jārīkojas pareizi, t.i., tā kā šeit ir aprakstīts.

Tiesu izpildītāja uzsāktā parāda piedziņa ir arī pēdējais brīdis, kad noskaidrot, vai izdevīgāk nav parādus dzēst maksātnespējas procesā vai atbrīvoties no parādiem saskaņā ar likumu par atbrīvošanu no parādsaistībām.

Palīdzība ir viena zvana attālumā

Jums ir parādi un meklējat risinājumu? Zvaniet 29161925 vai rakstiet uzelpo.juristi@gmail.com. Mēs varam palīdzēt. 

Noskaidrojiet šeit vairāk par telefona sarunu ar mums.